ŽAIDIMAS TACTICALDAY / 2019-04-07 VIEVIS BADEGESTAN-2

PRADŽIA
2019-04-07 09:00
PABAIGA
2019-04-07 17:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
CQB/MŪŠIS PASTATŲ KOMPLEKSE
KAINA
13
Užsiregistravusių žaidėjų
86
Patvirtintų
86
Apmokėjusių
86

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

DALYVIO BILIETO KAINA TURINTIEMS SAVO ĮRANGĄ
* 13 € apmokant iki 2019-04-04 iki 18:00
* 20 € apmokant iki 2019-04-06 iki 15:00 

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !

Dalyvių kiekis ribotas, 100 BILIETŲ su savo įranga žaidėjams !

 

DALYVIO BILIETO KAINA NETURINTIEMS SAVO ĮRANGOS
* 35 € naujoko/nuomininko paketas, apmokant iki 2019-04-05 iki 18:00

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !

Dalyvių kiekis ribotas, 25 BILIETAI nuomininkams !

* bilietą sudaro - teritorijos nuoma, maitinimas, geriamo vandens papildymas, žemėlapiai, žaidimo rekvizitai, geras oras. 
* nuomininko paketą sudaro - teritorijos nuoma, žaidimo bilietas, ginklas G36/AKSU, taktinė liemenė, apranga, veido/akių apsauga, oranžinė liemenė, 1000 šovinių, radijo stotelė (racija), spec. kariniai mokymai 2 val. 
* dalyviui neatvykus į žaidimą, mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį/nuomininką iš anksto suderinus.
RENGINYS SKIRTAS TIK N-18

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Legenda

2019 metai, balandžio 7 d., Badegestanas-2. Valstybėje nuolat vykstant kariniams ir politiniams perversmams iškyla grėsmė, jog tai gali išaugti į didesnio mąsto konfliktą, kuris įtakotų ne tik pablogėsiančią regiono, bet ir artimiausių demokratinių valstybių saugumo padėtį.
Reaguodama į tai ir į galimų juodosios rinkos keliu į regioną patenkančių narkotinių medžiagų, Amerikos vyriausybė slapta į regioną išsiunčia pakartotinai sustiprintas kariuomenės elito pajėgas vietinės esamos demokratinės valdžios išsaugojimui ir tolimesnio saugumo užtikrinimui bei visiško regiono kontrolės perėmimo į savo rankas. Po paskutinio susirėmimo su JAV slaptosiomis žvalgybos agentūros pajėgomis ir vietinių sukilėlių grupuotėmis, JAV paliko visus objektus ir atsitraukė į sau lojalų regioną naujam persigrupavimui ir didesnių pajėgų prisijungimui. 
Taip pat po paskutinių susirėmimų vietinės sukilėlių grupuotės įvedė regione savo komendanto valandą bei sustiprino patruliavimą ir kitus veiksmus.
Sukilėliai subūrė komandosų būrį, kurio tikslas išsiaiškinti, kas rėmė per susirėmimą JAV pajėgas.
JAV žinodama, kad šį kartą sukilėliai bus iš anksto pasiruošę susirėmimams, į pagalbą išsikvietė "Angel of Death" AC-130 Hercules lėktuvą, kurio viduje įrengtas 120 mm. artilerinis pabūklas. Šis lėktuvas vykdys artilerinius apšaudymus į konkrečias koordinates, siunčiamas iš JAV pajėgų. Taip pat JAV gavo iš žvalgybos informacijos, kad sukilėliai ligoninėje įkurė narkotinių medžiagų gamyklą ir pradėjo vykdyti narkotikų prekybą, kadangi iš gauto pelno perka ginklus ir kitokią amuniciją. Dar vienas JAV tikslas yra suduoti smūgį visai sukilėlių grupuotei, kad ši pasitrauktų iš regiono. 

