Radijo ryšys PMR (Pentagonas)

Visų kanalų sąrašas:
1 Kanalas (CH-001) - 446.006MHz
2 Kanalas (CH-002) - 446.018MHz
3 Kanalas (CH-003) - 446.031MHz
4 Kanalas (CH-004) - 446.043MHz
5 Kanalas (CH-005) - 446.056MHz
6 Kanalas (CH-006) - 446.068MHz
7 Kanalas (CH-007) - 446.081MHz
8 Kanalas (CH-008) - 446.093MHz
9 Kanalas (CH-009) - 446.106MHz
10 Kanalas (CH-010)- 446.118MHz
11 Kanalas (CH-011) - 446.131MHz
12 Kanalas (CH-012) - 446.143MHz
13 Kanalas (CH-013) - 446.156MHz
14 Kanalas (CH-014) - 446.168MHz
15 Kanalas (CH-015) - 446.181MHz
16 Kanalas (CH-016) - 446.193MHz

Baofeng UV-5R naudotojo gidas

Naudotojo gido tikslas:
Supažindinti su viena iš dažniausiai naudojamų racijų (Baofeng UV-5R). Gide bus aprašoma rekomendacijos, kurias reikėtų atlikti norint optimizuoti racijos veikimą.

Meniu nustatymai bei rekomendacijos
PRIEŠ PRADEDAMI ATLIKTI NUSTATYMUS ĮSITIKINKITE JOG YRA NUSTATYTAS FREQUENCY MODE!
PASPAUDUS VFO/MR MYGTUKĄ ANT RACIJOS.
0. SQL - 5 (Galimi pasirinkimai nuo 0 iki 9. Telekomunikacijose Squelch parinktis skirta eliminuoti garsą iš gavėjo jei signalas nėra pakankamai stiprus. 0 išjungia šią funkciją. Bendru nutarimu rekomenduotina šią parinktį nustatyti 5)
1. STEP - 12.5K (Galima pasirinkti tarp 2.5K, 5K, 6.25K, 10.0K, 12.5K, 20.0K, 25.0K, 50.0K. Naudojame
12.5K kadangi Lietuvoje, dažnių diapazone nuo 446.000Mhz iki 446.200Mhz yra naudojami 12.5K tarpai tarp dažnių)
2. TXP - HIGH (Galima pasirinkti tarp LOW (1W) ir HIGH (4W) (yra ir naujesnių šios racijos modelių, kurios
gali turėti ir didesnę galią) . Tai nurodo kokia galia bus naudojama transliuojant signalą. Rekomenduotina laikyti ant HIGH, jūsų perduodamas signalas gavėjui bus stipresnis bei aiškesnis, nors tai ir išnaudoja šiek tiek didesnius baterijos resursus.)
3. SAVE - 1 arba OFF (Baterijos taupymo parinktis, rekomenduotina išjungti. Šis nustatymas nelabai
sudaro didžiulio skirtumo baterijos tausojimui, tačiau jį įjungus (1-4) gali pasitaikyti jog pranešimo pradžia bus nukirpta)
4. VOX - OFF (Rekomenduotina laikyti išjungta, nustatymas skirtas aktyvuoti signalo perdavimą balsu. Tai
gali užteršti eterį kuomet jis aktyvuosis jums nežinant.)
5. WN - NARR (Galimi pasirinkimai tarp WIDE (Wideband 5Khz) ir NARR (Narrowband 2.5Khz). NARR parinktis turi mažiau pašalinio triukšmo bei transliuojant galima pasiekti didesnį nuotolį. Taip pat naudojant Wideband gali pasitaikyti jog jūsų perduodamas signalas dažniu pvz: 446.006 Mhz persilies į kitą artimą dažnį, 446.018 Mhz jei dvi racijos yra ganėtinai netoli viena kitos.)
6. ABR - OFF arba 1-3 sekundės (Racijos ekrano apšvietimo laikmatis. Rekomenduotina išjungti arba
palikti vos kelias sekundes racijos ekrano apšvietimui. Labai aktualu tiems, kurių racijų ekrano apšvietimas gali išduoti poziciją)
7. TDR - ON/OFF (Ši parinktis jei yra ON, leidžia pasiklausyti transliuojamą garso pranešimą, kuris vyksta
nustatytu B dažniu/kanalu. Gali praversti kuomet A dažniu/kanalu bendraujate su savo skyriumi, tačiau tuo pačiu metu norėtumet girdėti komunikaciją tarp komandos vado bei skyriaus vadų, kurie dirba kitu dažniu. Ši parinktis neleidžia transliuoti B kanalu, tik pasiklausyti!)
8. BEEP - OFF (Garsinis signalas spaudžiant racijos mygtukus. Papildomo triukšmo nereikia, rekomenduotina išjungti)
9. TOT - 15 (Maksimalus transliuojamos žinutės ilgis (sekundės) iki kol transliacija automatiškai bus
nutraukta)
10. R-DCS - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
11. R-CTCS - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
12. T-DCS - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
13. T-CTCS - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
14. VOICE - ENG arba OFF (Pasirenkama kokia kalba bus girdimi MENIU pasirinkimai (kinų, anglų kalbos) arba galima balsą išjungti OFF. Asmeninė rekomendacija būtų išjungti kuomet baigsite programuoti raciją.)
15. ANI-ID - 80808 (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina nustatymą palikti)
16. DTMFST - DT+ANI (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina nustatymą palikti)
17. S-CODE - 1 (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina palikti 1)
18. SC-REV - TO (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina palikti default TO)
19. PTT-ID - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
