Trick'r'Treat VI: Light above the Darkness 2022 11 06 Zapyškis

Renginio pradžia
2022-11-06 (S)
09:00
Renginio pabaiga
2022-11-06 (S)
20:00
Organizatorius
Žaidimo tipas
LARP 50%, Survival 30%, Milsim 20%
Greičio limitai
Kaina
40-60

Renginio statistika

Užsiregistravusių žaidėjų
68
Patvirtintų
68
Apmokėjusių
68

Žaidybinės pusės

Renginio aprašymas

DIENOS PABAIGOJE, KAŽKUR DEADTOWN'O PAKRAŠTYJE...
 
<...> - Zuzana, prašau uždenk langus, uždek žvakes ir sėskis prie stalo. Mums mažiausiai reikia, kad į kiemą užsuktų daktaras Maras. Atsimeni kuo praeitais metais viskas baigėsi? Vargšas tavo brolis Abraomas, taip ir neatsigavo po traumos, amžina jam atilsį. Tikiuosi tavo tėvas šiandien darbus baigs anksčiau ir visi ramiai galėsime pavakarieniauti, - tarė mama ir pradėjo kuistis prie puodų, kažką murmėdama panosyje, kad tas darbas kariuomenėje atėmė iš jos vyrą. Staiga pasigirdo grubus beldimas į duris: - Zuzana, įleisk tėvą, - prakalbo mama. Dukra priėjusi prie durų paklausė ryte sutarto slaptažodžio. Tyla kitoje pusėje durų signalizavo, kad kažkas ne taip. Tyliai ir dusliai pasigirdo balsas, - Mirtis rifto išperoms. Zuzana atvėrė duris, tačiau visų nuostabai, kitoje pusėje durų buvo ne visų laukiamas tėvas, o kūdas ir susikūprinęs, baltu chalatu apsirengęs pilietis. - Mmmm... bbbbb... czzz, - numykė Zuzana, - Bet tu gi ne mano tėvas, iš kur žinai slaptažodį? - Prašau, tarė nepažįstamasis, ar galiu užeiti ir sušilti? Aš pažadu jūsų neskriausti ir viską papasakoti, - įkalbinėjo nežinomas pilietis. Kambaryje tvyrojo tyla. Nežinomasis pakėlė galvą ir pažvelgė į motinos akis... Po kelių sekundžių motinos skruostu nuriedėjo ašara.  - Abraomai, čia tu? Bet juk visi matėme tavo kūną, pakartą ant miesto vartų, - toliau kukčiojo motina. - Užeik, prašau užeik, ar tėvui viskas gerai? - toliau grįžusį sūnų kamantinėjo mama ir sesė... <...>
 
TUO TARPU DEADTOWN'O APYLINKĖSE...
 
<...> - Gregori, nešk čia tas driežų akis, kam aš tave pasamdžiau, kad seilėtumeisi žiūrėdamas į tas miestelio mergas, ar atliktum asistento darbą? Greitai!!! Nešk jas čia! Mesk į katilą! O tai pats maldausi per Košmarą, kad galas ateitų greičiau. Daktaro Maro eksperimentai tikrai tavęs nepasigailės. Krisi kaip lapas. Grrrrr... Zzccchhhh.. - tyliai šnypščiodamas Gregoris švystelėjo saują driežų akių į katilą. Šamanas toliau mosykavo savo samčiu, barstė įvairias žoleles ir kalbėjo keistas eiles. Šalia jo, gulėjo antikinė, dar kitas kartas atsimenanti, OCULUS RIFTO knyga. Tiems kas nepamena - visas dabartinis blogis į DeadTown'ą atkeliavo per OCULUS portalą, kurį kadaise atvėrė sektantai. Iki šių dienų portalo užverti niekam nepavyko, buvo įvairių bandymų nuo vietinių gyventojų iki užsienio pajėgų, tačiau visi bandymai nepavyko. Po kelių paskutinių bandymų, portalas gerokai nusilpo, todėl pradėjo veikti tik epizodiškai, kada blogio jėgos kitoje portalo pusėje sukaupdavo pakankamai galių. Sklinda gandai, kad blogio agentas šiame pasaulyje yra Daktaras Maras, kuris mintimis kontroliuoja savo experimentus. Padarų aktyvumo laikotarpį visi aplinkiniai vadina - KOŠMARU. - Gregori, net gi tu, ar bet kas kitas iš OCULUS pasekėju esate nesaugūs tuo metu. Jeigu viskas gerai, ir mums pavyks, pagaliau sukursime serumą, kuris leis mums palenkti experimentus savo valion. Tačiau dabar... nešk čia tas tilvikų uodegas! Mesk į katilą! Greit, greit! Juk nenori, kad visas mūsų darbas nueitų perniek! - toliau ant pavaldinio rėkė Šamanas.
 
