Airsoft Con

PRADŽIA
2019-10-01 11:00
PABAIGA
2019-10-30 16:00
VIETA
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
Airsoft konventas - vieta kur susitiks organizatoriai, parduotuvės, komandos ir svarbiausia žaidimų dalyviai
GREIČIO LIMITAI
KAINA

RENGINIO APRAŠYMAS

LT - Nuo pat pirmos paskelbimo apie renginį akimirkos gavome daugybe paklausymų ir puikių atsiliepimų apie pirmąjį Lietuvoje planuojamą tokio masto renginį. Per šį trumpą laiko pasiekėm susitarimą dėl dalyvavimo ne tik Lietuvos šratasvydžio bendruomenės atstovų tačiau turėjom patvirtinimą iš Latvijos ir Lenkijos žaidėjų ir organizatorių.
 
Tačiau, dėl labai nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių praktiškai likus visai nedaug laiko iki pačio renginio priversti skelbti renginio atidėjimą. Tai sunkus sprendimas, kuris buvo įtakotas visą virtine aplinkybių. Bet svarbu pabrėžti kad mes perkeliam renginį į šių metų rudenį, ir per vasaros sezoną atliksim papildomus darbus. Taip pat tikimės kad sutarsime dėl bendros datos su šratasvydžio bendruomenės pradininkais , ir jų dalyvavimas bus garantuotas, ko pasekoje galėsime apdovanoti šių metų geriausius žaidėjus, organizatorius, žaidimus ir pan. Taip pat jau esami ryšiai leis pritraukti platesnį užsienio atstovų ratą, bet apie tai kalbėti dar anksti.
 
Tikimės Jūsų supratimo ir palaikymo, datą ir vietą paskelbsime birželio mėnesį.
 
Visiems apmokėjusiems už bilietus pinigus gražinsime 2-3 d.d. bėgyje.
 
-------------------------------------------------
 
ENG - From the very first moments of the announcement of the event, we have received many inquiries
and excellent feedback on the first event of this magnitude planned in Lithuania.
In this short time, we reached an agreement not only on the representatives of the Lithuanian
Airsoft Community, but also had confirmation from Latvian and Polish players and organizers.
 
However, due to very unfavorable circumstances, we have to postpone the event. This is a difficult decision for us
that has been influenced by a whole range of circumstances.
But it is important to emphasize that we postponing the event to fall of this year
and will carry out additional work during the summer season.
We also hope that we will agree on a common date with the Airsoft community founders
and that their participation will be guaranteed, which will enable us to reward the best players, organizers, games and so on this year.
Also, existing agreements will allow us to attract a wider range of foreign representatives.
 
We hope for your understanding and support, new date will be announced in June.
 
---------------------------------
 
RU - С момента объявления о мероприятии мы получили много запросов и отличных отзывов о первом мероприятии такого масштаба, запланированном в Литве.
За это короткое время мы достигли соглашения не только с представителями Литовских страйкболистов, но и подтверждения об участии Латвийских и Польских игроков и организаторов.
 
Однако из-за очень неблагоприятных обстоятельств, практически в последний момент, мы должны отложить мероприятие. Это трудное решение, на которое повлиял целый ряд обстоятельств.
Важно подчеркнуть, что мы переносим мероприятие на осень этого года и будем проводить дополнительную работу в течение летнего сезона.
Мы также надеемся, что мы договоримся об общей дате с основателями страйкбола в Литве и что их участие будет гарантировано. Это позволит нам наградить лучших игроков, организаторов, игры этого годą.
 
Также существующие связи нам позволят вам привлечь более широкий круг иностранных представителей, но об этом говорить рано.
 
Мы надеемся, на ваше понимание и поддержку. Дата будет объявлена в июне.

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

PUSĖS