20. PTT-LT - 5 (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina palikti default 5)
21. MDF-A - FREQ (Parinktis aktuali tik tiems, kas racijos kanalus gali išsaugoti programinės įrangos pagalba jiems priskiriant vardus. Kanalus tolimesniuose žingsniuose programuosime rankiniu būdu, ši parinktis mums nėra aktuali, kadangi tokios funkcijos neturime)
22. MDF-B - FREQ (Parinktis aktuali tik tiems, kas racijos kanalus gali išsaugoti programinės įrangos
pagalba jiems priskiriant vardus. Kadangi kanalus tolimesniuose žingsniuose programuosime rankiniu būdu, ši parinktis mums nėra aktuali)
23. BCL - OFF (Jei ši parinktis yra įjungta, jums neleis perduoti transliacijos jei tuo metu kažkas jau užėmęs
dažnį/kanalą. Rekomenduotina palikti išjungtą, kadangi pasitaiko momentų kada svarbią informaciją reikia perduoti čia ir dabar)
24. AUTOLK - ON (Rekomenduotina įjungti, racijos klaviatūra automatiškai užsirakins po neilgo
nenaudojimo. Taip išvengsite netyčinių racijos mygtukų nuspaudimų. Klaviatūrą galima atrakinti nuspaudus ir palaikius [#] mygtuką)
25. SFT-D - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
26. OFFSET - 000.000 (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina palikti 000.000)
27. MEM-CH (Parinktis skirta priskirti dažnį prie kanalo numerio, šią funkciją aptarsime “Kaip rankiniu būdu užprogramuoti 16PMR kanalų” skyriuje)
28. DEL-CH (Parinktis skirta pašalinti dažnį, priskirtą kanalo numeriui)
29. WT-LED - ORANGE arba OFF (Racijos ekrano apšvietimo spalva esant neutralioje padėtyje. Rekomenduotina išjungti arba pasirinkti morkinę (ORANGE) spalvą, kuri tamsiu paros metu yra mažiau ryški)
30. RX-LED - ORANGE arba OFF (Racijos ekrano apšvietimo spalva kuomet yra gaunamas signalas
Rekomenduotina išjungti arba pasirinkti morkinę (ORANGE) spalvą, kuri tamsiu paros metu yra mažiau ryški)
31. TX-LED - ORANGE arba OFF (Racijos ekrano apšvietimo spalva kuomet yra siunčiamas signalas
Rekomenduotina išjungti arba pasirinkti morkinę (ORANGE) spalvą, kuri tamsiu paros metu yra mažiau ryški)
32. AL-MOD - SITE (ALARM signalo siuntimo parinktis, rekomenduotina nustatyti ant SITE (jei netyčia
aktyvuosite ALARM funkciją, girdimas garsinis ALARM signalas bus girdimas tik jums, tačiau nebus transliuojamas per visą dažnį/kanalą.) Dėja šios ALARM funkcijos nėra galimybės visiškai atjungti)
33. BAND - UHF (Mūsų naudojamas dažnių diapazonas 446.000Mhz iki 446.200Mhz patenka į UHF (Ultra
High Frequency band, 300Mhz iki 3000Mhz))
34. TDR-AB - A (Jei naudojate 7. (TDR) funkciją pasiklausyti dviejų kanalų vienu metu, šioje parinktyje galite nustatyti, kuris A ar B dažnis/kanalas bus naudojamas signalo transliavimui. Dėl bendros tvarkos rekomenduotina laikyti A kanalą/dažnį, kuris yra viršuje)
35. STE - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
36. RP-STE - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
37. RPT-RL - OFF (Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas, rekomenduotina išjungti)
38. PONMSG - MSG (Power On Message - Jei nustatysite į MSG, įjungus raciją rašys WELCOME, Šratasvydžiui ne aktualus nustatymas :) )
39. ROGER - ON (Užbaigus transliuoti signalą bus pasiunčiamas garsinis signalas)
40. RESET - ATSTATO VISUS GAMYKLINIUS PARAMETRUS
Kaip rankiniu būdu užprogramuoti 16 PMR446 kanalų
1. Nuspauti VFO/MR mygtuką ir pereiti į Frequency Mode
2. Įsitikinti jog programuojama A pusė. (Ekrane, kairėje pusėje esantis trikampis turi rodyti į viršų). Mygtukas
A/B keičia tarp A ir B dažnių/kanalų.
(Rekomenduotinas žingnis) išjungti TDR funkciją (MENU 7). Po programavimo funkciją bus galima vėl įjungti.
3. Rankiniu būdu įveskite pirmą dažnį 446.006Mhz
4. Priskirkite dažnį prie pirmo kanalo
Spaudžiame (MENU) → Pasirenkame 27 (MEM-CH) parinktį→ Spaudžiame (MENU) → Naudodamiesi rodyklėmis esančiomis ant klaviatūros arba rankiniu būdu pasirenkame CH-001 → Spaudžiame (MENU), kad išsaugoti dažnį 446.006Mhz į pirmą kanalą→ Spaudžiame (EXIT)
Pirmas kanalas suprogramuotas! Jei (MENU 1) STEP yra nustatytas 12.5K paspaudus UP mygtuką dažnis bus pakeistas į 446.018MHz t. y. kurį priskirsime antram kanalui.
(MENU) → 27 → (MENU) → Pasirenkame kanalo numerį 2 (CH-002) → (MENU) → EXIT
Antras kanalas suprogramuotas. Kartojame žingsnius iki kol bus išsaugoti visi kanalai, CH-016 (446.193MHz)

Dokumentą parengė: Pentagonas organizatoriai ir Adomas Pulkys