BENDRA SITUACIJA...
 

... Eilę metų iš eilės, demonų ir keistų sutvėrimų kankinamas Deadtown'as, kaip visada su nerimu laukia mirusiųjų meto - Halloween'o. Tai metas, kada "sienomis" susiliečia normalus žmonių ir antgamtinių padarų pasaulis, žmonės tampa budresni, atsargesni, o koks vargšas paklydęs padaras peržengia sieną. Deja, ne viskas visada klostosi kaip pasakoje. Dalis žmonių nekantriai laukia savo progos aplankyti "kitą pasaulį", o organizuotų monstrų gaujos taikosi pasilikti realiame pasaulyje visam laikui. Tie, kuriems pavyko vienaip ar kitaip "paliesti" kita pasaulį, jau niekada nebebus tokie kokie buvo, juos žmonės vadina  OCULUS sektantais. Atrodo nieko blogiau jau būti negali: pasiklydai, peržengei sieną ir bam - tu jau "kitoks". Daktaras Maras - tai košmarus ir ligas sėjantis monstras, kuris dėl susijungusių pasaulių jau keli metai blaškosi Žemėje. Įsikūręs savo slaptoje landynėje, jis experimentuoja su nusilpusiais žmonėmis ar per sieną atklydusiais monstrais. Epizodiškai šie monstrai didžiąją laiko dalį yra paklusnus savo šeimininkui, tačiau atėjus KOŠMARUI, laikinai praranda kontrolę. KOŠMARUI tvyrant ore, lapkričio 6-ąją nerekomenduojam užsibūti DeadTowne - tai pavojinga jūsų gyvybei.

 


RENGINIO DETALĖS DALYVIAMS:

  • DATA: 2022m. lapkričio 06 diena. SEKMADIENIS;
  • VIETA: Zapyškis, ex. vasaros vaikų stovykla - VILKAS [WGS koord. 54.938516, 23.609784];
  • KAINA: 40-60* Eur;
  • MAITINIMAS: renginio metu už IN-GAME valiutą galėsite mėgautis šilta arbata / kava ir desertu, bei ragauti karštą, vietoje gaminamą maistą;
  • KIEKVIENAS DALYVIS GAUS ŠVENTINĮ RENGINIO ANTSIUVĄ.

*Dalyvio mokestis mokant internetu iki 2022 10 16 vidurnakčio buvo pigiau, mokant internetu nuo 2022 10 17 iki 2022 10 30 buvo pigiau, mokant internetu iki 2022 11 04 60eur. Vietoje registracijos nėra!


DIENOS PROGRAMA DALYVIAMS:

  • REGISTRACIJA, EGZAMINAS, CHRONAVIMAS: 09:00 - 12:00 vietos laiku,
  • KOMANDŲ INSTRUKTAŽAS ir žaidimas: 12:00 - 20:00 vietos laiku,
  • ŽAIDIMO APTARIMAS ir debriefingas: 20:00 - 21:00 vietos laiku.

