WARCOM taisyklių rinkinys

Įkvėpta Shadow Stalkers ir papildyta Pentagono

Privalomų ir rekomenduojamų daiktų sąrašas:

Kempingo reikmenys:

 • Palapinė
 • Miegmaišis
 • Kilimėlis
 • Kepsninė
 • Anglis ir degus skystis
 • Vanduo
 • Maistas
 • Kastuvėlis
 • Prožektorius
 • Repelentai nuo uodų ir erkių
 • Žaidimo reikmenys:
 • Ginklas atitinkantis LSB standartus
 • akių apsauga
 • raudona automobilinė liemenė
 • pakrauta baterija
 • PMR radijo stotelė
 • gertuvė vandeniui ar „camelback‘as“
 • sausas maisto davinys (ar jo pakaitalas) dviem paroms
 • kompasas ar GPS
 • nedidelė kuprinė susidėti reikmenims
 • Kiti reikmenys:
 • vaistai (jei tuo metu vartojate)
 • antras rūbų komplektas
 • higienos reikmenys
 • pakrautas telefonas
 • užrašų knygutė bei tušinukas

Draudžiama:

 • tikri ginklai bei amunicija
 • žaidybinės granatos
 • BB'S
 • alkoholis
 • narkotinės medžiagos
 • dėvėti Lietuvos Kariuomenės uniformą.
 • dėvėti rusijos federacijos uniformos (gorka, beriozka, flora ir tt.)
 1. Sužeidimo ir gydymo taisyklės
 • Kiekvienas bbs, pataikymas į bet kurią kūno ar ekipuotės dalį skaitomas sužeidimu.
 • Prilietimas, nukovimas guminiu peiliu, granatos sprogimas laikomas sužeidimu.
 • Sužeistas arba nukautas žaidėjas negali savarankiškai judėti.
 • Sužeistas žaidėjas, lieka sužeidimo vietoje, užsideda raudoną liemenę ir šaukiasi pagalbos (žodžiu, per raciją, mobiliuoju telefonu). Laukia tol, kol atvyks pagalba.
 • Sužeistąjį galima evakuoti. Evakuacija vykdoma bet kuriam sveikam žaidėjui apkabinus sužeistąjį, abu keliauja į ligoninę, med. punktą arba iki artimiausio gydytojo.
 • Specialiųjų operatorių sužeidimai yra gydomi SOJ bazėje, SOJ dedikuoto mediko. SOJ kariai gali būti gydomi ir MC, tačiau po gydymo privalo būti transportuojami į SOJ bazę. Gydomas SOJ karys privalo likti SOJ bazėje 60 min. Išgijimo laiką seką dedikuotas SOJ pusės medikas.
 • Sužeistąjį vieną kartą galima pagydyti MC Pirmosios Pagalbos Paketu. MC PPP galima gydyti tik vieną kartą sužeistą, t.y. jei žaidėjas jau turi užklijuotą RK PPP, jį būtina gabenti į ligoninę. Gydyti RK PPP gali bet kuris žaidėjas. Užklijavus RK PPP žaidėjas gali tęsti žaidimą iki antro pataikymo. Kai į RK PPP pagydytą žaidėją pataiko antrą kartą, jį pagydyti gali tik daktaras, ligoninėje. PPP gali būti nuimamas tik gydymo įstaigoje ir tik sertifikuoto med. Personalo – Gydytojo arba felčerio.
 • Į ligoninę pristačius sužeistąjį, daktarui pateikiamas jo pasas. Jei sužeistasis ar jo palyda yra ginkluoti, iš jų atimami ginklai ir amunicija. Ginklai paliekami tam skirtoje patalpoje, bei perduodami prekeiviui. Atgauti ginklą, atgijęs žaidėjas galės tik išsiperkant iš prekeivių.
 • Daktaras atlieka tyrimus ir nustato diagnoze. Pase atžymi ar sužeistasis jau gydytas PPP ir išgijimo laiką. Pasą pasilieka sau, sužeistajam paskiria gydymą.
 • Daktarui uždėjus gydymo priemones, sužeistasis paleidžiamas į slaugymo skyrių, kur ligonis laukia savo gydymo pabaigos bendraudamas su kitais ligoniais, žaisdamas kortomis ar pan.
 • Atėjus ligonio išgijimo laikui, daktaras pakviečia ligonį, nuima gydymo priemones ir pase pažymį kad gydymas baigtas. Ligoniui atgavus pasą, jis gali grįžti į žaidimą sveiku žmogumi.
 • Diagnozes ir gydymo pabaigą nustato tik daktarai. Daktarai yra iš anksto priskirti žaidėjai, turintys specialų žymėjimą (licenciją).
 • PPP nuimti gali ir felčeris. PPP nuėmimui pritaikomas 5 minučių nepertraukiamas gydymas, kurio metu sužeistasis negali nieko daryti. Vienu metu RK darbuotojas gali vykdyti keletą PPP nuėmimo gydymo procedūrų.
 • Diagnozės, ir gydymo trukmė – 60 min.

