LEGION ETRANGERE VII specifinės taisyklės

Privalomų ir rekomenduojamų daiktų sąrašas

Kempingo reikmenys:

 • Palapinė
 • Miegmaišis
 • Kilimėlis
 • Kepsninė
 • Anglis ir degus skystis
 • Vanduo
 • Maistas
 • Kastuvėlis
 • Prožektorius
 • Repelentai nuo uodų ir erkių
 • Žaidimo reikmenys:
 • Ginklas atitinkantis LSB standartus
 • akių apsauga
 • raudona automobilinė liemenė
 • pakrauta baterija
 • PMR radijo stotelė
 • gertuvė vandeniui ar „camelback‘as“
 • sausas maisto davinys (ar jo pakaitalas) dviem paroms
 • kompasas ar GPS
 • nedidelė kuprinė susidėti reikmenims
 • Kiti reikmenys:
 • vaistai (jei tuo metu vartojate)
 • antras rūbų komplektas
 • higienos reikmenys
 • pakrautas telefonas
 • užrašų knygutė bei tušinukas

Draudžiama:

 • tikri ginklai bei amunicija
 • BB'S
 • alkoholis
 • narkotinės medžiagos
 • dėvėti Lietuvos Kariuomenės uniformą.
 • dėvėti rusijos federacijos uniformos (gorka, beriozka, flora ir tt.)

 

SUŽEIDIMO IR GYDYMO TAISYKLĖS

Bendros taisyklės

 • Kiekvienas bbs, pataikymas į bet kurią kūno ar ekipuotės dalį laikomas sužeidimu.
 • Prilietimas, nukovimas guminiu peiliu, granatos sprogimas laikomas sužeidimu.
 • Sužeistas žaidėjas negali savarankiškai judėti.
 • Sužeistas žaidėjas, lieka sužeidimo vietoje, užsideda raudoną liemenę ir šaukiasi pagalbos (žodžiu, per raciją, mobiliuoju telefonu Ligoninės numeris +370 622 05 357). Laukia tol, kol atvyks pagalba.
 • Sužeistąjį galima evakuoti. Evakuacija vykdoma bet kuriam sveikam žaidėjui apkabinus sužeistąjį, abu keliauja į ligoninę, med. punktą arba iki artimiausio gydytojo.
 • Legionierių ir JAV karių sužeidimai yra gydomi jų bazėje, dedikuoto mediko. Legionieriai ir JAV kariai gali būti gydomi ir miesto ligoninėje, tačiau po gydymo privalo būti transportuojami į savo bazę. Gydomas karys privalo likti bazėje 60 min. Išgijimo laiką seka štabas.
 • Sužeistąjį vieną kartą galima pagydyti Pirmosios Pagalbos Paketu (PPP). PPP galima gydyti tik vieną kartą sužeistą, t.y. jei žaidėjas jau turi užklijuotą PPP, jį būtina gabenti į ligoninę. Gydyti PPP gali bet kuris žaidėjas. Užklijavus PPP žaidėjas gali tęsti žaidimą iki antro pataikymo. Kai į PPP pagydytą žaidėją pataiko antrą kartą, jį pagydyti gali tik daktaras ligoninėje. PPP gali būti nuimamas tik gydymo įstaigoje ir tik sertifikuoto med. personalo – gydytojo.
 • PPP negalima pagydyti vietinio gyventojo, praradusio skalpą.
 • Į ligoninę pristačius sužeistąjį, daktarui pateikiamas jo pasas. Jei sužeistasis ar jo palyda yra ginkluoti, iš jų atimami ginklai ir amunicija (aeg, pistoletai, shotgunai, granatos, peiliai ir kiti). Ginklai paliekami tam skirtoje patalpoje, bei perduodami Tarptautinės Bendrijos Ginklų Kontrolieriui. Atgauti ginklą, atgijęs žaidėjas galės tik išsiperkant. Peilis laikomas su pasu ir grąžinamas ligoniui pasveikus, paliekant ligoninę. Chronavimo metu, kiekvienas žaidėjo ginklas žymimas numeriuku, kuris atžymimas ir pase. Prekeiviai ginklus išduoda pagal numerėlį pase.
 • Daktaras atlieka tyrimus ir nustato diagnoze. Pase atžymi išgijimo laiką. Pasą pasilieka sau, sužeistajam paskiria gydymą.
 • Daktarui uždėjus gydymo priemones, sužeistasis paleidžiamas į slaugymo skyrių, kur ligonis laukia savo gydymo pabaigos bendraudamas su kitais ligoniais, žaisdamas kortomis ar pan.
 • Atėjus ligonio išgijimo laikui, daktaras pakviečia ligonį, nuima gydymo priemones ir pase pažymi kad gydymas baigtas. Ligoniui atgavus pasą, jis gali grįžti į žaidimą sveiku žmogumi.
 • Pagijus vietiniam gyventojui, kuris buvo praradęs skalpą, gražinant pasą jam išduodamas naujas skalpas.
 • Diagnozes ir gydymo pabaigą nustato tik daktarai. Daktarai yra iš anksto priskirti žaidėjai, turintys specialų žymėjimą (licenciją).
 • PPP nuėmimui pritaikomas 5 minučių nepertraukiamas gydymas, kurio metu sužeistasis negali nieko daryti. Vienu metu gydytojas gali vykdyti keletą PPP nuėmimo gydymo procedūrų.
 • Diagnozės, ir gydymo trukmė – 60 min. Jei pacientas yra netekęs organo (speciali žyma pase), diagnozės ir gydymo trukmė 120 min.