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS - 150 


Amžiaus CENZAS - N18. Jaunesni asmenys į žaidimą privalo atsivežti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti. Renginio dieną, registratūroje, organizatoriai pasilieka teisę paprašyti jūsų amžių įrodančio dokumento. Parsisiųsti sutikimo formą galite čia: http://bit.ly/n18_leidimas_dalyvauti

Specifinės taisyklės

PAGRINDINĖ INFORMACIJA IR RENGINIO TAISYKLĖS:

Teritorija ir jos ribos: Zapyškio Ex. vasaros vaikų stovykla Vilkas. Žemėlapis žaidime skirstomas į keturias ZONAS: marketplace (žalia zona - draudžiami bet kokie koviniai veiksmai išskyrus šaltus ginklus), close combat (geltona zona - naudojami tik šaltieji ir 1 klasės ginklai: pistoletai, shotgunai, SMG), wilderness (raudona zona - naudojami visi ginklai pagal LSF standartinius greičių limitus) ir violetinė NO-GO zona (draudžiamas judėjimas ir visi koviniai veiksmai žaidime). Visi dalyviai gaus renginio žemėlapį.


Žaidimo valiuta - oficialiai Deadtowno federalinis bankas į apyvartą išleido naują valiutą - Deadnerus. Žaidime jūsų laukia informacijos, užduočių pirkimas IN-GAME valiuta. Derybos su miestelio verslininkais dėl žaidybinių daiktų (šoviniai, informacija, quest items), bei keletas OFF - GAME daiktų (suvenyrai, karštas maistas). Visų daiktų kainodarą galėsite išsiaiškinti žaidime.


NPC ir žaidimo LARP personažai YRA DALINAI NEMIRTINGI, nors vienas BBS pataikymas iš standartinio ginklo laikomas mirtinu rikošetu šovusiam žaidėjui. Būtybės gali būti atbaidomos, nukaunamos ar sugaunamos tik specialiais ginklais ar būdais (žaidime išsiaiškinsite kokiais). Frakcijoms rekomenduojama vengti tiesioginio kontakto su agresyviai nusiteikusiomis būtybėmis, nes kontaktas dažniausiai yra mirtinas (prisilietimas). Būtybės draugiškai reguoja į skanius saldumynus (čiulpiamos bombonkės nepaeis), bei bijo dūmų (pramoninių). MISTINĖS BŪTYBĖS vengia atvirų vietų, todėl visada sutinkamos TIK miškuose ir pastatuose.


Nightmare arba košmaras. Specialiais laiko intervalais (nuo 5 iki 15 minučių) Deadtowne nutinka košmaras (pradžią ir pabaigą žymės 15 sekundžių sirena). Sklinda kalbos, kad KOŠMARO METU beveik visos mistinės būtybės praranda kontrolę ir puola visus gyvus žmones, nebijodamos ATVIRŲ vietų. Ar KOŠMARO METU nuo mistinių būtybių įmanoma apsisaugoti? Taip. Suraskite būdą.


AMUNICIJA ir PIROTECHNIKA, bei jos naudojimas žaidime: amuniciją išduoda organizatorius. Renginio dieną bus išduoti žymėti 0,25g bb's pagal komandų frakcijas, išskyrus REAGULIARIĄJĄ DEADTOWNO kariuomenę, kuri naudos savo ammo, o ribojamas bus 4 mid/real cap dėtuvės. Žaidimo metu papildomus BBS bus galima įsigyti už IN-GAME valiutą. BET KOKS nuosavų BBS ar DRAUDŽIAMŲ PIROTECHNIKOS gaminių panaudojimas žaidime griežtai draudžiamas.


SAUGUMAS IR ŠAUDYMO ATSTUMAI: Standartiniai LŠF greičių limitai

Ginklų naudojimas ir gyvų / sužeistų žaidėjų veiksmai žaidime:

Nukovimas. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno dalį skaitomas sužeidimu arba mirtimi. Jeigu pataikoma į ginklą - jis laikomas sugadintas, žaidimas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu turite antrą ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą), kitokiu atveju žaidėjas laikomas sužeistas ir vadovaujasi mediko taisykle (žr. mediko taisyklę). Mirtis nuo atotampos panaikina galimybę būti pagydytam ir žaidėjas iškarto keliauja į savo RESPAWN ZONĄ (žr. komandų aprašymus).