Papildomos taisyklės

 • Bus pagalbos telefonas, kuriuo galima išsikviesti med. pagalba (transportą). Naktį, dėl saugumo jokio transportavimo, visi gydosi tik RK centre.
 • Gydytojai gali būti sužeisti. Gydytoją gali pagydyti tik gydytojas – jei visi gydytojai yra nužudomi – Med. centras užsidaro (60 min) kol neatvažiuos nauji daktarai.
 • Medicinos centro ligoninėj yra būtinas elektros tiekimas, dėl elektros tiekimo trikdžių ligoninės darbas gali būti stabdomas. T.y. jeigu neveikia generatorius ligoninė nedirba tol kol nebus atstatytas elektros tiekimas arba max. 60 min. Ligoniai yra priimami tačiau visi gydymosi laikai yra pratęsiami tol, kol bus atstatytas elektros tiekimas arba max. 60 min.

 

 1. Ginklai ir amunicija
 • Žaidime amunicija yra ribojama. Galima naudoti tik organizatorių išduotą amuniciją
 • BBS pateikia organizatoriai. Savo BBS naudoti negalima. Jei turite ginklą, kuris veikia tik su Jūsų kruopščiai, pagal bobutės receptą išvirtais šratais – prieš atvykstant į poligoną susitarkite su organizatoriais dėl jų naudojimo ir pateikimo. (Jūsų šratai turi būti sudėti į atskirus maišėlius po 50 vnt., ant maišelių užrašytas jūsų šratas.lt naudojamas nick'as)
 • Gumines peilių imitacijas galima naudoti be apribojimų.
 • Amunicija gali būti atimta kito žaidėjo. Jei nenukautas žaidėjas, paprašo nukauto žaidėjo atiduoti BBS, granatas, nukautas žaidėjas privalo atiduoti visus tuo metu turimus bbs (įskaitant tuos, kurie yra žaidėjo dėtuvėse) granatas, kitus žaidybinius daiktus.
 • Tauroslavijos įstatymai draudžia laikyti ir naudoti granatas, sprogstamuosius užtaisus ir sunkiąją ginkluotę.
 • Jei žaidėjas patenka į Raudonojo Kryžiaus ligoninę, jis privalo palikti ginklą. Jį atgauti gali tik pas prekeivius, jį išsipirkdamas.
 • Chronavimo metu visi ginklai yra žymimi specialiais lipdukais su unikaliu identifikaciniu numeriu, atitinkančiu numerį žaidėjo pase.
 • Jeigu yra pastebimas ginklas be specialaus lipduko, turi būti pranešta žaidimo organizatoriams, toks ginklas, gali būti konfiskuotas iki žaidimo pabaigos.

 

 1. Atpažinimas
 • "Dress" kodas/apranga privalo atitikti žaidybinės pusės reikalavimus.

 

 1. Apieškojimas
 • Apieškomas žaidėjas pasirenka kokiu būdu jį apieškoti:
  o arba nurodo, kad yra apieškotas, atiduoda visus žaidybinius daiktus ir traktuojama,  kad jis negali naudotis ginklais.

  o arba laidžia realiai jį apieškoti, paliekant galimybe naudotis tuo, ko apieškojimo metu nebuvo rasta.
 • Tokia pati taisyklė galioja ir palapinių ar patalpų apieškojimui.

