Kariauk.lt transporto naikinimo taisyklė Nr.1

Transporto stabdymas

Transporto priemonę stabdyti galima tik įrengiant kelio užtvaras , panaudojus ne mažiau kaip 2 m ilgio pagalius , bendras užtvaros aukštis ne mažesnis nei 1 m. Vairuotojas negali apvažiuoti užtvaros, gali tik saugiai grįžti atgal.

 

Transporto naikinimas

 Airsoft granatos įmetimas į transporto priemonę (ne vairuotojo ir keleivio vieta) .

Draudžiama naudoti transporto priemonę kaip priedangą , šaudyti  iš/į  transporto priemonių(-es) ,(išskyrus įrengtus kulkosvaidžių bokštelius)