Domination: battle for Misty lands 2020 08 02 Zapyškis

Užsiregistravusių žaidėjų
100
Patvirtintų
100
Apmokėjusių
100

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

Nuo senų senovės, Šešėlandijoje, slapta klestėjo vergovės verslas. Vietiniai gyventojai buvo grobiami ir parduodami į kitas šalis juodam darbui. Bėgant metams, regione keitėsi tik žmonės, valiuta ir šalies sienų ribos. Tie, kas iš kartos į kartą vertėsi nelegaliais darbais, niekur nedingo. Vergovė šiais laikais atrodo kiek kitaip. Visi Šešėliandijos gyventojai kas metus turi atidirbti 48 dienas valstybei. Tai tapo privaloma, kada į valdžią buvo išrinkti stambūs vietiniai verslininkai, nieko nesuprantantys apie politiką. Pamėgink atsisakyti ir namo rytoj negrįši - taip jau ne kartą nutiko vietiniams gyventojams, kurie išdrįso nepaklusti klerkams. Valdžia, save pasivadino Šešėlandijos verslo partija - ŠVP. Partijos lyderis ir stambus verslininkas - Zakomas van Delenas. Prasidėjus gyventojų riaušėms ir kilus nepasitenkinimui dėl valdžios represijų, Zakomas būkštaudamas dėl savo ir kitų kolegų saugumo, smarkiai militarizavo valstybę. Ginklai - nuo pistoletų iki granatsvaidžių, į šalį važiavo vagonais. Gyventojai galėjo pasirinkti - priklausyti partijai ir dirbti valstybei su galimybę kažkada gauti "šiltesnę" vietą partijoje, bent jau kanceliarijos skyriuje, arba gyventi savo gyvenimą skurde ir nepritekliuje prievarta atidirbinėjant valstybei. Tačiau negandos negali tęstis amžinai - tarp vietinių gyventojų pradėjo rastis atskalūnų grupuotės, kurios norėdamos turėti daugiau galios pradėjo jungtis į sąjungas. Didžiausia iki šiol žinoma sąjunga - Šešėlandijos išsilaisvinimo judėjimas arba ŠIJ. Judėjimo nariu tapti nėra taip paprasta - sklinda legendos, kad yra daug norinčių kariauti jų pusėje, tačiau judėjimo lyderiai labai griežtai atsirenka narius. ŠVP siekia sustiprinti apsaugą regione ir maksimaliai išnaudoti gyventojus, o pasipriešinimo judėjimas kovoja už žmonių teises, ir slapta daro reidus ten, kur žmonėms labiausiai gręsia pavojus - bet koks ŠVP narys jiems priešas! Rugpjūčio 2-ąją susigrumsime Šešėlandijoje dėl varganų šio regiono žemių ir žmonių laisvės!

SCENARIJUS IR REKVIZITAS – MŪŠIO FRONTAS

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 100.

Žaidimo tipas: 70% milsim, 30% domination,

Komandų užduotys: teritorijos kontrolė ir priešiškų pajėgų stabdymas. Bus papildomų misijų žaidimo eigoje.

Žaidimo eiga galimės sekti mobiliuosiuose įrenginiuose. REKOMENDUOJAME turėti pakrautą mobilųjį telefoną!

Ginklų greičių standartiniai Mūšio fronto limitai (chronuosime). Žaidėjai, nesilaikantys žaidimo taisyklių, bus drausminami arba šalinami iš žaidimo. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę pašalinti iš žaidimo žaidėjus be atskiro paaiškinimo, kurie atrodo neadekvačiai ir nesilaiko žaidimo taisyklių.


RENGINIO DETALĖS DALYVIAMS:

 • DATA: 2020m. rugpjūčio 02 diena. SEKMADIENIS.
 • VIETA: Zapyškis [buvusi vaikų vasaros stovykla] parkingas WGS koord. 54.938516, 23.609784

DIENOS PROGRAMA DALYVIAMS:

 • REGISTRACIJA 09:00 - 11:30 vietos laiku,
 • BAZINIAI taktiniai mokymai 09:30 - 11:00 (rekomenduojame visiems),
 • INSTRUKTAŽAS ir žaidimas 11:30 - 16:30 vietos laiku,
 • KAREIVIŠKA KOŠĖ ir žaidimo aptarimas nuo 16:30 vietos laiku.

Dalyvio mokestis su savo įranga 13 Eur mokant internetu iki 2020 07 30 vidurnakčio, vėliau 20 Eur (vietoje apmokėjimo nėra). 
NETURITE SAVO ĮRANGOS? JĄ GALITE IŠSINUOMOTI PAS MUS (galėsite pasirinkti įrangos paketą pirkdami bilietą)!
Dalyvio mokestis + bazinis įrangos ir aprangos komplektas 35Eur iki 2020 07 30 vidurnakčio, vėliau 40Eur (komplekto sudėtį, drabužių dydžius matysite rinkdamiesi bilietą). Vietoje užsakyti galimybės NĖRA.
Dalyvio mokestis + profesionalus įrangos komplektas 43Eur iki 2020 07 30 vidurnakčio, vėliau 48Eur (komplekto sudėtį, drabužių dydžius matysite rinkdamiesi bilietą). Vietoje užsakyti galimybės NĖRA.