Mediko taisyklė. Tai extra gyvybės turėjimas (pleistras arba bintas) ir jų panaudojimas kai esi sužeistas. Sužeistas žaidėjas stovi vietoje 5 minutes - kraujuoja. Per 5 minutes gali būti pagydytas, apiplėštas arba pribaigtas, po 5 minučių nukraujuoja. Lootinti gali bet kas, bet tik kraujuojantį žaidėją. Pleistrą užklijuoti gali bet kuris sveikas žaidėjas, sužeistasis negali trauktis iš vietos, kurioje į jį pataikė (išimtis 2 metrų spindulys jeigu žaidėjas maišosi normaliai žaidimo eigai) - jį iš tos zonos patraukti gali tik komandos draugas, liesdamas ranka (imituojant sužeistojo vilkimą). Praradus papildomą gyvybę žaidimas baigiamas ir keliaujama į savo komandos respawn'ą. Medikas gali būti bet kuris komandos žaidėjas turintis gydymo priemonių. Gydymo priemones išduoda organizatoriai arba jos gaunamos atlikus specialius questus. DRAUDŽIAMA naudoti savo atsivežtus bintus ar pleistrus. ORGANIZATORIŲ gyd. priemonės yra žymėtos.

Šaudymo rėžimai. Patalpose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama. Iš pirmo aukšto pastatų galima atakuoti tik pavieniais šūviais iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę. Šaudymas iš pastato 2, 3 ir kitų aukštų gilumos neribojamas, išlaikant saugų atstumą iki lauko pagal LŠF ginklų naudojimo taisykles (žr. techniniame renginio aprašyme arba čia). AUTOMATINE UGNIMI ŠAUDYTI GALIMA TIK TURINT SPECIALŲ RAUDONĄ TAGĄ. VISI ŽAIDĖJAI BE TAGŲ ŽAIDIME ŠAUDO TIK PAVIENIAIS ŠŪVIAIS. Tagai gali būti perkami, parduodami, lootinami. Tagas privalo kabėti matomoje vietoje ant kaklo. Snaiperiui ir kulkosvaidžiui REIKALINGAS PAPILDOMAS MĖLYNAS TAGAS.

Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Rekomenduojama naudoti žodinį įspėjimą „nušautas“, kad būtų išvengta sužalojimų. Pykšt – pokšt taisyklė negalioja. Užkluptas žaidėjas laikomas nukautu ir sąžiningai pasiduoda. Jeigu tarp žaidėjų ginklų klasių yra skirtumas leidžiantis naudoti ginklą, žaidėjas jį naudoja (pistoletas vs. karabinas). Jeigu kontaktas įvyko "vamzdis į vamzdį" arčiau nei 1m atstumu (nesvarbu kokios klasės ginklas) abu žaidėjai laikomi mirę ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos respawn'ą.

Rikošetai. Skaitosi ir lauke ir pastate 100%, prisipažįstate sužeistu / mirusiu ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos respawn‘ą.

Akla ugnis. Draudžiama atakuoti iš už kampo ar kitos slėptuvės, kuriuose išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Rekomenduojama išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas sužeidimu / mirtimi ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos respawn'ą.

Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kitiems žaidėjams. Žaidėjai piktybiškai neprisipažįstantys bus įspėjami ir šalinami iš žaidimo, o kitą kartą nepriimami žaisti. Visos konfliktinės situacijos perduodamos organizatoriams ir sprendžiamos čia ir dabar, po žaidimo nepagrįsti kaltinimai ir pastabos nevertinami. 


