Kariauk.lt apieškojimo taisyklės

1. Žodžiu - apieškotas , saugus. Apieškotas žaidėjas negali naudotis paslėptais peiliais, ginklais, granatomis.

2. Pilna programa fiziškai , Apieškojimas turi būti vykdomas abipusiu draugišku sutarimu , neperžengiant žaidybinės ribos..Jei ieškotojas neranda ginklo (peilio, pistoleto, granatos, kulkosvaidžio) - jį galima panaudot bet kada.