Civilis žaidėjas

Civilis miesto gyventojas : bet kuris žaidėjas , be ginklo . Ginklas gali būti pakabintas už nugaros , kuris laikomas nežaidybiniu ginklu . Nežaidybinis ginklas gali būti panaudotas tik neaptvertose vietose (pvz. praėjus patikrinimo postą sankryžose, sustabdžius patruliui gatvėje ) Nežaidybinį ginklą padaryti žaidybiniu galima tik nutolus paskutinio patrulio ar priešiškos pusės žaidėjo ~50 m , (pvz. užejus už pastato ir pnš)

 

Civilių apieškojimas (yra du būdai, kurį būda naudoti pasirenka žaidėjas kuris bus apieškomas)

 

  1. žodžiu - apieškotas , saugus. , apieškotas žaidėjas negali naudotis paslėptais peiliais, ginklais , granatomis.

2. pilna programa fiziškai , jei ieškotojas neranda ginklo (peilio, pistoleto, granatos, kulkosvaidžio) - jį galima panaudot bet kada. Apieškojimas turi būti vykdomas abipusiu draugišku sutarimu , neperžengiant žaidybinės ribos.