ORGANŲ PAĖMIMAS

 • Žaidėjas vieną kartą per žaidimą gali „parduoti“ tik vieną savo organą arba iš jo tik vieną kartą per žaidimą gali būti „pavogtas“ tik vienas organas. 
 • „Parduoti“ arba „pavogti“ organą galima tik esant visoms žemiau išvardintos sąlygoms:
 • Organų paėmimą gali atlikti tik apmokytas specialistas.
 • Organą galima paimti tik iš sveiko žaidėjo, t.y. kuris nėra sužeistas ar pagydytas PPP. 
 • „Procedūra“ turi būti atliekama specialiai paruoštoje patalpoje, kurioje yra organų laikymo įranga.
 • Atlikus organo paėmimo operaciją žaidėjas yra laikomas sužeistu ir jam užklijuojamas PPP. 
 • Per 2 val. nuo organo paėmimo turi būti suorganizuotas organo išgabenimas /pardavimas t.y. privalo būti pirkėjas. 
 • Žaidėjo pasas bus žymimas specialia žyma apie organo paėmimą, kuri galioja iki žaidimo pabaigos, ji negali būti panaikinta. 

Gydymo trukmė kai buvo paimti organai

 • Netekusiam organo žaidėjui kiekvieną kartą patekus į gydymo įstaigą iki pat žaidimo pabaigos gydymas trunka 2 val. 
 • Toks ligonis gali pasigydyti anksčiau, taikomos pasigydymo anksčiau taisyklės. 

Psichiniai ligoniai

 • Bus izoliuoti, atskiroje patalpoje ir sutramdyti tramdomais marškiniais (15 min. ) Priklausomai nuo ligonio būklės gali būti laikomas iki 1,5 val., be galimybės išeiti anksčiau.

Pasigydymas anksčiau

 • Sumokėjus už papildomus vaistus, galima bus pasigydyti anksčiau. Pastaba: min gydymosi laikas 15 min.

Papildomos taisyklės

 • Bus pagalbos telefonas (nr. +370 622 05 357), kuriuo galima išsikviesti med. pagalbą (transportą). Naktį, dėl saugumo jokio transportavimo, visi gydosi tik ligoninėje.
 • Gydytojai gali būti sužeisti. Gydytoją gali pagydyti tik gydytojas – jei visi gydytojai yra nužudomi – ligoninė užsidaro (60 min) kol neatvažiuos nauji daktarai. Gydytojus gali pagydyti Legiono dedikuoti paramedikai.

GINKLAI IR AMUNICIJA

 • Žaidime amunicija yra ribojama. Galima naudoti tik organizatorių išduotą amuniciją
 • BBS pateikia organizatoriai. Savo BBS naudoti negalima. Jei turite ginklą, kuris veikia tik su Jūsų kruopščiai, pagal bobutės receptą išvirtais šratais – prieš atvykstant į poligoną susitarkite su organizatoriais dėl jų naudojimo ir pateikimo. BBS turi būti atskiruose maišeliuose po 30 vnt. Ant maišelio turi būti pažymėtas žaidėjo Nikas arba žaidėjo ID ir žaidybinė pusė. 
 • Pas žaidėją radus ne organizatorių išduotus BBS, tokia amunicija bus konfiskuojama. Žaidėjui gali būti skirta nuobauda, arba paprašyta palikt žaidimo teritoriją.
 • Žaidimo metu BBS galima įsigyti už žaidybinius pinigus arba gauti iš savo pusės vadovybės. Registratūroje BBS žaidėjams nebus išduodami. 
 • Gumines peilių imitacijas galima naudoti be apribojimų.
 • Amunicija gali būti atimta kito žaidėjo. Jei nenukautas žaidėjas, paprašo nukauto žaidėjo atiduoti BBS, granatas, nukautas žaidėjas privalo atiduoti visus tuo metu turimus BBS (įskaitant tuos, kurie yra žaidėjo dėtuvėse) granatas, kitus žaidybinius daiktus.
 • Jei žaidėjas patenka į ligoninę, jis privalo palikti ginklą. Jį atgauti gali tik pas prekeivius, jį išsipirkdamas.
 • Chronavimo metu visi ginklai yra žymimi specialiais lipdukais su unikaliu identifikaciniu numeriu, atitinkančiu numerį žaidėjo pase.
 • Jeigu yra pastebimas ginklas be specialaus lipduko, turi būti pranešta žaidimo organizatoriams, toks ginklas konfiskuojamas iki žaidimo pabaigos.