 

Kariaujančios pusės

JAV elitinės pajėgos:
Tik komandos (mažiausiai iš 3 narių ). Gali registruotis ir pavienių žaidėjų junginys, tačiau privaloma informuoti apie tai el.paštu.
Dress code: Šalmas ir ekipuotės liemenė (CIRAS ir pan.).
Maksimalus kiekis: 50 dalyvių (kiekis koreguojamas pagal užsiregistravusius dalyvius).
Moralinės vertybės: šią pusę rekomenduojame rinktis labai motyvuotiems ir ne vienerių metų patirtį turintiems žaidėjams ( nebus lengva :) )

Ginkluotos grupuotės/sukilėliai:
Gali registruotis komandos ir pavieniai žaidėjai su savo įranga.
Dress code: Šemagai, treningai, panamos, kepurės su snapeliu ir pan. (svarbu, kad nebūtų dėvimas ŠALMAS )
Maksimalus kiekis: 50+ dalyvių (kiekis koreguojamas pagal užsiregistravusius dalyvius).

Slaptosios X nepavaldžios pajėgos: 
Aukštos moralės kontraktininkai, gerai ginkluoti, tačiau su prastomis karinėmis žiniomis.
Dress code: error nenustatyta. 
Maksimalus dalyvių kiekis: 25 dalyviai.
BADEGESTANO REGIONE KELIAMOS UŽDUOTYS
JAV elitinės pajėgos:
• Radijo ryšio bokšto atsikovojimas ir kontrolė;
• Ligoninės atsikovojimas ir kontrolė;
• Šaudmenų gamyklos atsikovojimas ir kontrolė;
• Narkotikų sandėlio žvalgybą ir narkotikų perėmimas;
• Kitų, išlikti padėsiančių užduočių vykdymas (NESKELBIAMA, ŽYMA SLAPTAI).

 

Ginkluotos grupuotės/sukilėliai:
• Radijo ryšio bokšto kontrolė;
• Ligoninės kontrolė;
• Narkotikų gamybą ir transportavimas;
• Šaudmenų gamyklos kontrolė;
• Priešiškų pajėgų veiksmų trikdymas ir žvalgybinės operacijos;
• Kitos, su priešo sunaikinimu susijusios, užduotys

 

Slaptosios X nepavaldžios pajėgos:
• Operacijų planai neskelbtini, užduotys aktyvios ir turinčios daug veiksmo !!!

 

Žaidybiniai atraminiai taškai ir taisyklės:

 

Šaudmenų gamykla

Šaudmenų gamykloje, organizatorių išduotose dėžėse, bus saugoma asmeninė amerikiečių karių amunicija (skyriams bus skirta po 1 dėžę).
Taško kontrolė leidžia:
Amerikiečiams - nuvykus į tašką nuolat pasipildyti turimas dėtuves. Žaidėjai, ginantys gamyklą, turės teisę tiekti amuniciją kitiems skyriams pagal užklausą, t.y. dėžė paimama ir nunešama kur ir kam reikia. Jei pakeliui karys, nešantis dėžę, buvo nukautas ir nėra kam tą dėžę perimti – dėžė nešama į „mertviaką“.
Taip pat taško kontrolė kas 1 val. pagamina žaidybinių dūminių užtaisų ir žaidybinių airsoft granatų, kurias skiria organizatorius. 


Ginkluotoms grupuotėms/sukilėliams – dėl patalpose esančios įrangos suteikia galimybę pagaminti žaidybinius dūminius užtaisus ir žaidybines airsoft granatas, kurias skiria organizatorius ( gamyba vyksta išlaikius tašką 1 val. nuo pilnos taško kontrolės). Taip pat, kadangi sukilėliai kontroliuos gamyklą, reikš, kad amerikiečių pajėgos yra smarkiai apribotos turimu amunicijos kiekiu.