Nukauto žaidėjo veiksmai:

Sužeistas žaidėjas. Privalo balsu duoti ženklą ir iškelti ranką, kad yra pašautas. Toks žaidėjas pasižymėjęs oranžine liemene stovi vietoje 5 minutes (kraujuoja), gali šauktis mediko balsu ir radijo ryšiu, telefonu. Negali naudoti ginklų ir užduočių elementų ar kitaip pilnavertiškai dalyvauti žaidime. Negali pasakoti žaidybinių detalių ir informacijos gyviems žaidėjams žaidime ir komandai radijo ryšiu. Pagalbos galima šauktis 5 minutes balsu arba radijo ryšiu, po 5 minučių žaidėjas nukraujuoja ir yra laikomas mirusiu, bei keliauja į savo komandos respawn'ą.

Žuvęs žaidėjas. Nukraujavęs (po 5minučių) ar sprogęs nuo granatos ar atotampos žaidėjas privalo apsirengti ryškią ORANŽINĘ liemenę ir keliauti tiesiai į savo komandos respawn'ą. Išėjimas iš komandos respawn'o pagal bazėje nurodytą tvarkaraštį. Leidžiama pasitraukti iš nukovimo vietos ar keliaujamo maršruto 2 metrų spinduliu tik tada, jeigu žaidėjas atsiduria kryžminėje ugnyje ir trukdo tolimesnei žaidimo eigai. Mirusiems laisvai vaikščioti po poligoną negalima, miręs žaidėjas tiesiu taikymu keliauja į savo komandos respawn‘ą.

Miręs žaidėjas neatsimena savo paskutinių 10 minučių. Tai reiškia, kad negalima pasakoti komandos draugams ar kitiems žaidėjams kokie veiksniai žaidime atėmė gyvybę.

Paėmimas į nelaisvę ir tardymas. Į nelaisvę paimti gali tik -RDK- REGULIARIOJI DEADTOWNO KARIUOMENĖ. Tardyti gali tik frakcijos vadas arba jo dedikuotas asmuo. Jeigu žaidėjas yra sužeistas jis turi būti pagydomas užklijuojant organizatorių žaidime išduotas arba užduočių metu gautas gydymo priemones. Toks žaidėjas kartu su palyda keliauja į -RDK- FOB (suimtąjį vesti privalo 2 žaidėjai). Ten vadas / generolas (arba jo dedikuotas asmuo) raštu užduoda 2 klausimus iš kurių žaidėjas išsirenka vieną ir atsako nemeluodamas. Į žodinius klausimus žaidėjas gali neatsakinėti arba sakyti ne tiesą. Ištardytas žaidėjas priklausomai nuo -RDK- vado gali būti paleidžiamas gyvas arba nužudomas. Toks žaidėjas keliauja į komandos respawn'ą. Tardymo izoliatorius dirba 15minučių, t.y. per 15 minučių gali ištardyti tik vieną žmogų. Jeigu tardytojas dirba ilgiau nei 15 minučių, kito žmogaus tardymui priimti negalima. Jis laukia eilėje. Maksimali eilė - 2 asmenys, visi kiti asmenys privalo būti paleisti. Tardytojas nurodo kuriuos asmenis tardys.

Lootinimas arba apieškojimas. Tiek gyvas, tiek sužeistas žaidėjas, gali būti lootinamas. Žaidėjas gali pasirinkti atiduoti visus lootinamus in game daiktus pats, arba būti fiziškai apieškomas su galimybe pasilikti nerastus žaidybinius daiktus. Žaidybiniai daiktai: pinigai (atimama tik pusė sumos), amunicija, tagai, gydymo priemonės, questų daiktai pažymėti raidele (Q).

Grįžimas į savo komandos respawn'ą. Griežtai draudžiama pasakoti būrio draugams apie priešininkų pozicijas ir judėjimus esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į savo komandos respawn'ą juos ignoruoja. Mirus draudžiama laisvai vaikščioti ir stebėti priešų pozicijas prisidengiant liemene. 