BERETĖS

 • Šiais metais beretės yra nevagiamos

APIEŠKOJIMAI

 • Apieškomas žaidėjas pasirenka kokiu būdu jį apieškoti:
  1. nurodo, kad yra apieškotas, atiduoda visus žaidybinius daiktus ir traktuojama, kad jis negali naudotis ginklais ir turimais daiktais.
  2. arba leidžia realiai jį apieškoti, paliekant galimybe naudotis tuo, ko apieškojimo metu nebuvo rasta.
 • Tokia pati taisyklė galioja ir palapinių apieškojimui.

PASAI

 • Kiekvienam žaidėjui išduodamas pasas, kuriame nurodomas žaidėjo nikas, nuotrauka, žaidybinė tautybė, ir paso numeris atitinkantis ginklų žymėjimą.
 • Pasą, viso žaidimo metu privaloma turėti su savimi. Žaidėjai neturintys paso, negali būti žaidimo teritorijojei.
 • Pasas yra sužeidimo kortelė, turi būti pateikta Gydytojui.
 • Pasą privalu parodyti Legionieriui, policijai, vietos valdžios atstovui, daktarui ligoninėje arba organizatoriui. Jei žaidėjas neturi paso, toks žaidėjas perduodamas organizatoriams.
 • Pase vieta atžymoms: 
  1. ligoninėje - dėl psichinių sutrikimų, diagnozės ir priklausomybių, 
  2. policijoje - dėl teistumo, nusižengimų, 
  3. identifikacinis lipdukas su unikaliu numeriu.
  4. LEoskarai - apdovanojimai už gerai atžaistus momentus

SKALPAI

 • Skalpas - organizatorių išduodamas žymeklis, simbolizuojantis priklausomybę tam tikrai grupei
 • Kiekvienas vietinis gyventojas (balbanas arba sirbas), privalo nešioti aiškiai matomą savo pusės skalpą. Skalpas gali būti tvirtinamas ant kaklo, galvos, rankos, juosmens. Skalpo slėpti negalima.
 • Vienu metu vienas žaidėjas gali turėti ne daugiau negu vieną savo pusės skalpą.
 • Nuo sužeisto žaidėjo (esančio su raudona liemene) priešingos pusės žaidėjas gali nuimti skalpą. Norint nuimti skalpą, žaidėjas turi prieiti prie nukauto priešingos pusės žaidėjo ir paprašyti atiduoti skalpą. Paprašytas nukautas žaidėjas privalo nusiimti ir atiduoti skalpą.
 • Skalpus nuimti gali tik priešininkų pusės žaidėjas. Tos pačios pusės draugas skalpo nuimti negali. Trečios, neutralios pusės žaidėjai, neturintys skalpo nuimti skalpų negali.
 • Jeigu žaidėjas neturi skalpo, jis negali būti gydomas PPP (Pirmos pagalbos paketu), būtina gabenti į Ligoninę.
 • Praradęs skalpą žaidėjas gauna naują skalpą išgyjes ligoninėje.
 • Iš žaidėjo galima atimti tik jo pusės skalpą, jei žaidėjas turi priešininko pusės skalpų, jų atimti negalima nei iš sveiko, nei iš sužeisto žaidėjo, nei paimti radus.

RINKIMAI IR SAVIVALDA

 • Kopustavo laikinos autonomijos savivalda yra renkama kas 4 žaidybines valandas. (rinkimai vyks šeštadienį 13:45, 17:45, 21:45, Sekmadienį 08:45 ir 12:45)
 • Iki rinkimų laiko, visi vietiniai gyventojai suneša savo pusės vyresniajam atkovotus priešininkų skalpus, ir išrenka savo kandidatą, kuris rinkimų laimėjimo atveju skiriamas Kopustavo meru naujai kadencijai.
 • Rinkimų laiku, Sirbų ir Balbanų vyresnieji atgabena UN štabui turimus priešininkų skalpus ir įvardija savo kandidatą į naujus merus.
 • UN suskaičiuoja kiekvienos pusės atkovotus skalpus, ir priklausomai kuri pusė atkovojo daugiau skalpų, tos pusės kandidatas ir skelbiamas naujuoju Kopustavo meru.
 • Senasis meras su savo komanda turi palikti savivaldybės patalpas rinkimų laiku. Naujas meras, su komanda užima savivaldybės patalpas iškart po to, kai UN atstovai paskelbia nugalėtoją.
 • Rinkimų rezultatus klastoti, ar įtakoti UN atstovus griežtai draudžiama.
 • Savivalda gali priimti naujus įstatymus, visus įstatymus turi patvirtinti UN atstovas

