AIRBORNE: the 1st Division 2020 09 06 Zapyškis

Nuomininko registracija

Užsiregistravusių žaidėjų
82
Patvirtintų
82
Apmokėjusių
81

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

XXI a. Kriptaras. Sostinė - Naujasis Tranžaras. Regionas jau 110 metų alinamas religinių ir politinių kovų. Visame Kriptare dominuoja dvi religinės pusės, kurios eilę metų nepasidalina žemėmis ir braižo naujas "vidines" valstybės sienas. Per šiuos metus valdžioje keitėsi ne vienas vadovas, diktatorius ar prezidentas. Po paskutinių rinkimų, 3-ią kartą penkerių metų kadencijai perrinktas šeichas Abdul-El-Sharan'as užsitraukė didžiosios dalies gyventojų nepasitenkinimą, kai pareiškė norintis padalinti Kriptaro valstybę į rytus ir vakarus. Vakaruose buvo sutelktos visos inovacijos, čia veikė moderniausi moksliniai tyrimų centrai, nuolat būdavo sukuriamos ir tobulinamos įvairios technologijos. Rytų pusė pasižymėjo labai stipria gamyba ir maisto pramone, bei turėjo nesibaigiančius gėlo vandens resursus, ko labai trūko vakarų pusei. Po šio stipraus pareiškimo visoje šalyje, o ypač Naujajame Tranžare, kilo piketai ir mitingai, kas vedė prie vidinės destrukcijos. Šalyje labai greitai buvo dislokuota nacionalinė armija, o visi į gatves išėję protestantai buvo laikomi valstybės priešais. Užsienio valstybėms Kriptaro įvykiai nesukėlė didelių emocijų - per paskutinį šimtmetį šalyje kildavo galybė panašių įvykių. Tačiau šis kartas buvo kiek kitoks - Abdul-El-Sharanas buvo pagarsėjęs savo žiaurumu ir ne kartą praliejo nekaltų užsienio taikdarių kraują. Todėl kaimyninės užsienio valstybės priėmė gana svarbią rezoliuciją - slapta į nacionalinę kariuomenę kovojančią prieš protestantus infiltruoti spec. pajėgų karius ir suskaldyti šeicho diktatūrinę valdžią iš vidaus. Kadangi visi sausumos keliai buvo uždaryti, o į šalį įvažiuoti ne moksliniais tikslais jau buvo uždrausta kurį laiką, tautoms liko paskutinė viltis - profesionalūs 1-ios divizijos desantininkai sugebantys naktį stačia galva iššokti iš virš kalnų priešų teritorijoje skrendančio lėktuvo ir atlikus savo užduotį, pradingti tyruose.

SCENARIJUS IR REKVIZITAS – MŪŠIO FRONTAS

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 100.

Žaidimo tipas: 70% milsim, 30% skirmish.

Komandų užduotys: strateginių objektų apsauga, įkaitų grobimas ir išlaisvinimas, priešiškos pusės karinių pajėgų neutralizavimas ir kitų papildomų misijų atlikimas (komandų laukia atskiras užduočių briefingas prieš žaidimą).

Ginklų greičių standartiniai Mūšio fronto limitai (chronuosime). Žaidėjai, nesilaikantys žaidimo taisyklių, bus drausminami arba šalinami iš žaidimo. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę pašalinti iš žaidimo žaidėjus be atskiro paaiškinimo, kurie atrodo neadekvačiai ir nesilaiko žaidimo taisyklių.


RENGINIO DETALĖS DALYVIAMS:

 • DATA: 2020m. rugsėjo 06 diena. SEKMADIENIS.
 • VIETA: Zapyškis [buvusi vaikų vasaros stovykla] parkingas WGS koord. 54.938516, 23.609784

DIENOS PROGRAMA DALYVIAMS:

 • REGISTRACIJA 09:00 - 11:30 vietos laiku,
 • BAZINIAI taktiniai mokymai 09:30 - 11:00 (rekomenduojame visiems),
 • INSTRUKTAŽAS ir žaidimas 11:30 - 16:30 vietos laiku,
 • KAREIVIŠKA KOŠĖ ir žaidimo aptarimas nuo 16:30 vietos laiku.