 

 1. Suėmimas
 • Žaidėjai gali būti suimami.
 • Suimtas žaidėjas tardomas Tarusoalvijos Gvardijos pasirinktuose tardymo patalpose, arba Specialiųjų operacijų junginio bazėje (po SOJ tardymo renginio dalyvis turi būti pargabentas ir paleistas į žaidybinę teritoriją). Jei nusižengimas patvirtinamas, nusižengėlis baudžiama pagal tardytojų sprendimą.
 • Suimtam žaidėjui gali būti uždengtos akys, paliekant laisvas (nesurištas rankas). Uždengiant akis, būtina užtikrinti, kad suimtasis matytų bent vieno žingsnio atstumu, kur stato koją.

 

 1. Pasai
 • Kiekvienam žaidėjui išduodamas pasas, kuriame nurodomas žaidėjo nick'as, nuotrauka ir žaidybinė tautybė.
 • Pasą, viso žaidimo metu privaloma turėti su savimi.
 • Pasas yra sužeidimo kortelė, turi būti pateikta Gydytojui.
 • Pasą privalu parodyti Tauroslavijos gvardijai, vietos valdžiai arba organizatoriui. Jei žaidėjas neturi paso, toks žaidėjas perduodamas organizatoriams.
 • Pase vieta atžymoms: MC - dėl psichinių sutrikimų diagnozės ir priklausomybių, Tauroslavijos gyventojai - dėl teistumo , nusižengimų.

7. Transportas ir Dronai

 • Dėl žaidime naudojamo transporto, būtina prieš žaidimą suderinti su organizatoriais.
 • Transportą gali vairuoti, tik specialų briefing‘ą išklausę, bei išlaikę egzaminą vairuotojai, gavę iš organizatorių Bolivijos vairuotojo pažymėjimą. Žaidimo metu transporto be Bolivijos vairuotojo pažymėjimo transporto priemonę vairuojantis asmuo – šalinamas iš žaidimo.
 • Vairuojant transporto priemonę, vairuotojo pažymėjimas turi būti padėtas matomoje vietoje prie priekinio stiklo.
 • Sunaikinta transporto priemonė privalo būti pažymėta raudona/geltona liemene vairuotojo pusėje, iš išorės.
 • Sunaikinta transporto priemonė gali būti nustumta žmonių, arba nutempta kitos transporto priemonės.
 • Transporto priemonė atgyja po 30 min, praleistų Tauroslavijos bazėje.
 • Karinis transportas gali būti sunaikintas pasitelkus minas ir transporto naikinimo ginklą, kuriuos išduos organizatoriai. Vairuotojui pamačius raudonus/oranžinius dūmus prieš transporto priemonę (iki 10 m) transportas yra sunaikintas. Visi transporto priemonėje esantys žaidėjai išskyrus vairuotoją privalo iš jos išsilaipinti.
 • Jeigu transportas yra užblokuotas ir 10 m spinduliu nuo TP yra uždegami bet kokios spalvos dūmai, keleiviai privalo išsilaipinti. Jeigu keleiviai neišsilaipina per 5 min, visi yra laikomi sunkiai sužeistais.
 • Karinis transportas. Į jį šaudyti draudžiama. Iš karinio transporto galima šaudyti tik iš integruotų ginklų.
 • Civilinis transportas. Į ir iš civilio transporto šaudyti draudžiama.
 • Transporto blokavimas. Transportas negali pervažiuoti per kliūtis, esančias ant kelio (šakas, rastus ir t.t.). Transportas privalo sustoti 15 metrų iki kliūties. Transportas gali judėti toliau tik po to kai kliūtis bus pašalinta nuo kelio.
 • Dienos metu transportas važinėja 15 km/h greičiu
 • Naktį transportas nevažinėja (išskyrus organizatorių transportą)
  Dronai:
 • Į droną šaudyti draudžiama.
 • Dronas gali atlikti oro atakas į tam tikrus obj.
 • Nukritusi drono raketa/dūmai 20 m spinduliu nuo obj., įmituoją objekto sunaikinimą.
  Sraigtasparnis:
 • Sraigtasparnis gali būti pamuštas kai nusileidžia (sustojus/stovint) naudojant DŪMINIUS užtaisus.
 •  Į sraigtasparnį galima lipti tik leidus Pilotui/organizatoriui.
 •  Į sraigtasparnį šaudyti draudžiama.
 •  Už sraigtasparnio slėptis ar jį naudoti kaip priedanga draudžiama.