PROJEKTAI

 • Projektas yra iš anksto numatytas ir parengtas veiksmų planas skirtas Kopūstavo regiono atstatymui, modernizavimui, vystymui.
 • Projektus gali pateikti bet kuris sveikas(nesužeistas) vietos gyventojas.
 • Projektai teikiami pirmą valandą, po savivaldos rinkimų.
 • Projektai yra teikiami vietos savivaldybei, kuri atlieka pradinį projekto vertinimą.
 • Projektus tvirtina UN atstovas, kuriam projektus pateikia savivaldybė.
 • Tvirtindami projektus, UN atstovai nurodo, kokią finansuojamą sumą skiria projektui
 • Teikiant projektą  turi būti užpildyta  speciali forma (žr. priedą), kurioje pateikiami svarbiausi projekto požymiai.
 • Patvirtinus projektą, jo vadovui išmokama pradinė parama, kurią jis atsiima vietos banke pagal išduotą UN čekį.
 • Toliau projektas finansuojamas tik tuo atveju, jeigu projektas yra vykdomas pagal numatytą eigą.
 • UN atstovai vykdo pastovų patvirtintų projektų stebėjimą ir projektų nevykdant/vykdant netinkamai gali nutraukti finansavimą ir pareikalauti grąžinti išmokėtas lėšas. Atsisakius grąžinti lėšas projekto vadovas gali būti patrauktas baidžiamojon  aysakomybėn.
 • Siekiant išlaikyti nusistovėjusią tvarką ir finansinę tautinių mažumų gerovę, projekto vykdyme turi dalyvauti bent 20% etninės grupės  tiesiogiai priešingos projekto vadovui. Nesilaikant šio nutarimo projekto finansavimas gali būti nutrauktas ar projektui vykdyti paskirtas kitas vadovas .

SUĖMIMAS

 • Žaidėjai gali būti suimami.
 • Suimtas žaidėjas gali būti tardomas. Jei nusižengimas patvirtinamas, nusižengėlis baudžiama pagal tardytojų sprendimą.
 • Suimtam žaidėjui gali būti imituojamas rankų ir kojų surišimas, fiziškai nevaržant laisvai naudoti kojų ar rankų. Suėmėjui imitavus surišimą, suimtasis negali naudotis rankomis, bėgti.
 • Suimtam žaidėjui gali būti uždengtos akys, paliekant laisvas (nesurištas rankas). Uždengiant akis, būtina užtikrinti, kad suimtasis matytų bent vieno žingsnio atstumu, kur stato koją.

TARDYMAS

 • Tardymą gali atlikti tik "Tardytojas", organizatorių patvirtintas žaidėjas, turintis skiriamąjį ženklą. Tardytojo pareiga žaidimo metu negali būti perleista kitam asmeniui. Išskyrus atskiru GM nurodymu.
 • Vienu metu Tardytojas gali tardyti kelis asmenis
 • Tardymo pradžioje ant tardymo lapuko užrašomas klausimas, į kurį Tardytojas nori gauti atsakymą. Jei tardomasis atsakymo nežino, gali su Tardytoju sutarti kitą klausimą, kurio atsakymą tardomasis žinotų ir jis būtų įdomus Tardytojui. Tardymo metu, Tardytojas gali pakeisti klausimą, paimdamas seną užklausos lapuką ir paduodamas naują, su nauju klausimu. Lapukai nekeičiami, jei ant jo jau yra parašytas atsakymas. Tardytojas gali iš karto užduoti kelis klausimus, tokiu atveju, suimtasis gali pasirinkti į kurį klausimą atsakyti. Bet kokiu atveju, suimtasis turi būti paleistas gavus atsakymą bent į vieną klausimą.
 • Ar atsakymas teisingas Tardytojas gali patikrinti užklausdamas organizatorių. Organizatorius patikrina atsakymo teisingumą su atitinkamais žaidėjais. Jeigu organizatoriui nepavyksta gauti patvirtinimo arba paneigimo, kad atsakymas yra teisingas, arba organizatorius žino, kad atsakymas yra tyčia neteisingas, jis gali suteikti Tardytojui kitą analogiškai svarbią informaciją. 
 • Tardymas baigiasi, kai tardomasis parašo ant tardymo lapuko teisingą atsakymą į tardymo klausimą ir Tardytojui pageidaujant gavus patvirtinimą iš organizatorių.
 • Jei tardomasis "laužosi" ir neišduoda informacijos, tardymas gali trukti iki pat žaidimo pabaigos
 • Tardymo metu tardomajam galima neduoti vandens, maisto, neleisti rūkyti ir t.t.

