Tactical Day - Vievis: Last Dance

PRADŽIA
2021-10-17 09:00
PABAIGA
2021-10-17 17:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
CQB / airsoft / mūšis pastatų komplekse
KAINA
15-25
Užsiregistravusių žaidėjų
116
Patvirtintų
116
Apmokėjusių
115

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

Renginys skirtas tik turintiems galimybių pasus.

 
 
Renginio laikai:
09:00 - 10:00 atvykimas, pasiruošimas žaidimui.
10:30 - 11:00 bendras visų žaidėjų "breefingas", pasiruošimas žaidimui

11:00 - 17:00 žaidimas

17:00 - 18:00 - maitinimas, žaidimo aptarimas 
DALYVIO BILIETO KAINA TURINTIEMS SAVO ĮRANGĄ
* 15 € apmokant iki 2021-10-14 23:59
* 25 € apmokant iki 2021-10-16 iki 15:00 
(atsiunčiant pavedimo kopijas į TacticalDay el. paštą [email protected] )

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !

Dalyvių kiekis ribotas, 100 BILIETŲ su savo įranga žaidėjams !

 

DALYVIO BILIETO KAINA NETURINTIEMS SAVO ĮRANGOS
* 35 € naujoko/nuomininko paketas, apmokant iki 2021-10-16 iki 18:00

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !

Dalyvių kiekis ribotas, 25 BILIETAI nuomininkams !

* bilietą sudaro - teritorijos nuoma, maitinimas, geriamo vandens papildymas, žemėlapiai, žaidimo rekvizitai, geras oras. 

* nuomininko paketą sudaro - teritorijos nuoma, žaidimo bilietas, ginklas G36/AKSU, taktinė liemenė, apranga, veido/akių apsauga, oranžinė liemenė, 1000 šovinių, radijo stotelė (racija), spec. kariniai mokymai 2 val. 
* dalyviui neatvykus į žaidimą, mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį/nuomininką iš anksto suderinus.
RENGINYS SKIRTAS TIK N-18

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

 

 

Pagrindinės žaidimo užduotys:

 

Amunicijos ribojimas:

Žaidimo metu naudojamos tik mechaninės dėtuvės iki 150 BBS. Žaidėjas gali gabenti tiek dėtuvių, kiek talpina į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Tačiau žaidimas pradedamas tik su dviem užpildytom dėtuvėm, kurios atžymėtos spec. lipduku. Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, amunicija neribojama. Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas ar kiti žaidėjai gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje. Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus. 
Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti, apart dalinimosi BBS, esančiais dėtuvėse. 
Papildomų dėtuvių atrakinimas: žaidėjai galės atrakinti papildomas dėtuves savo pusės žaidėjams ir taip užtikrinti sau papildomos amunicijos ir didesnę galią prieš priešo pajėgas. Amunicija atrakinama tik radus konvojaus pamestą ammo boxą ir jį pristačius į savo FOB. Pusės vadas, atrakinęs ammo boxą, viduje ras ammo supply ir lipdukus, kurie bus klijuojami ant dėtuvių. Vienas ammo boxas atrakins po vieną papildomą dėtuvę karabinams, o kulkosvaidininkams atrakins galimybę užsipildyti vieną kartą.
Žaidėjai, turintys airsoft pistoletus, žaidimą galės pradėti su viena pilnai užpildyta pistoleto dėtuve. Kiekviena papildoma dėtuvė atsirakins su kiekvienu ammo boxu. Lipdukus klijuos pusės vadas FOB'e. 
Dėmesio !!! Taikoma išimtis asmenims, neturintiems mechaninių dėtuvių. Bus galima naudoti bunkerinę dėtuvę, tačiau tik vieną. Jos pildymąsis ribojamas taisyklių, išvardintų aukščiau prie kulkosvaidžio pildymosi.


