CONFLICT: the Railway to LiMaBo 2020 10 04 Gulbiniškės

Nuomininko registracija

Užsiregistravusių žaidėjų
8
Patvirtintų
4
Apmokėjusių
2

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

XXI amžiaus pradžia. Liberas, Džonstono karinė bazė, tolimieji rytai. Operacija - LiMaBo. Ryte gautas pranešimas ant kojų sukėlė visą operacijų centrą. Buvo pranešta apie itin svarbaus krovinio (biologinės vakcinos komponentų) dingimą, kuris buvo skirtas Kedringo karinei bazei Malbane. Atstumas nuo taško Li (Libero) iki Malbano (Ma) - 88 kilometrai per miškingus ir kalvotus poligonus. Kelios pavojingiausios maršruto vietos veda per Bormako (Bo) slėnius, kurio keliai dėl vingių ne veltui praminti serpantinais. Regione beveik nėra telekomunikacijų ir vienintelis būdas susisiekti su baze ar išoriniu pasauliu yra palydovinis ryšys. Išsiųstame konvojuje buvo instaliuota naujausia palydovinė sistema, tačiau Džonstonas jau 4 valandas negali užmegzti jokio ryšio. Pagal operacijos protokolą, nepavykus susisiekti per 4 valandas yra skelbiama aukščiausio lygio spec. reagavimo padėtis. Į paskutinį žinomą tašką siunčiami Jungtinės Sąjungininkų Pajėgos - JuSPa. Alfa ir Bravo būrys atsakingas už gelbėjimo konvojaus suradimą ir apsaugą. Charlie ir Delta atsakingi už techninę paramą ir konvojaus remontą, jeigu toks bus reikalingas. Paskutinis gautas pranešimas iš Alfa ir Bravo būrio buvo apie priešiška kontaktą 12 kilometre pajudėjus per Bormako slėnį. Pranešime buvo minima apie pagrindinio kelio blokadas ir sprogimo žymes. Burių judėjimas buvo prislopintas tiek priešiškų pajėgų, tiek silpno telekomunikacijų ryšio. Virš teritorijos praskridęs žvalgybinis lėktuvas informavo apie 6 kelio užtvaras, 12 sunkiai ginkluotų apkasų įtvirtinimų ir virš 70 gerai ginkluotų asmenų. Per išorinius kanalus buvo gautas pranešimas apie konvojų keliavusį į Malbaną ir jame buvusius vakcinos komponentus. Priešiškas judėjimas save pasivadinęs BIšJu (Bormarko Išsilaisvinimo Judėjimas) yra finansuojamas pogrindinio farmacijos verslo sindikatų, kurių tikslas gauti vakcinos pavyzdžius ir juos nukopijuoti. Spalio 4 dieną, Mūšio frontas nukels jus į karinę LiMaBo misiją, kurioje susikausite dėl pasauliui be galo svarbios vakcinos. Rinkis pusę, nesnausk!

 

SCENARIJUS IR REKVIZITAS – MŪŠIO FRONTAS

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS - 100

Žaidimo tipas: 80% milsim, 20% skirmish

Komandų užduotys: Dingusio konvojaus paieška, GPS ir palydovinio ryšio įrangos neutralizavimas / remontas, su misija susijusių žaidybinių objektų grobimas / pergabenimas. Užduotys detaliau skelbiamos komandų aprašymuose.

Ginklų greičių standartiniai Mūšio fronto limitai (chronuosime). Žaidėjai, nesilaikantys žaidimo taisyklių, bus drausminami arba šalinami iš žaidimo. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę pašalinti iš žaidimo žaidėjus be atskiro paaiškinimo, kurie atrodo neadekvačiai ir nesilaiko žaidimo taisyklių.


RENGINIO DETALĖS DALYVIAMS:

 • DATA: 2020m. spalio 04 diena. SEKMADIENIS.
 • VIETA: Gulbiniškės [ex SSRS military rocket baze] parkingas WGS koord. 55.022382, 24.242897
 • KAINA: 13-48Eur

DIENOS PROGRAMA DALYVIAMS:

 • REGISTRACIJA 09:00 - 11:30 vietos laiku,
 • BAZINIAI taktiniai mokymai 09:30 - 11:00 (rekomenduojame visiems),
 • INSTRUKTAŽAS ir žaidimas 11:30 - 16:30 vietos laiku,
 • KAREIVIŠKA KOŠĖ ir žaidimo aptarimas nuo 16:30 vietos laiku.

Dalyvio mokestis su savo įranga 13 Eur mokant internetu iki 2020 10 01 vidurnakčio, vėliau 20 Eur (vietoje apmokėjimo nėra). 
NETURITE SAVO ĮRANGOS? JĄ GALITE IŠSINUOMOTI PAS MUS (galėsite pasirinkti įrangos paketą pirkdami bilietą)!
Dalyvio mokestis + bazinis įrangos ir aprangos komplektas 35Eur iki 2020 10 01 vidurnakčio, vėliau 40Eur (sudėtį matysite rinkdamiesi bilietą). Vietoje užsakyti galimybės NĖRA.
Dalyvio mokestis + profesionalus įrangos komplektas 43Eur iki 2020 10 01 vidurnakčio, vėliau 48Eur (komplekto sudėtį matysite rinkdamiesi bilietą). Vietoje užsakyti galimybės NĖRA.