APTVĖRIMAI

 • Renginio metu siekiant sukurti atmosferą, arba atitverti, pažymėti pavojingas vietas bus naudojami aptvėrimai: plastikinė plėvelė, stop juosta, statybinės vielinės tvoros.
 • Už aptvėrimų eiti griežtai draudžiama
 • Draudžiama lipti ant/per aptvėrimus.
 • Griežtai draudžiama, pjaustyti, laužyti ir kitaip naikinti aptvėrimus, palapines, pertvaras iš plėvelės.
 • Negalima lįsti, kišti rankas, traukti daiktus pro apačią arba šoną žaidybinių palapinių sienių ir pertvarų iš plėvelės. 

ŽAIDIMAS NAKTĮ

 • Žaidėjai norintys žaisti naktį turi iki žaidimo informuoti organizatorius
 • Miegosime savo palapinėse žaidimo teritorijoje, tačiau tik su apsauginiais akiniais. 
 • Esant žaidimo teritorijoje be liemenės, draudžiama reikšti pretenzijas dėl žaidžiančių žaidėjų veiksmų, sakyti, kad Jūs nežaidžiate. Visa žaidimo teritorija yra aktyvi nuo pradžios iki pabaigos.
 • Naktį iš žaidimo pasitraukti nusprendęs, arba priverstas žaidėjas į stovyklavietę juda tik keliais, užsidėjęs raudoną liemenę ir šviesdamas žibintuvėliu (po kojomis arba į viršų). Draudžiama šviesti žibintuvėliu aplinkui arba į šonus, kad neatskleistumėte žaidime dalyvaujančių žaidėjų pozicijų. Draudžiama grįžtant į stovyklavietę šnipinėti kitų žaidėjų pozicijas, veiksmus, planus.
 • Miegoti/ilsėtis, pėsčiomis arba automobiliu, su raudona liemene, judantis asmuo gali būti apieškotas kitų žaidėjų, ir privalo atiduoti visus žaidybinius daiktus.

NARKOTIKŲ GAMYBA

 • Kopustavo gyventojai įsigudrino gaminti centrinės nervų sistemos stimuliantus – metamfetaminą.
 • Narkotikų gamybą nelegali, nusikalstama veikla, už ją toks „virėjas“ gali būti ilgam pasodintas į kalėjimą. 
 • Metamfetaminas gaminamas iš lengvai prieinamų vaistų, apdirbant specialiu tirpalu. 
 • Vienos narkotikų partijos paruošimas trunka apie 3-4 val.
 • Beveik visos narkotikų atsargos yra superkamos ir eksportuojamos iš šalies.

SAUGIOS ZONOS

 • Regione egzistuoja kelios saugios zonos, žemėlapyje pažymėtos raudona spalva:
  1. Klubo „Miško Broliai“ teritorija (laikytis atokiau).
 • Į atskiras saugias zonas gali patekti tik tų pusių žaidėjai, arba su jų leidimu/palyda
 • Saugiose zonose griežtai draudžiama naudotis ginklais, įeinant į saugią zoną, būtina išimti dėtuvę, ištaisyti ginklą ir aktyvuoti saugą.
 • Saugumo sumetimais, saugioje zonoje reikėtų būti su apsauginiais akiniais.

PALAPINĖS

 • Žaidėjai, žaidimo teritorijoje gali pasistatyti asmenines palapines
 • DRAUDŽIAMA eiti į asmenines palapines, be jų savininkų sutikimo, raustis po asmeninius daiktus. Į palapinę gali įeiti tik palapinės savininkas, palapinėje gyvenantis žaidėjas.
 • Palapinės įėjimas turi būti visada uždarytas, kad nesimatytų jame esančių daiktų.
 • Jei iš lauko aiškiai matosi, kad palapinėje yra kažkoks daiktas, žaidėjai gali pareikalauti jį išnešti iš palapinės, ir imtis atitinkamų veiksmų, tarsi daiktas būtų rastas atviroje vietoje.
 • Einant miegoti, ant palapinės turi būti pakabinta bent viena raudona liemenė, rekomenduojama užkabinti raudonos spalvos žibintuvėlį.

BANKAS

 • Banke bet kuris žaidėjas (vietinis gyventojas, NATO karys, UN darbuotojas ir kiti.) gali savo grynuosius žaidimo pinigus pasidėti į virtualią sąskaitą, arba iš jos “išsigryninti” žaidybinių pinigų. Pinigai priimami/išmokami pateikus žaidybinį pasą.
 •  
 • Per vieną valandą fizinis ir juridinis asmuo gali išsigryninti tam tikrą kiekį dinarų, kuris bus nurodytas banke, žaidimo metu.
 • Apribojimų virtualioms pinigų perlaidoms nėra.
 • Banke yra žaidybinis ir  nežaidybinis “seifai”.Į nežaidybinį, stop juosta pažymėtą,  seifą žaidėjams lįsti griežtai draudžiama.

