Airsoft Punks - specifinės taisyklės

  • Ginklai renginyje - leidžiami tik pirmos ir antros klasės ginklai.
  • Saugus šaudymo atstumas - nėra.
  • Žuvęs žaidėjas - garsiai sušaukia 'HIT', pakelia ranką ir užsideda oražinės spalvos liemenę, taip kad matytusi 360 kampu.
  • Grįžimas į mirtviaką. Griežtai draudžiama pasakoti ar dalintis informacija, esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į mirtviaką juos ignoruoja. Mirus draudžiama laisvai vaikščioti ir stebėti priešų pozicijas prisidengiant liemene. Nukautas žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba iš karto juda į savo komandos mirtviaką. Patartina: grįžtant į mirtveką garsiai kartoti 'NEGYVAS / MIRĘS', kad išvengtumėte papildomų šratų.
  • Rikošetai - Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi. Išimtys taikomos slepiantis už priedangos ir pataikius per priedangoje esančias skyles - pataikymai skaitomi rikošetais.