 

Amunicijos naudojimas:

 

Žaidimo metu naudojamos tik mechaninės dėtuvės iki 150 BBS. Žaidėjas gali gabenti tiek dėtuvių, kiek talpina į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Snaiperiams amunicija neribojama. Sukilėlių pajėgoms amunicijos pildymąsis galimas tik ("mertviake"). Amerikiečiams amunicijos pildymąsis ribojamas žaidimo taisyklių. Žaidėjai gali dalintis savo dėtuvėse esančiais BBS, pvz.: mūšio metu visiems, apart kulkosvaidininko, baigėsi BBS. Kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėse.
Amerikiečiai gali pildytis BBS tik tais, kurie yra Amo Box dėžėse. 
Dėmesio !!! Taikoma išimtis asmenims, neturintiems mechaninių dėtuvių. Bus galima naudoti bunkerinę dėtuvę, tačiau tik vieną. Jos pildymąsis ribojamas taisyklių, išvardintų aukščiau.

Ligoninė

 

Taško kontrolė leidžia:
Amerikiečiams – pasipildyti savo medicinines atsargas. Pasipildyti galima tik ligoninėje. Praradus ligoninę kariai lieka su esamu med. priemonių skaičiumi ir pasipildyti jų nebegali. Papildymas galimas tik „AirDrop`u“ ar pan. Taip pat, jei ligoninėje yra pusės vadas, jis turi teisę atlikti "chirurgines operacijas" ir nuimti savo pusės kariams pleistrą. Medicininės priemonės gaminamos kas 1 val., todėl norint užtikrinti pastovų jų tiekimą, privaloma kontroliuoti šį tašką. 

 

Ginkluotoms grupuotėms/sukilėliams – naudotis mediko taisykle, t.y. gydyti mūšyje sužeistus karius (užėmus ir išlaikius ligoninę 1val. med. priemonės bus išduotos organizatorių). Praradus ligoninę kariai lieka su esamu med. priemonių skaičiumi ir pasipildyti jų nebegali. Taip pat, jei ligoninėje yra pusės vadas, jis turi teisę atlikti "chirurgines operacijas" ir nuimti savo pusės kariams pleistrą.

 

Medicinos taisyklė:

 

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones (žaidybinis pleistras). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“.
Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.
Med. priemonės (žaidybinis pleistras) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

Radijo ryšio bokštas

 

Taško kontrolė leidžia:
 
Amerikiečiams – tarp skyrių neribotai naudotis radijo ryšiu. Praradus radijo ryšio bokštą ryšio naudojimas tarp skyrių negalimas, o radijo stotelės turi būti išjungiamos, t.y. užduoties metu galima naudotis tik garsiniais ar kitais sutartais signalais. Bet kokiu atveju, skyrių vadai gali palaikyti ryšį su savo pusės vadu, tačiau tik priimti jo perduodamus pranešimus (tarp skyrių radijo ryšys negalimas, tačiau galėsite improvizuoti GSM`u  :) ).
 
Ginkluotoms grupuotėms/sukilėliams – naudotis radijo ryšiu (žaidimą pradeda be radijo ryšio, t.y. visos radijo ryšio stotelės, apart tų, kurios yra naudojamos skyrių vadų pranešimų iš pajėgų vado gavimui, turi būti išjungtos. Tik užėmus ir išlaikius radijo ryšio bokštą 1val. galima pradėti naudoti radijo ryšį neribotai). Praradus radijo ryšio bokštą ryšio naudojimas tarp skyrių negalimas, o radijo stotelės turi būti išjungiamos, t.y. užduoties metu galima naudotis tik garsiniais ar kitais sutartais signalais. Bet kokiu atveju, skyrių vadai gali palaikyti ryšį su savo pusės vadu, tačiau tik priimti jo perduodamus pranešimus (tarp skyrių radijo ryšys negalimas, tačiau galėsite improvizuoti GSM`u  :) ).
 
Radijo ryšys

 

Jei užduoties metu skyriaus vadas, palaikantis ryšį su štabu, buvo nukautas, o skyrius dar yra pajėgus vykdyti užduotį, tai skyriaus vado pareigas perima kitas skyriaus karys, turintis radijo ryšio stotelę (radijo stoteles rekomenduojama turėti visiems skyriaus kariams).
 
Žaidime naudojami tik PMR kanalai. Organizatorių kanalas nr.5.

