Airsoft Punks - specifinės taisyklės

  • Saugus atstumas - pirmos ir antros klasės ginklams netaikomas saugus atstumas.
  • Žuvęs žaidėjas - garsiai sušaukia 'HIT', pakelia ranką arba užsideda oražinės spalvos liemenę. Rekomenduojame grįžtant į mirtviaką garsiai kartoti 'NUŠAUTAS' , kad negautumėte papildomai šratų.
  • Rikošetai - Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi. Išimtys taikomos slepiantis už priedangos ir pataikius per priedangoje esančias skyles - pataikymai skaitomi rikošetais.