"Kovinis Vėžys" mediko tasyklė

Mediko taisyklė – kiekvienas yra medikas, ir draugą išgydyti galima tik vieną kartą apvyniojant elastinį bintą visu pločiu ir pilnai ant betkurios galūnės arba uždėjus dummy turniketą (turniketas turi būti uždėtas neveržiant, bet ir taip kad nenukristų žaidimo metu), laukti mediko privaloma laukti 10 minučių lauke gulint ant žemės ir užsidėjus orandžinę liemenę, o pastatuose tupint arba sėdint taip pat užsidėjus ant savęs orandžinę liemenę. Sužeistas žaidėjas gali šliaužti į priedangą bet ne daugiau kaip 3 metrus nuo sužeidimo vietos. Sužeistasis negali naudoti radio ryšio ir pasakinėti kur yra priešas iki kol jis nebus pagydytas. Sužeistą žaidėją gali patraukti jo kolega lauke tempiant ant žemės, o pastatuose sužeistasi gali judėti su kolegos pagalba remdamasis viena koja į žemę ir privalo būti įsikabinęs į savo kolegą kuris padeda judėti. Kiekvienas žaidėjas privalo turėti elastinį bintą (elastinis bintas privalo būti minimum 200cm) arba turniketą. (Mirus nuo peilio, granatos, chemikalų, artilerijos gydymas yra negalimas ir miręs žaidėjas privalo gryžti į „Mertviaką“) Gydymas atliekamas sužeistojo žaidėjo priemonėmis! Jei sužeistas žaidėjas neturi savo priemonių jis keliauja tiesiai į "Mertviaką".