LEoskarai

 • LEoskarai yra apdovanojimai už gerai sužaistą situaciją, atžaistą personažą.
 • LEoskaru apdovanotas gali būti betkuris žaidėjas
 • LEoskarus suteikia žaidimo NPC bet kuriuo metu kai jie nusprendžia, kad žaidėjas jo nusipelnė
 • LEoskarų negalima vogti/atimti nei iš kito žaidėjo nei iš NPC
 • Daugiausiai LEoskarų žaidimo pabaigoje turintys žaidėjai bus apdovanoti šauniais prizais

Transportas

 • Dėl žaidime naudojamo transporto, būtina prieš žaidimą suderinti su organizatoriais.
 • Transportą gali vairuoti, tik specialų briefing‘ą išklausę, bei išlaikę egzaminą vairuotojai, gavę iš organizatorių vairuotojo pažymėjimą. Žaidimo metu transporto priemonę be vairuotojo pažymėjimo vairuojantis asmuo – šalinamas iš žaidimo.
 • Vairuojant transporto priemonę, vairuotojo pažymėjimas turi būti padėtas matomoje vietoje prie priekinio stiklo.
 • Sunaikinta transporto priemonė privalo būti pažymėta raudona/geltona liemene vairuotojo pusėje, iš išorės.
 • Transportas gali būti:
  1. Žaidybinis žemės transportas (lengvieji, krovininiai, kariniai automobiliai, dviračiai, mopedai)
  2. Sraigtasparniai - specialiu anturažu paruoštas transportas
  3. Lėktuvai - transportavimo lėktuvą imituojantis organizatorių transportas
  4. Organizatorių transportas - žaliomis liemenėmis ir ShadowStalkers atributika pažymėtas transportas.

Žemės transportas

 • Sunaikinta transporto priemonė gali būti nustumta žmonių, arba nutempta kitos transporto priemonės.
 • Transporto priemonė atgyja po 30 min, praleistų bazėje, arba miesto remonto depe.
 • Karinis transportas gali būti sunaikintas pasitelkus minas ir transporto naikinimo ginklą, kuriuos išduos organizatoriai. Vairuotojui pamačius raudonus/oranžinius dūmus prieš transporto priemonę (iki 10 m) transportas yra sunaikintas. Visi transporto priemonėje esantys žaidėjai išskyrus vairuotoją privalo iš jos išsilaipinti.
 • Jeigu transportas yra užblokuotas ir 10 m spinduliu nuo TP yra uždegami bet kokios spalvos dūmai, traktuojame, kad TP yra padegta, TP keleiviai privalo išsilaipinti. Jeigu keleiviai neišsilaipina per 5 min, visi yra laikomi sunkiai sužeistais.
 • Karinis transportas. Į jį šaudyti draudžiama. Iš karinio transporto galima šaudyti tik iš integruotų ginklų.
 • Civilinis transportas. Į ir iš civilio transporto šaudyti draudžiama.
 • Transporto blokavimas. Transportas negali pervažiuoti per kelio blokadas. Kelio blokados aukštis privalo būti ne mažesnė negu 1 m., plotis min. 1.5 m. Blokada turi būti pastatyta akivaizdžiai ant važiuojamosios dalies. Turi būti palikta galimybė netrukdomai pravažiuoti organizatorių transportui.  
 • Dienos metu transportas važinėja 20 km/h greičiu
 • Naktį transportas nevažinėja (išskyrus organizatorių transportą)
 • Transportui galioja žaidybinio kuro ribojimo taisyklė.

