LSB KOMANDŲ REGISTRAVIMO TVARKA

KOMANDŲ REGISTRAVIMO TVARKA

Privalo būti pateikti šie duomenys:
a ) komandos vieninga uniforma, skiriamieji ženklai, vėliava, ginkluotė, jei komanda rekonstruoja realią kovinę ar parakovinę formaciją - trumpa tos formacijos istorija, ideologija, žymiausi veikėjai, dažniausiai naudotos ginkluotės tipai;

b ) visų komandos narių ir kandidatų vardai arba slapyvardžiai (nick'ai) amžius, ginkluotė ir tiuningai; (Komandą sudaro ne mažiau nei keturi pilnamečiai asmenys)

c ) kiekvieno komandos nario ar kandidato nuotrauka (aiškiai matomas veidas)

d ) pagamintas ir Nufotografuotas komandos skiriamasis ženklas ar antsiuvas.

e ) miestas

Komanda atsako už tai, kad visą jos dalyvavimo LSB veikloje laiką būtų skelbiami ir atnaujinami ankstesniame punkte nurodyti duomenys, narių ir kandidatų nuotraukos, duomenys apie dukterinių komandų sukūrimą, komandos koncepcijos pasikeitimus, kita svarbi informacija.

Komandos neatitinkančios reikalavimų reguliariai valomos. Nauja komanda per 3 dienas turi surinkti minimalų narių skaičių.