Dalyvio mokestis su savo įranga 13 Eur mokant internetu iki 2020 09 03 vidurnakčio, vėliau 20 Eur (vietoje apmokėjimo nėra). 
NETURITE SAVO ĮRANGOS? JĄ GALITE IŠSINUOMOTI PAS MUS (galėsite pasirinkti įrangos paketą pirkdami bilietą)!
Dalyvio mokestis + bazinis įrangos ir aprangos komplektas 35Eur iki 2020 09 03 vidurnakčio, vėliau 40Eur (komplekto sudėtį, drabužių dydžius matysite rinkdamiesi bilietą). Vietoje užsakyti galimybės NĖRA.
Dalyvio mokestis + profesionalus įrangos komplektas 43Eur iki 2020 09 03 vidurnakčio, vėliau 48Eur (komplekto sudėtį, drabužių dydžius matysite rinkdamiesi bilietą). Vietoje užsakyti galimybės NĖRA.

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 100.

Amžiaus CENZAS - N18. Jaunesni asmenys į žaidimą privalo atsivežti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti. Renginio dieną, registratūroje, organizatoriai pasilieka teisę paprašyti jūsų amžių įrodančio dokumento. Parsisiųsti sutikimo formą galite čia: http://bit.ly/n18_leidimas_dalyvauti

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Teritorija ir jos ribos: Nustato organizatorius. Renginio diena bus duodamas žemėlapis. Ribas ir naudojimosi taisykles aptarsime instruktažo metu.

Saugumas ir šaudymo atstumai: Pistoletai iki 110 m/s - 1m., AEG iki 130 m/s – 5m., lengvieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai iki 150 m/s – 15m., sunkieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai virš 150 m/s – 30m. Viso žaidimo metu griežtai dėvime akių ir veido apsaugas. Žaidimo dieną organizatorius gali įvesti papildomų taisyklių, tokių kaip šaudymo rėžimų ribojimas, amunicijos pildymas, pykšt – pokšt taisyklė. Ši informacija papildoma žaidimo dieną instruktažo metu.

Ginklų naudojimas:

Nukovimas. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno dalį skaitomas pataikymu ir mirtinu. Jeigu pataikoma į ginklą - jis laikomas sugadintas, žaidimas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu turite antrą ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą,- granatos nelaikomos ginklu, nebent taip nustato organizatorius), kitokiu atveju žaidėjas laikomas žuvęs ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką. Mirtis nuo granatos ar atotampos panaikina galimybę būti pagydytam ir žaidėjas iš karto keliauja į mirtviaką.

Mediko taisyklė. Tai 2 ar daugiau gyvybių turėjimas (pleistrai ar bintai) ir jų panaudojimas, kai esi nukautas. Pleistrą užklijuoti gali tik komandos draugas, nukautasis negali trauktis iš vietos, kurioje į jį pataikė (išimtis - 2 metrų spindulys, jeigu žaidėjas maišosi normaliai žaidimo eigai) - jį iš tos zonos patraukti gali tik komandos draugas, liesdamas ranka (imituojant sužeistojo vilkimą). Praradus papildomas gyvybes, žaidimas baigiamas ir keliaujama į mirtviaką.

Šaudymo rėžimai. Patalpose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama (nebent nurodoma kitaip instruktažo metu). Iš pastatų ir į pastatus galima atakuoti pasirinktinai: pavieniais ar serijiniais šūviais, iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę (nebent organizatorius renginio dieną nenurodo kitaip). Šaudymas iš pastato 2, 3 ir kitų aukštų gilumos neribojamas (nebent organizatorius renginio diena nurodo kitaip).

Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Rekomenduojama naudoti žodinį įspėjimą „nušautas“, kad būtų išvengta sužalojimų (pykšt – pokšt taisyklė gali būti įvedama reikalui esant, renginio diena. Informuoja organizatorius). Užkluptas žaidėjas laikomas nukautu ir sąžiningai vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandoss mirtviaką. Jeigu kontaktas įvyko "vamzdis į vamzdį" (nesvarbu kokios klasės ginklas), abu žaidėjai laikomi mirusiais ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką.

Rikošetai. Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi (nebent organizatorius renginio diena nurodo kitaip). Pastate būtina įsitikinti 100%, kad šratas kliudė rikošetu, jeigu nesate tikri - prisipažįstate mirę ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos bazę.