SRAIGTASPARNIS 

 • Sraigtasparnis - su organizatoriais suderintas transportas, vizualiniais, šviesos ir garso elementais primenantis sraigtasparnį
 • Sraigtasparnio įgulą sudaro du pilotai. Tik su vienu pilotu, sraigtasparnis skristi negali.
 • Sraigtasparnis gali nusileistis ir stovėti užgesinęs variklį visose atvirose vietose kuriose nėra pastatų ir medžių bent 5 metrų atstumu.
 • Įlipti į sraigtasparnį galima tik sraigtasparniui nusileidus. Įlipti į nusileidusį sraigtasparnį galima ir neužgesinus sraigtasparnio variklio.
 • Išlipti iš sraigtasparnio galima tik dviem atvejais:
  •  Sraigtasparniui nusileidus (tiek esant su įjungtu, tiek išjungtu varikliu)
  •  Repellingu – gali atlikti asmenys turintys karinį parengimą, t.y. repelingo negali atlikti civiliai gyventojai, laisvės kovotojai, civilis gydytojas. Repellingą galima atlikti tik tose vietose, kuriose virš sraigtasparnį imituojančios transporto priemonės nėra medžių lapijos.
 • Skrydžio laikas – sraigtasparniui įjungus variklį pradedamas skaičiuočiuoti variklio darbo laikas. Sraigtasparnis gali skristi arba stovėti įjungtu varikliu 40 min. Pasibaigus skrydžio laikui (aka kurui) sraigtasparnis skristi nebegali ir turi nusileisti. Sraigtaspario kurui (skrydžio laikui pasibaigus) leisti netinkamoje vietoje – pilotai turi atlikti avarinį nusileidimą.
 • Avarinis nusileidimas – sustojimas kuro pasibaigimo arba pamušimo atveju. Tokiu atveju, sraigtasparnis privalo sustoti, per 20 sec. :
  • Jei sraigtasparnis sustoja nedelsiant, nusileidimui tinkamoje vietoje - visi skridę sraigtasparniu išlieka sveiki
  • Jei sraigtasparnis sustoja nedelsiant, nusileidimui netinkamoje vietoje, pusė skridusiųjų yra sužeisti, sraigtasparnis sugadintas.
  • Jei sraigtasparnis sustoja paskridęs nusileidimui tinkamoje vietoje, pusė skridusiųjų yra sužeisti, sraigtasparnis sugadintas.
  • Jei sraigtasparnis sustoja paskridęs nusileidimui netinkamoje vietoje, visi skridę sraigtasparniu sužeisti, sraigtasparnis sunkiai sugadintas.
 • Sugadintą sraigtasparnį sutaisyti galima:
  • Lengvai sugadintą, avarinio nusileidimo vietoje, turint atsargines dalis, 60 minučių nepertraukiamo darbo
  • Sunkiai sugadintą sraigtasparnį būtina nugabenti sunkiuoju krovininiu transportu į remonto depą, remontas depe trunka 60 min. 
 • Kuro papildymas – Sraigtasparnį kuru galima papildyti tam tikrose vietose – savo bazėje ir t.t. arba jeigu sraigtasparnio kuro yra kažkurioje nusileisti tinkamoje vietoje. Kuro papildymas vyksta:
  • išpildant kuro talpą prie sraigtasparnio (talpoje vanduo). Tusčios talpos grąžinamos organizatoriams (greitesnis užpildymas)
  •  Prijungiant sraigtasparnį prie pildymo stoties / stovint prie pildymo stoties abiem atvejais 5 min. (lėtesnis ir pigesnis)
 • Kuro pervežimas - Kuras gali būti transportuojamas pačiu sraigtasparniu (max. 1 talpa, negabenant keleivių), arba kitu komerciniu/krovininiu transportu (max. 1 talpa, negabenant keleivių). Kuras gali būti perimtas, nupirktas, parduotas, iškeistas kaip prekė.
 • Kuro talpų atsiradimas / grįžimas į žaidimą - tik organizatoriai gali užpildyti talpas ir įvesti į žaidimą. Šviežiai užpildytos talpos pristatomos į organizatorių nurodytas vietas tolesniam žaidimui.
 • sraigtasparniui negalioja jokios užtvaros, kurios galioja žemės transportui, t.y. jis turi teisę apvažiuoti visas užtvaras, imituojant skrydį.
 • Sraigtasparnio neutralizavimas – neutralizuoti sraigtasparnį galima:
  • priešlėktuvine ginkluote 
  • nukovus pilotus, kai jie stovi lauke ir pan.,
  • atėmus iš sraigtasparnio užpildymo taškus,
  • neleidžiant privežti kuro ir taisymo įrangos prie avarinį nusileidimą patyrusio sraigtasparnio,
  • neleidžiant atlikti kuro užpildymo prie avarinį nusileidimą patyrusio sraigtasparnio.
 • Šaudymas į ir iš sraigtasparnio – šaudyti į sraigtasparnį negalima, šaudyti iš sraigtasparnio galima tik su integruotais į sraigtasparnį, organizatorių patvirtintais ginklais, kurių galia ne didesnė nei 100 m/s (aiškiai suvokiant) kad gali būti atsakyta ugnimi.
 • Priedanga už sraigtasparnio negalima – nes nu sraigtasparnis ORE :D