Specialiosios įrangos naudojimas ir amunicija:

Atotampos. Specialios ŽALIOS spalvos juostelės. Pertraukus juostelę yra laikoma, kad žaidėjas sprogo. Toks žaidėjas negali būti gydomas ar lootinamas ir keliauja į savo komandos respawn'ą. REKOMENDUOJAMA PERTRAUKTĄ JUOSTELĘ UŽSIVYNIOTI ANT RANKOS, kad kitiems žaidėjams nekiltų noras lootinti.

Skydai. Skydus gali naudoti tik -RSP- RIFT SEPC PAJĖGOS. Skydus išduoda organizatoriai - teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydininkas - žaidėjas nešantis skydą nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis pataikius BB's. 

Amunicijos pildymas. Amunicijos pildymas leidžiamas visoje teritorijoje ir nėra ribojamas bazės perimetru. Dėtuvės naudojamos tik mid arba real cap. Bunkerinių dėtuvių žaidime naudoti nerekomenduojame dėl amunicijos kiekio!

Radijo ryšys. Radijo ryšio naudojimo kanalus nurodo organizatorius. Naudojame visus 16 PMR dažnius. Priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas. Specialiai trukdyti radijo ryšį (pasakoti anekdotus ir kitokias istorijas) griežtai draudžiama.


Saugumas, elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei respawn‘uose:

Laisvi pasišaudymai. Komandos bazėse, respawn'e, marketplace laisvi pasišaudymai į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Veido, ypač akių apsaugas privaloma dėvėti iki žaidimo galo, nenusiimant jų net respawn'o zonoje.

Ginklų chronavimas (galios tikrinimas). Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša tuščią savo ginklo dėtuvę.

Žaidimo anturažas ir infrastruktūra. Žaidimo metu draudžiama keisti stacionarių užkardų lokacijas, niokoti ar kitaip gadinti organizatorių paruoštą žaidimo anturažą. Žaidėjas, grubiai pažeidęs šią taisyklę, šalinimas iš žaidimo be teisės sugrįžti. Teritorija stebima vaizdo kameromis.

Off-game situacijų žaidime nėra. Nuo žaidimo pradžios iki galo, visas laikas yra žaidybinis. Kilus ginčui ir nusprendus išsiaiškinti, užsidedamos oranžinės liemenės ir kviečiami organizatoriai. Išsprendus situaciją žaidėjai žaidimą pradeda iš komandos bazės ar respawn‘o.


Maklaudas arba Čakas Norisas (sukčiaujantys žaidėjai). Tai kenkėjas, nesilaikantis anksčiau išvardytų taisyklių, kuris - kambaryje sprogus granatai arba akivaizdžiai nukautas ginklu to nepripažįsta, nesilaiko saugių atstumų, specialiai besielgiantis, taip, kad gadintų šratasvydžio įvaizdį ir misijų eigą visiems žaidėjams. Apie tokį asmenį PRIVALOMA informuoti organizatorius, nurodant žaidėjo registracijos numeriuką klijuojamą ant rankos. Akivaizdžiai įrodžius „maklaudavimą“, toks asmuo neteks galimybės dalyvauti nei viename Mūšio fronto renginyje ir bus paviešintas sratas.lt platformoje.

Pusės

Deadtown'o civiliai gyventojai [DCG] - 30%

Registracija uždaryta

 

Atsiskleidus tikriesiems Šamano kėslams - užkariauti Deadtown'ą blogio pagalba - taikūs žmonės nuo jo nusisuko. Šamanas dingo, lyg į žemę prasmego - niekas jo nematė jau kurį laiką. Civiliai susibūrė drauge ir praėjus neramiems laikams, grįžo į senąją rutiną. Kas ūkininkavo, kas grybavo, kas medžiojo, o kas virė pilstuką. Visi darė tai, ką geriausiai mokėjo tam, kad išgyventų. Miestelis pradėjo atsigauti, traukti turistus iš užsienio. Prabėgus keliems mėnesiams įvyko pirmieji rinkimai ir miestelio meru buvo išrinktas vietinis verslininkas - Pon Pedras Uoginis. Meras greitai inicijavo miestelio saugumo klausimus ir įkūrė tik sau pavaldžią miestelio kariuomenę, kuriai vadovavo jo mokyklos suolo draugas - Džiuzepė Foxas. Pastarasis daug metų praleido užsienyje, atlikdamas įvarias karines misijas, todėl pelnytai galėjo užimti kariuomenės vado pareigas. 