 

ARTILERINIS APŠAUDYMAS

 

Artilerinį apšaudymą vykdys tik JAV pajėgos. Šis apšaudymas yra skirtas naikinti visus žaidėjus, esančius ne priedangoje. Artilerinį apšaudymą gali užsakyti JAV pajėgų pusės vadas, nurodydamas tikslias koordinates, kuriose reikalinga artilerija. Pvz.: GM (organizatorius) gavęs prašymą iš JAV pajėgų pusės vado su tiksliomis koordinatėmis, kur reikalingas artilerinis apšaudymas, nueina į kvadratą ir per garsiakalbį rėkia, kad vyksta artilerinis apšaudymas. Duodamos 10 sekundžių, per kurias visi žaidėjai, nesantys pastatuose, pasibaigus 10 sekundžių atskaitai "žūsta" ir eina į mertviaką. Artilerija naikina visus žaidėjus, nesvarbu už kurią pusę jie žaidžia, todėl šis apšaudymas privalo būti naudojamas tiksliai ir suderintai. Lėktuvo paramą galima užsakyti į valandą 1 kartą. 

 

Pirotechnikos Naudojimas:

 

Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Leidžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu, arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis ( galingumas 1 g.). Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus. Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių. Granatos naikinimo spindulys lauke yra 3m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos ir kiti daiktai apart solidžių vientisų betoninių sienų nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja ir 3m. spindulio taisyklė.

Šaudymo Taisyklės:

 

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5m. Jei atstumas yra mažesnis šaudyti pastato viduje iš karabino draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama visų ginklų turėtojams, jei pro šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugos atstumo taikomo savo klasės ginklui. Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra griežtai draudžiamas, šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą nematant priešo šaudyti griežtai draudžiama. 
Atvejai kuomet priešai yra jau prie pastato sienų ar prieigų, šaudymas iš gilumos galimas su ginklais kurių greitis neviršija 130 m/s tačiau taikant pastato viduje šaudymo taisykles.
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu, ar shotgun  ar turint papildomą ginklą iki 130m/s.
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas iš pastato į išorę yra leidžiamas pagal šaudymo iš pastato į išorę taisykles bei laikantis savo ginklo klasės saugaus atstumo taisyklių.
Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas, kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.
Atvejai kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat tačiau vienas iš žaidėju yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti. 
Atvejai kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ) žaidėjas skaičiuojantis paukščius traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.


tacticalforce.lt

earmorstore.com

PUSĖS

JAV Elitinės Pajėgos

Tik komandos (mažiausiai iš 3 narių ). Gali registruotis ir pavienių žaidėjų junginys, tačiau privaloma informuoti apie tai el.paštu.
Dress code: Šalmas ir ekipuotės liemenė (CIRAS ir pan.).
Maksimalus kiekis: 50 dalyvių (kiekis koreguojamas pagal užsiregistravusius dalyvius).
Moralinės vertybės: šią pusę rekomenduojame rinktis labai motyvuotiems ir ne vienerių metų patirtį turintiems žaidėjams ( nebus lengva :) )

Ginkluotos grupuotės/sukilėliai

Gali registruotis komandos ir pavieniai žaidėjai su savo įranga.
Dress code: Šemagai, treningai, panamos, kepurės su snapeliu ir pan. (svarbu, kad nebūtų dėvimas ŠALMAS )
Maksimalus kiekis: 50+ dalyvių (kiekis koreguojamas pagal užsiregistravusius dalyvius).

KARINIAI MOKYMAI PRIEŠ ŽAIDIMĄ - 2 val.

Registracija uždaryta

SPEC. MOKYMAI: nemokamuose mokymuose gali dalyvauti TIK pirmieji 20 užsiregistravusių žaidėjų + nuomininkai. Mokymai vyks nuo 09:00 - 11:00. Po jų žaidimas. Registruojantis į mokymus, privaloma nurodyti komentare už kurią žaidybinę pusę ketinate žaisti žaidime.