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS - 100


Amžiaus CENZAS - N18. Jaunesni asmenys į žaidimą privalo atsivežti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti. Renginio dieną, registratūroje, organizatoriai pasilieka teisę paprašyti jūsų amžių įrodančio dokumento. Parsisiųsti sutikimo formą galite čia: http://bit.ly/n18_leidimas_dalyvauti

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Teritorija ir jos ribos: Nustato organizatorius, paprastai duodamas žemėlapis ir aptariama instruktažo metu. 

Saugumas ir šaudymo atstumai: Pistoletai iki 110 m/s - 1m., AEG iki 130 m/s – 5m., lengvieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai iki 150 m/s – 15m., sunkieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai virš 150 m/s – 30m. Viso žaidimo metu griežtai dėvime akių ir veido apsaugas. Žaidimo dieną organizatorius gali įvesti papildomų taisyklių, tokių kaip šaudymo rėžimų ribojimas, amunicijos pildymas, pykšt – pokšt taisyklė. Ši informacija papildoma žaidimo dieną instruktažo metu.

Ginklų naudojimas:

 • Nukovimas. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno dalį skaitomas pataikymu ir mirtinu. Jeigu pataikoma į ginklą - jis laikomas sugadintas, žaidimas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu turite antrą ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą,- granatos nelaikomos ginklu, nebent taip nustato organizatorius), kitokiu atveju žaidėjas laikomas žuvęs ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką. Mirtis nuo granatos ar atotampos panaikina galimybę būti pagydytam ir žaidėjas iškarto keliauja į mirtviaką.
 • Mediko taisyklė. Tai 2 ar daugiau gyvybių turėjimas (pleistrai ar bintai) ir jų panaudojimas, kai esi nukautas. Pleistrą užklijuoti gali tik komandos draugas, nukautasis negali trauktis iš vietos, kurioje į jį pataikė (išimtis 2 metrų spindulys jeigu žaidėjas maišosi normaliai žaidimo eigai) - jį iš tos zonos patraukti gali tik komandos draugas, liesdamas ranka (imituojant sužeistojo vilkimą). Praradus papildomas gyvybes žaidimas baigiamas ir keliaujama į mirtviaką.
 • Šaudymo rėžimai. Patalpose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama (nebent nurodoma kitaip instruktažo metu). Iš pastatų ir į pastatus, galima atakuoti pasirinktinai: pavieniais ar serijiniais šūviais iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę (nebent organizatorius renginio dieną nenurodo kitaip). Šaudymas iš pastato 2, 3 ir kitų aukštų gilumos neribojamas (nebent organizatorius renginio diena nurodo kitaip).
 • Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Rekomenduojama naudoti žodinį įspėjimą „nušautas“, kad būtų išvengta sužalojimų (pykšt – pokšt taisyklė gali būti įvedama reikalui esant renginio diena. Informuoja organizatorius). Užkluptas žaidėjas laikomas nukautu ir sąžiningai vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo pusės mirtviaką. Jeigu kontaktas įvyko "vamzdis į vamzdį" (nesvarbu kokios klasės ginklas) abu žaidėjai laikomi mirę ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo pusės mirtviaką.
 • Rikošetai. Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi (nebent organizatorius renginio diena nurodo kitaip). Pastate būtina įsitikinti 100% kad šratas kliudė rikošetu, jeigu neesate tikri - prisipažįstate mirę ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos bazę.
 • Akla ugnis. Draudžiama atakuoti iš už kampo ar kitos slėptuvės kuriuose išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti  tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.
 • Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas mirtinu ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į mirtviaką.
 • Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kietiems žaidėjams. Žaidėjai piktybiškai neprisipažįstantys bus įspėjami ir šalinami iš žaidimo, o kitą kartą nepriimami žaisti.

Nukauto žaidėjo veiksmai:

 • Žuvęs žaidėjas. Privalo balsu duoti ženklą ir iškelti ranką, kad yra nukautas, apsirengti ryškią ORANŽINĘ liemenę ir 5 minutes šauktis mediko arba jeigu įvertinus situaciją nėra galimybės sulaukti mediko keliauti tiesiai į savo komandos mirtviaką. Išėjimas iš mirtviako yra sprendžiamas organizatoriaus ir skelbiamas renginio diena priklausomai nuo scenarijaus. Pasitraukti iš nukovimo vietos galima 2metru spinduliu tik tada, jeigu žaidėjas atsiduria kryžminėje ugnyje ir trukdo tolimesnei žaidimo eigai.
 • Sužeistas žaidėjas. Pašautas karys gali šauktis mediko. Negali naudoti ginklų ir užduočių elementų ar kitaip pilnavertiškai dalyvauti žaidime (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip).
 • Grįžimas į mirtviaką. Griežtai draudžiama pasakoti būrio draugams apie priešininkų pozicijas ir judėjimus esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į mirtviaką juos ignoruoja.