LĖKTUVAS

 • Lėktuvas - organizatorių valdomas automobilis imituojantis lėktuvą.
 • Lėktuvas naudojamas krovinių atgabenimui į ir iš regiono.
 • Lėktuvas “atskrenda” į regioną iš nežaidybinės zonos, gali “nusileisti” tik Oro uoste.
 • Lėktuvą galima sunaikinti tik su specialiu, priešlėktuviniu ginklu
 • Regione yra vienintelis kietos dangos oro uostas. Tai itin svarbus objektas krovinių susisiekimui su kitais regionais.
 • Kad oro uostas veiktų, būtina, kad:
  1. būtų iškelta kontroliuojančios pusės vėliava
  2. oro uosto teritorijoje nevyktų koviniai veiksmai

Žemės transporto kuro pildymo taisyklės

 • Kiekvienam automobiliui reikalingas žaidybinins kuras
 • Kuras pildomas degalinėje, kurą gali įpilti tik degalinės darbuotojai
 • Kuras gali būti pildomas ir ne degalinėje jį pristatant į pareikalautą vietą, specialioje, pažymėtoje taroje.
 • Kuras yra dažytas vanduo. Įsigijamas iš Organizatorių.
 • Kuras į Kopustavą įvežamas iš Gurgoslavijos oficialiai sumokant akcizo ir pridėtinės vertės mokesčius, arba kontrabanda.
 • Kuras automobilyje yra matuojamas kilometrais. 1 km = 100 ml kuro. (km sekami pagal automobilio ridos skaičiuoklę odometrą atžymint jo rodmenis kuro pildymo žurnale)
 • Pildant automobilį kuras iš kanistro yra pilamas į atitinkamą tarą, kuri yra sužymėta padalomis. (200 – 1000 ml)
 •  Atitinkamas kuro nupylimas yra žymimas žurnale kilometrų tikslumu. Jei vartotojas užsipylė 10 km, tai iš kanistro yra nupilama 1000 ml
 • Užsipylęs 10 km (1l) kuro vartotojas gali nuvažiuoti 10 km
 •  Bako dydis visuose automobiliuose yra 10 km, nebent automobilyje įmontuojamas padidintos talpos kuro bakas.
 • Jei žaidėjas pažeidžia kuro pildymo taisykles ir į degalinę atvyksta viršijęs kilometražą, jo automobilis yra laikomas sugedusiu (žr. Gedimai)
 • Automobilis genda, kas ~30 km. Sugedusio automobilio taisymo laikas 30 min. Taisymo laiką vartotojas gali trumpinti iki 15 min. sumokėjęs papildomą mokestį. Taisymo darbai kainuoja.
 • Sunaikinto transporto taisymo laikas 1 val. taisymo laiką vartotojas gali trumpinti iki 15 min. sumokėjęs papildomą mokestį.
 • Sunaikintas automobilis turi būti stumiamas laisva eiga arba traukiams kito automobilio (traukimas imituojamas važiuojant paskui nesugadintą automobilį) iki automobilių taisymo depo.
 • Sugedęs arba sunaikintas automobilis žymimas raudona liemene iš varuotojo lango pusės iki kol bus sutaisytas.
 • Papildoma automobilio įranga. Degalinės meistrai automobilyje gali įdiegti papildomus automobilio patobulinimus:
  •   Padidinti kuro baką iki 20 km

KONFLIKTAI ir jų SPRENDIMAI

 • Žaidimas yra ne tik fizinis, bet ir emocinis išbandymas, pavargę, išsekę žaidėjai kartais leidžiasi į emocinius konfliktus. Jei papuolėte į konfliktinę situaciją, neleiskite emocijoms jus užvaldyti, nesivelkite į konfliktus ir kreipkitės į GM, kurie sutramdys konfliktuotoją. Konfliktų aiškinimasis, eskalacija gadina žaidimą ne tik konflikte dalyvaujantiems žaidėjams, bet ir kitiems, aplinkiniams žaidėjams. 
 • Kilus konfliktui, ar pastebėjus taisyklių pažeidimą, pasiūlykite žaidėjui apsilankyti pas organizatorius. Jei žaidėjas atsisako, paklauskite žaidėjo šaukinio (nicko), ir perduokite jį su kuo tikslesniu situacijos paaiškinimu organizatoriams.
 • Žaidėjas žaidimo metu, o taip pat prieš ir po žaidimo, kitam žaidėjui paklausus šaukinio, nicko, privalo jį pasakyti (išskyrus žaidybines situacijas). Atsisakymas atskleisti savo šaukinį, nicką yra traktuojamas dideliu nusižengimu, ir toks žaidėjas gali būti šalinamas iš žaidimo.
 • Jei konfliktą bandysite išspresti patys, pakeltu tonu, matuodamiesi organus ir pan, visi konflikte aktyviai dalyvaujantys žaidėjai bus traktuojamai pažeidėjais, ir gali būti nubausti. Tokiu atveju organizatoriai nesiaiškins kas ką matė, kas ko nematė ir kas teisus, aktyvus dalyvavimas nežaidybiniam konflikte žaidimo metu yra nusižengimas.