Akla ugnis. Draudžiama atakuoti iš už kampo ar kitos slėptuvės, kurioje išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas mirtinu ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į mirtviaką.

Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kitiems žaidėjams. Piktybiškai neprisipažįstantys žaidėjai bus įspėjami ir šalinami iš žaidimo, o kitą kartą nepriimami žaisti.

Nukauto žaidėjo veiksmai:

 • Žuvęs žaidėjas. Privalo balsu duoti ženklą ir iškelti ranką, kad yra nukautas, apsirengti ryškią ORANŽINĘ liemenę ir 5 minutes šauktis mediko arba, jeigu įvertinus situaciją, nėra galimybės sulaukti mediko, keliauti tiesiai į savo komandos mirtviaką. Išėjimas iš mirtviako yra sprendžiamas organizatoriaus ir skelbiamas renginio dieną, priklausomai nuo scenarijaus. 
 • Sužeistas žaidėjas. Pašautas karys gali šauktis mediko. Negali naudoti ginklų ir užduočių elementų ar kitaip pilnavertiškai dalyvauti žaidime (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip). Pasitraukti iš nukovimo vietos galima 2 metrų spinduliu tik tada, jeigu žaidėjas atsiduria kryžminėje ugnyje ir trukdo tolimesnei žaidimo eigai.
 • Grįžimas į mirtviaką. Griežtai draudžiama pasakoti būrio draugams apie priešininkų pozicijas ir judėjimus, esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į mirtviaką juos ignoruoja. Mirus draudžiama laisvai vaikščioti ir stebėti priešų pozicijas prisidengiant liemene. Nukautas žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba iš karto juda į savo komandos mirtviaką.

Granatų naudojimas:

Airsoft imitacinės granatos skaitomos tik su žirnių arba BB‘s užpildu ir su sprogstamuoju užtaisu, ne galingesniu nei 1g. (jeigu granatos renginio metu nenaudojamos, tai nurodo organizatorius). Atviroje teritorijoje arba didelėje patalpoje (didesnėje nei 50kv.m.) - 5 metrų spinduliu visi žaidėjai laikomi žuvę ir keliauja į mirtviaką. Mažuose kambariuose, ar nedidelėse patalpose - visi žaidėjai laikomi žuvę. Slėptis galima tik už kolonų ar kambario sienos pertvarų. Jokie daiktai rasti pastato viduje (durys, faneros lakštai ar pan.) nelaikomi priedanga.

Skydai:
Skydus galima naudoti tiek originalius, tiek savadarbius, tačiau teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydas turi būti tikro skydo imitacija. Skydininkas (žaidėjas, nešantis skydą) nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis. Išimtis - granata, sprogusi prieš skydą. Norint nukauti skydą, granatą reikia užmesti už skydo. 

Amunicijos pildymas:
Amunicijos pildymas leidžiamas tik bazėse - mirtviakuose. Bet koks amunicijos pildymas žaidimo metu griežtai draudžiamas (nebent kitaip nurodo organizatorius renginio diena).

Radijo ryšys:
Radijo ryšio naudojimas yra leidžiamas ir kanalus nustato organizatorius (priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas, nebent kitaip nurodo organizatorius). Specialiai trukdyti radijo ryšį griežtai draudžiama.

Transportas:

Žaidimo metu, gali būti naudojamas karinis ar simuliacinis transportas specialioms užduotims vykdyti. Šaudymą iš / į važiuojantį ar stovintį transportą nurodo organizatorius renginio dieną. Transporto stabdymas galima tik fiziškai užtvėrus kelią nepravažiuojama kliūtimi (rąstu ar šlakbaumu). Sugadintas transportas žymimas žalia liemene ant veidrodėlio vairuotojo pusėje (toks transportas tampa nežaidybiniu elementu).

Saugumas ir elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei mirtviakuose:

 • Laisvi pasišaudymai. Mirtviake laisvi pasišaudymai į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Veido, ypač akių apsaugas privaloma dėvėti iki žaidimo galo, nenusiimant jų net mirtviako zonoje.
 • Ginklų chronavimas (galios tikrinimas).
  Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Ateinant chronuotis būtina atsinešti savadarbes „granatas“, kitu atveju - žaidimo metu savadarbėmis granatomis naudotis draudžiama. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša savo ginklo dėtuvę (real ir mid cap tuščia, o bunkerinę pilną, tačiau neprisuktą).