Make your Forward operating base:

Žaidimo metu žaidėjai startuos iš automobilių aikštelės (PARKING) su tuščiomis ir neužpildytomis airsoft dėtuvėmis. Po starto reikės kuo greičiau nuspręsti, kur įsteigti FOB. Toje vietoje reikės išsikelti savo pusės kovinę vėliavą, taip bus pažymėtas FOB. Įsteigus FOB visi žaidėjai galės užsipildyti atžymėtas dėtuves. FOB žaidimo eigoje nebus keičiamas, todėl žaidėjai galės palikti tam tikrus asmeninius daiktus. Labai svarbu pasirinkti tinkamą vietą FOB'ui.
Rekomenduojame į FOB pasiimti tik šratus, geriamą vandenį ir smulkius užkandžius. FOB'e nebus mertviako, mertviakai bus paskirti kiek toliau nei FOB.
Dėmesio !!! Rekomenduojame FOB'e nepalikti brangių asmeninių daiktų (ginklų, kuprinių pilnų daiktų ir kt.).
Iš mertviako išėjimas pagal laikrodžio rodyklę, kas 20 min. per vieną valandą galima išeiti iš mertviako 3 kartus. 

 

Find RADIO tower and contact with agent:

Žaidimo metu abi komandos X ir Y pradės žaidimą be pusės vado. Žaidėjai privalės surasti ir užimti radijo ryšio bokštą, kuriame ras radijo ryšio siųstuvą. Reikės paleisti generatorių, kad siųstuvas sėkmingai pradėtų funkcionuoti. Paleidus siųstuvą reikės atlikti radijo ryšio procedūras, susisiekiant su slaptu agentu, kuris perduos tikslias koordinates, kuriose yra įkalintas pusės vadas. Radijo ryšio siųstuvu galima susisiekti tik su slaptu agentu, kuris informuoja apie tikslias įkalinto pusės vado koordinates. 

Rescue your Commander:

Commander - pusės vadas, kuris yra neatsiejama sėkmingo karo dalis. Pusės vadas reikalingas X ir Y pajėgoms, todėl tai yra viena iš svarbiausių užduočių. Tik pusės vadas gali atrakinti ammo box,  koordinuoti visus veiksmus ir nulemti karo baigtį. 
Todėl X ir Y pajėgos, žinodamos vado svarbą šiame kare, stengsis ne tik apsaugoti savo vadą, bet ir nukauti priešininkų vadą, nes jį nukovus - vadas iš žaidimo pasišalina 30 min. ir vėl papuola į nelaisvės vietą apie kurią žino tik slaptas agentas su kuriuo galima susisiekti iš radio tower. 

Ammo box: 

Konvojaus pamesti ammo box (airsoft granatos, žaidybiniai pleistrai, lipdukai, atrakinantys papildomas dėtuves).
Ammo box bus iš anksto išdėlioti po teritoriją. Kiekvienas ammo box'as turės savo numeraciją, todėl be pusės vado žinios ammo box judinti ar keisti buvimo vietą yra griežtai DRAUDŽIAMA !!! Gavus nurodymą surasti ir atgabenti ammo box į FOB, reikia kuo greičiau reorganizuoti savo pajėgas ir vykdyti užduotį. Kadangi dėžės turinys bus atidaromas tik FOB'e gavus užrakto kodą ir esant pajėgų vadui. Atgabenus į FOB ne tą 50'cal dėžę su ne tuo numeriu, kodas nebus duotas ir dėžė bus grąžinama į žaidimą.
Ammo box galima perimti iš kitos kariaujančios pusės, pvz. gabenote dėžę į FOB ir visi gabenantys žuvo, paskutinis buvęs prie dėžės privalo išbūti prie jos iki tol, kol dėžė bus perimta priešiškų pajėgų arba ją perims savos pajėgos.
 
 

Medicinos taisyklė:

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones ( žaidybinis pleistras). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“. 

Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.
Med. priemonės (žaidybinis pleistras) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

 

 

 

 

Karinė apranga ir ekipuotė www.tacticalforce.lt

PUSĖS

REGISTRACIJA TIK DALYVIAMS SU SAVO ĮRANGA

Registracija uždaryta

Žaidėjas atvyksta tik į žaidimą, atvykimas nuo 09:00-10:00