 

 1. Tardymas
 • Tardymą gali atlikti tik "Tardytojas", organizatorių patvirtintas žaidėjas, turintis skiriamąjį ženklą. Tardytojo pareiga žaidimo metu negali būti perleista kitam asmeniui. Išskyrus atskiru GM nurodymu.
 • Vienu metu Tardytojas gali tardyti kelis asmenis
 • Tardymo pradžioje ant tardymo lapuko užrašomas klausimas, į kurį Tardytojas nori gauti atsakymą. Jei tardomasis atsakymo nežino, gali su Tardytoju sutarti kitą klausimą, kurio atsakymą tardomasis žinotų ir jis būtų įdomus Tardytojui. Tardymo metu, Tardytojas gali pakeisti klausimą, paimdamas seną užklausos lapuką ir paduodamas naują, su nauju klausimu. Lapukai nekeičiami, jei ant jo jau yra parašytas atsakymas. Tardytojas gali iš karto užduoti kelis klausimus, tokiu atveju, suimtasis gali pasirinkti į kurį klausimą atsakyti. Bet kokiu atveju, suimtasis turi būti paleistas gavus atsakymą bent į vieną klausimą.
 • Tardymas baigiasi, kai tardomasis parašo ant tardymo lapuko atsakymą į tardymo klausimą. Jei tardomasis "laužosi" ir neišduoda informacijos, tardymas gali trukti iki pat žaidimo pabaigos
 • Tardymo metu tardomajam galima neduoti vandens, maisto, neleisti rūkyti ir t.t.

 

 1. Elektrinė
 • Tauroslavijos miestas turi savo elektrinę, kuri tiekia elektrą strateginiams objektams (oro uostui, kasyklai, MC ligoninei, viešbučiams, prekeiviams ir t.t)
 • Nedirbant elektrinei, sutrinka ir strateginių objektų veikla.
 • Elektrinė naudoja kurą. Kuro talpa 20l. suvartojama per ~3 val.
 • Kuro talpą galima papildyti bet kada.
 • Kuru prekiauja prekeiviai, dyleriai.
 • Elektrinė gali būti sabotuota. Elektrinės darbą atkurti gali Tauroslavijos inžinierius per 1 val.
 • Elektrinės priežiūra, ir taisymu užsiima Tauroslavijos inžinierius.

 

 1. Gyventojų veiklos
 • Tauroslavijos regione, veikia įvairių iškasenų kasyklos ir gamybos fabrikėliai.
 • Tabako fabrikėlis – pagrindinis Tauroslavijos eksporto pajamų šaltinis.
 • Naftotėkis - pagrindinė Tauroslavijos importo žaliava.
 • Pilstuko Fabrikėlis - gyventojų pajamų šaltinis.
 • Žaliavų kasyklos fabrikėlis - gyventojų pajamų šaltinis.
 • Fabrikėlių veikia nepriklausomai nuo elektros tiekimo miestui.
 • Fabrikėlių turinį superka Tauroslavijos valdžia pagal paskelbtą darbo grafiką.
 • Fabrikėliuose veikia Tauroslavijos gyventojų sukurti įrenginiai. (miestelio užuolimo atvėju fiziškai sunaikinti ar kitaip sugadinti griežtai draudžiama)

 

 1. OroUostas
 • Tauroslavijos regione yra vienintelis šioje Bolivijoje veikiantis, kietos dangos oro uostas. Tai itin svarbus objektas krovinių importui ir eksportui į ir iš Tauroslavijos regiono.
 • Kad oro uostas veiktų, būtina, kad:

 • oro uosto kontrolės apsauga.
 • nenutrūkstama elektros energija Tauroslavijai.

 

 1. Aptvėrimi
 • Renginio metu siekiant sukurti atmosferą, arba atitverti, pažymėti pavojingas vietas bus naudojami aptvėrimai: plastikinė plėvelė, stop juosta, statybinės vielinės tvoros.
 • Už aptvėrimų eiti griežtai draudžiama
 • Draudžiama lipti ant/per aptvėrimus.
 • Griežtai draudžiama, pjaustyti, laužyti ir kitaip naikinti aptvėrimus.

Trumpiniai

 • MC- medicinos centras;
 • PPP- pirmosios pagalbos paketas;
 • SOJ- specialiųjų operacijų junginys;
 • TG- Tauroslavijos gyventojai;
 • TVI- Tauroslavijos valdžios institucija;
 • TGV- Tauroslavijos Gvarija;
 • AP- amunicijos prekyvietė.