Granatų naudojimas:

Airsoft imitacinės granatos skaitomos tik su žirnių arba BB‘s užpildu ir su sprogstamuoju užtaisu ne galingesniu nei 1g. (jeigu granatos renginio metu nenaudojamos, tai nurodo organizatorius). Atviroje teritorijoje arba didelėje patalpoje (didesnėje nei 50kv.m.) - 5 metrų spinduliu visi žaidėjai laikomi žuvę ir keliauja į mirtviaką. Mažuose kambariuose, ar nedidelėse patalpose - visi žaidėjai laikomi žuvę. Slėptis galima tik už kolonų ar kambario sienos pertvarų. Jokie daiktai rasti pastato viduje (durys, faneros lakštai ar pan. nelaikomi priedanga).

Skydai:
Skydus galima naudoti tiek originalius, tiek savadarbius - teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydas turi būti imitacija tikro skydo. Skydininkas (žaidėjas nešantis skydą nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis. Išimtis granata sprogusi prieš skydą. Norint nukauti skydą, granatą reikia užmesti už skydo). 

Amunicijos pildymas:
Amunicijos pildymas leidžiamas tik bazėse - mirtviakuose. Bet koks amunicijos pildymas žaidimo metu griežtai draudžiamas (nebent kitaip nurodo organizatorius renginio diena).

Radijo ryšys:
Radijo ryšio naudojimas yra leidžiamas ir kanalus nustato organizatorius (priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas nebent kitaip nurodo organizatorius). Specialiai trukdyti radijo ryšį griežtai draudžiama.


Saugumas ir elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei mirtviakuose:
Laisvi pasišaudymai. Mirtviake į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai
draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Veido, ypač akių apsaugas privaloma dėvėti iki žaidimo galo, nenusiimant jų net mirtviako zonoje.
Ginklų chronavimas (galios tikrinimas).
Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Ateinant chronuotis būtina atsinešti savadarbes „granatas“, kitu atveju - žaidimo metu savadarbėmis granatomis naudotis draudžiama. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša savo ginklo dėtuvę (real ir mid cap tuščia, o bunkerinę pilną, tačiau neprisukta).


Maklaudas arba Čakas Norisas (sukčiaujantys žaidėjai):
Tai kenkėjas, nesilaikantis anksčiau išvardytų taisyklių, kuris - kambaryje sprogus granatai arba akivaizdžiai nukautas ginklu to nepripažįsta, nesilaiko saugių atstumų, specialiai besielgiantis, taip, kad gadintų šratasvydžio įvaizdį ir misijų eigą visiems žaidėjams. Apie tokį asmenį PRIVALOMA informuoti organizatorius nurodant žaidėjo registracijos numeriuką klijuojamą ant rankos. Akivaizdžiai įrodžius „maklaudavimą“, toks asmuo neteks galimybės dalyvauti nei viename Mūšio fronto renginyje vykstančiame Lietuvoje ir bus paviešintas sratas.lt platformoje.

PUSĖS

JuSPa - Jungtinės Sąjungininkų Pajėgos (50% žaidėjų)

Kariškiai. Puikiai disciplinuoti ir treniruoti vyrai. Savo srities profesionalai, dalyvaujantys sudėtingose karinėse misijose. Stipriosios savybės - komandinis darbas ir būrio koordinacija. Geba dirbti atskirai kaip kariniai vienetai ir judėti kartu skyriuje. Skyriuose dažnai randama sunkioji ginkluotė - kulkosvaidžiai, snaiperiai, granatsvaidžiai leidžia būriams smogti stipriai ir koordinuotai. Sunkiose misijose, jeigu sąlygos leidžia, JuSPa naudoja raketas oras - žemė taip šiurpindami net atkakliausius priešus.
 
Pagrindinės užduotys:
1) Neutralizuoti priešų blokpost'us ir surasti pagrobtą konvojų;
2) Atstatyti konvojaus palydovinį ryšį ir reikalui esant jį suremontuoti;
3) Atgauti biologinės vakcinos pavyzdžius ir saugiai juos išgabenti iš Bormarko į Malbaną.
 

BIšJu - Bormarko Išsilaisvinimo Judėjimas (50% žaidėjų)

Separatistai. Didžioji dalis pasiryžusių nusikalsti piliečių, taip nusprendė dėl pinigų. Todėl BIšJu pagrindinis branduolys yra įvairaus plauko nusikaltėliai, recidyvistai. Dažnai pasitaiko buvusių kariškių, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių dezertyravo iš savo valstybės kariuomenės struktūrų. Kariuomenės žinios ir įgūdžiai leidžia šiems teroristams nuspėti JuSPa veiksmus, todėl šis radikalus judėjimas turi didelį pranašumą. Pagrindinis tikslas - pavogti tai kas brangu ir parduoti savo užsakovams.
 
Pagrindinės užduotys:
1) Sustabdyti JuSPa būrių judėjimą dingusio konvojaus kryptimi;
2) Neutralizuoti konvojaus GPS siųstuvą ir palydovinį ryšį;
3) Pagrobti ir paslėpti biologinę vakciną nuo JuSPa burių.