Maklaudas arba Čakas Norisas (sukčiaujantys žaidėjai):
Tai kenkėjas, nesilaikantis anksčiau išvardytų taisyklių, kuris - kambaryje sprogus granatai arba akivaizdžiai nukautas ginklu to nepripažįsta, nesilaiko saugių atstumų, specialiai besielgiantis, taip, kad gadintų šratasvydžio įvaizdį ir misijų eigą visiems žaidėjams. Apie tokį asmenį PRIVALOMA informuoti organizatorius, nurodant žaidėjo registracijos numeriuką, kurį žaidėjas yra užsiklijavęs ant rankų. Akivaizdžiai įrodžius „maklaudavimą“, toks asmuo neteks galimybės dalyvauti nei viename Mūšio fronto renginyje, vykstančiame Lietuvoje ir bus paviešintas sratas.lt platformoje.

PUSĖS

KRIPTON - Nacionalinė Kriptaro kariuomenė (maksimaliai 40 žaidėjų)

Registracija uždaryta

Pareigos šaukiami ir labai gerai apmokami šeicho Abdul-El-Sharano kariai. Labai gerai disciplinuoti, turintys aiškų autoritetingą vadą ir aiškią skyrių struktūrą. Gerai ginkluoti ir labai daug amunicijos turintys kareiviai. Dirba skyriais po 10-12 karių su pilna sudėtimi, kurioje galima pastebėti taikliai šaudančių snaiperių ir visą griaunančių artileristų galinčių iškviesti oras - žemė artilerinį apšaudymą. 

Pagrindinės užduotys:

 • Išsiaiškinti infiltratorių skaičių ir juos suimti ištardant ir užverbuojant į savo gretas;
 • Apsaugoti šeicho Abdul-El-Sharano banko saugyklą ir ten esantį auksą;
 • Atkirsti EASTWEST sukilėlių nutiestą susisiekimo liniją su išoriniu pasauliu.

 

AIRBORNE the 1st DIVISION (maksimaliai 10 žaidėjų su ORG suderinimu)

Registracija uždaryta

Spec. treniruoti elitiniai kariai ruošti diversinėms operacijoms priešų kontroliuojamose teritorijose. Sugebantys stačia galva iššokti iš kalnų viršūnėmis laviruojančių lėktuvų ir nusileisti miškingose vietovėse tamsiu paros metu. Skamba neįtikėtinai, bet tai 1st DIVISION vyrukai. Šį kartą jų pagrindinė užduotis išlikti užsimaskavus, ir suskaldyti priešo kovinius junginius jo užnugaryje.

Pagrindinės užduotys:

 • Išlikti užsimaskavus iki žaidimo pabaigos ir neišsiduoti;
 • Nuolatos kenkti nacionalinės kariuomenės kariniams junginiams;
 • Suteikti slaptos žvalgybinės informacijos EASTWEST sukilėliams patiems neišsiduodant esantiems užsienio spec. tarnyba.

 

EASTWEST - vietiniai rytų ir vakarų sukilėliai (maksimaliai 50 žaidėjų)

Kriptaro vyrai ir moterys, stoją į drąsią kovą prieš šalį išskirti panorusį tironą šeichą Abdul-El-Sharaną. Pasižymintys drąsiais poelgiais kritinėse situacijoje. Dažniausiai ginkluoti neaiškios kokybės rytų šalių ginkluote, bet nestokojantys amunicijos. Šaudymo taiklumas vidutinis, disciplina silpna. Labiau pratę būriuotis į mažas grupes ir veikti pavieniais junginiais nei paklusti aiškiam susivienijimo vadui. Stiprybė - baimės jausmo neturėjimas.

Pagrindinės užduotys:

 • Apsaugoti geriamojo vandens saugyklas nuo nacionalinės armijos reidų;
 • Apsaugoti telefoninių ryšio kabelių liniją, esant reikalui ją sutaisyti;
 • Pavogti 50kg aukso iš šeicho Abdulo banko saugyklos ir išgabenti iš šalies.