Pagrindinė užduotis - išgyventi ir susikurti kuo geresnes pragyvenimo sąlygas DeadTown'e (apsirūpinti maistu, geriamu vandeniu ir amunicija).
Papildomos užduotys - sustabdyti OCULUS sektą nuo tolimesnių blogį sėjančių veiksmų (neleisti užvaldyti miesto, užkirsti kelią Anti-koš-maro serumo gamybai ir t.t.)
DRESS CODE:  Mixed half camo kelnės arba švarkas (raštas nespecifikuojamas). Draudžiamas bet koks veido dažymas ir galvos apdangalas išskyrus paprastą kepurę be snapelio.

Reguliarioji Deadtown'o kariuomenė [RDK] - 15%

Registracija uždaryta
 
Ekonomikai stojus į vietą, atsirado ir poreikis užtikrinti vidinį DeadTowno saugumą. Išrinkus naująjį merą Pon Pedrą Uoginį, šis greit subūrė vietinės kariuomenės likučius ir į vado vietą pastatė savo draugą Džiuzepę Foxą, kuris ėmėsi treniruoti senus karius ir mokyti naujus. Susitarimas buvo labai paprastas - kol mokamos algos kareiviams, tol DeadTown'o perimetras saugus. Kadangi nuo mokyklos suolo praėjo gan nemažai laiko, o tinkamesnio kandidato už Džiuzepę pats Pedras nematė, tai pasirinko jį. Džiuzepė, nuo mokyklos laikų, buvo kiek nepaprasta persona. Kiek aplinkiniai jį prisiminė, jis buvo arogantiškas, savimi pasitikintis ir gudrus veikėjas. Labiausiai už viską Džiuzepė vartino valdžią ir galią kontroliuoti, o kad galėtum viską valdyti, buvo reikalingi pinigai ir įvairios pažintys. Todėl karts nuo karto pačio vado reputacija suabėjodavo net jo pavaldiniai.
 
Pagrindinė užduotis - įslaptinta [TOP secret].
Papildomos užduotys - visais įmanomais būdais apsaugoti DeadTown'ą nuo išorinių pavojų (užtikrinti perimetro kontrolę, kratyti įtartinus asmenis, uždrausti nelegalias veiklas, suimti įtartinai besielgiančius asmenis)
DRESS CODE: Vienspalvė OLIVE apranga + kepuraitė su snapeliu. Draudžiamas veidų dažymas, BLACK ir CAMO apranga, balaklavos.

Oculus rifto fanatikai [ORF] - 30%

Registracija uždaryta
 
Iš pirmo žvilgsnio didžioji fanatikų dalis niekuo neišsiskiriantys apylinkių gyventojai, užsiimantys savo reikalais. Tik labai maža dalis savo religiją demonstruoja atvirai: vaikšto apsikarstę kryžiais, nešiojasi skeptrus, piešia keistus simbolius. Bendrai, visi fanatikai yra klastingi ir veidmainiški Šamano pakalikai, kurie už grobį ir savo brolį papjautų. Dėl geros maskuotės dalis jų dirba po priedanga ir puikiai įsilieja į vietines DeadTown'o kultūras. Paskutinis demaskuotas OCULUS fanatikas mieste buvo naujojo mero Pon Pedro brolis, nors niekas negalėjo tuo patikėti. Fanatikai linkę tarnauti Šamanui, nes tik iš jo gauna visą reikiamą pagalbą (maistą, eleksyrus, kartais ir ginklus), tačiau ne visi jie yra ištikimi. Sklinda kalbos, kad dalis fanatikų trokšta nuversti naująjį lyderį ir susijungti su pačiu Daktaru Maru, tačiau be Anti-koš-maro serumo jiems tai yra neįmanoma. 
 
