Šratasvydžio klubo „Skydas“ organizuojamų žaidimų taisyklių bendrieji nuostatai

  1. Kiekvieno žaidimo specifinės taisyklės paskelbiamos instruktažo metu žaidimo pradžioje. Organizatoriai turi teisę koreguoti žaidimo taisykles žaidimo eigoje.
  2. Kiekvienas žaidimo dalyvis yra pats atsakingas už savo žaidimo inventoriaus bei kitų asmeninių daiktų saugumą.
  3. Žaidėjai, naudojantys organizatorių nuomotą arba skolintą inventorių, yra atsakingi už šio inventoriaus sugadinimą ar praradimą ir privalo atlyginti žalą.
  4. Kiekvienas žaidėjas teisiškai bei finansiškai atsako už savo veiksmus bei žodžius ir organizatoriams jokių pretenzijų nereikš, jeigu:
  • žaidimo eigoje patirs traumą ar kitaip susižeis (pvz.: dėl reljefo nelygumų susilaužys koją);
  • organizatorių bus pašalintas kilus įtarimui, jog dalyvis yra apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
  • bus pašalintas organizatoriams pastebėjus žaidėją, besielgiantį agresyviai ar kitaip trukdantį žaidimo eigą ar keliantį pavojų kitiems dalyviams ir aplinkai, kurioje žaidžiama;
  • bus įspėtas organizatoriams pastebėjus žaidėją vartojantį necenzūrinius ar kitokio pobūdžio įžeidžiančius žodžius, išsakytus žaidimo metu praeiviams ir/ar dalyviams. Veiksmui kartojantis, žaidėjas bus pašalintas iš žaidimo.

Organizatoriai turi teisę pašalinti iš žaidimo tokius asmenis be išankstinio perspėjimo bei reikalauti atlyginti dėl 4. punkte  išvardintų žaidėjo veiksmų patirtus finansinius nuostolius.

5. Jeigu asmuo yra nepilnametis, už jo veiksmus atsako jo tėvai.

6. Žaidimo mokestis apskaičiuojamas atsižvelgiant į organizavimo kaštus ir iš anksto skelbiamas tinklapyje https://www.facebook.com/Airsoftskydasdruskininkai/ 

7. Pašalintam arba pačiam pasitraukusiam iš žaidimo žaidėjui žaidimo mokestis negrąžinamas.