Pagrindinė užduotis - užvaldyti DeadTown'ą, skleidžiant OCULUS tikėjimą (visi būdai įmanomi: jėga, susitarimas, papirkinėjimas)
Papildomos užduotys - padėti Šamanui sukurti Anti-koš-maro serumą, gauti reikiamus ingredientus, pasirūpinti gamyba.
DRESS CODE:  Mixed half camo kelnės arba švarkas (raštas nespecifikuojamas). Draudžiamas bet koks veido dažymas ir galvos apdangalas išskyrus paprastą kepurę be snapelio.

Rift spec. pajėgos [RSP] - 15%

Registracija uždaryta

DeadTown'as po praeitų metų tapo daug labiau kontroliuojamas, todėl čia patekti ir veikti užsienio ginkluotoms struktūroms pasidarė labai nepatrauklu. Po paskutinių kelių misijų negrįžę spec. pajėgų kariai nusprendė visam laikui likti Deadtown'o apylinkėse. Dalis iš jų buvo paveikti juodosios OCULUS magijos, todėl elgtis normaliai, kaip elgiasi žmonės, jiems nebeišėjo. Kelių aukštesnio rango karių paliepimu, visa likusi spec. pajėgų dalis prisijungė prie naujojo OCULUS lyderio Šamano ir prisiekę jam tarnauti, priėmė rifto tamsiąsias jėgas. Susijungus tvirtų vyrų kūnams ir visam rifto sielvartui, šie vyrai tapo nuožmiais kariais, apie kuriuos legendas pasakoja net patys fanatikai. Labiausiai atsidavusiems ir nusipelniusiems kariams tenka pačios rimčiausios misijos - tiek infiltruojantis į DeadTown'ą, tiek kovojant prieš košmaro paveiktus monstrus ar net patį Daktarą Marą. 

Pagrindinė užduotis - įslaptinta [TOP secret].
Papildomos užduotys - visais įmanomais būdais paremti OCULUS RIFT vadą ir jo fanatikus (padėti skleisti religiją, neutralizuoti priešiškas pajėgas, organizuoti diversijas ir spec. misijas)
DRESS CODE: Vienspalvė BLACK apranga + gobtuvas / juoda kepurė ARBA balaklava dengianti pusę veido. Galima dėvėti kitos spalvos taktinius diržus, taktines liemenes. Draudžiama bet kokia OLIVE, CAMO arba kito marginimo apranga ir kepurė su snapeliu.

Experimentai [EXP] - 10%

 
Dėl kažkada OCULUS atverto portalo į DeadTown'ą išlindusios mistinės būtybės - arba Šamano sukurti experimentai, kurie siekia būti pastebėti. Vienos nori kažkuo pasirūpinti ir padėti, kitos tik nori surasti amžinąją ramybę, kitos atkeršyti savo skriaudikams, kitos tiesiog egzistuoja. Per KOŠMARĄ pastebimas šių būtybių nekontroliuojamas aktyvumas, kada net protingiausi mokslininkai stebisi jų beprotystėmis.
VISI ŽAIDIMO [NPC] PERSONAŽAI YRA DALINAI NEMIRTINGI, nors vienas BBS pataikymas iš standartinio ginklo laikomas mirtinu rikošetu šovusiam žaidėjui. Monstrai gali būti nukaunami ar sugaunami tik specialiais būdais arba ginklais. Frakcijoms rekomenduojama vengti tiesioginio kontakto, nes jis dažniausiai yra mirtinas (prisilietimas). Monstrai draugiškai reaguoja į saldumynus, bei bijo dūmų (ne visi, todėl pasitikrinkite turimą informaciją).
DRESS CODE - atpažinsi iš kruvinų nagų ir iššieptų nasrų :) Nori pats išmėginti naują rolę? susisieksime!