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 100.


Amžiaus CENZAS - N18. Jaunesni asmenys į žaidimą privalo atsivežti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti. Renginio dieną, registratūroje, organizatoriai pasilieka teisę paprašyti jūsų amžių įrodančio dokumento. Parsisiųsti sutikimo formą galite čia: http://bit.ly/n18_leidimas_dalyvauti

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Teritorija ir jos ribos: Nustato organizatorius. Renginio diena bus duodamas žemėlapis. Ribas ir naudojimosi taisykles aptarsime instruktažo metu.

Saugumas ir šaudymo atstumai: Pistoletai iki 110 m/s - 1m., AEG iki 130 m/s – 5m., lengvieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai iki 150 m/s – 15m., sunkieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai virš 150 m/s – 30m. Viso žaidimo metu griežtai dėvime akių ir veido apsaugas. Žaidimo dieną organizatorius gali įvesti papildomų taisyklių, tokių kaip šaudymo rėžimų ribojimas, amunicijos pildymas, pykšt – pokšt taisyklė. Ši informacija papildoma žaidimo dieną instruktažo metu.

Ginklų naudojimas:

Nukovimas. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno dalį skaitomas pataikymu ir mirtinu. Jeigu pataikoma į ginklą - jis laikomas sugadintas, žaidimas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu turite antrą ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą,- granatos nelaikomos ginklu, nebent taip nustato organizatorius), kitokiu atveju žaidėjas laikomas žuvęs ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką. Mirtis nuo granatos ar atotampos panaikina galimybę būti pagydytam ir žaidėjas iš karto keliauja į mirtviaką.

Mediko taisyklė. Tai 2 ar daugiau gyvybių turėjimas (pleistrai ar bintai) ir jų panaudojimas, kai esi nukautas. Pleistrą užklijuoti gali tik komandos draugas, nukautasis negali trauktis iš vietos, kurioje į jį pataikė (išimtis - 2 metrų spindulys, jeigu žaidėjas maišosi normaliai žaidimo eigai) - jį iš tos zonos patraukti gali tik komandos draugas, liesdamas ranka (imituojant sužeistojo vilkimą). Praradus papildomas gyvybes, žaidimas baigiamas ir keliaujama į mirtviaką.

Šaudymo rėžimai. Patalpose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama (nebent nurodoma kitaip instruktažo metu). Iš pastatų ir į pastatus galima atakuoti pasirinktinai: pavieniais ar serijiniais šūviais, iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę (nebent organizatorius renginio dieną nenurodo kitaip). Šaudymas iš pastato 2, 3 ir kitų aukštų gilumos neribojamas (nebent organizatorius renginio diena nurodo kitaip).

Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Rekomenduojama naudoti žodinį įspėjimą „nušautas“, kad būtų išvengta sužalojimų (pykšt – pokšt taisyklė gali būti įvedama reikalui esant, renginio diena. Informuoja organizatorius). Užkluptas žaidėjas laikomas nukautu ir sąžiningai vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandoss mirtviaką. Jeigu kontaktas įvyko "vamzdis į vamzdį" (nesvarbu kokios klasės ginklas), abu žaidėjai laikomi mirusiais ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką.

Rikošetai. Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi (nebent organizatorius renginio diena nurodo kitaip). Pastate būtina įsitikinti 100%, kad šratas kliudė rikošetu, jeigu nesate tikri - prisipažįstate mirę ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos bazę.

Akla ugnis. Draudžiama atakuoti iš už kampo ar kitos slėptuvės, kurioje išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas mirtinu ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į mirtviaką.

Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kitiems žaidėjams. Piktybiškai neprisipažįstantys žaidėjai bus įspėjami ir šalinami iš žaidimo, o kitą kartą nepriimami žaisti.

Nukauto žaidėjo veiksmai:

 • Žuvęs žaidėjas. Privalo balsu duoti ženklą ir iškelti ranką, kad yra nukautas, apsirengti ryškią ORANŽINĘ liemenę ir 5 minutes šauktis mediko arba, jeigu įvertinus situaciją, nėra galimybės sulaukti mediko, keliauti tiesiai į savo komandos mirtviaką. Išėjimas iš mirtviako yra sprendžiamas organizatoriaus ir skelbiamas renginio dieną, priklausomai nuo scenarijaus. 
 • Sužeistas žaidėjas. Pašautas karys gali šauktis mediko. Negali naudoti ginklų ir užduočių elementų ar kitaip pilnavertiškai dalyvauti žaidime (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip). Pasitraukti iš nukovimo vietos galima 2 metrų spinduliu tik tada, jeigu žaidėjas atsiduria kryžminėje ugnyje ir trukdo tolimesnei žaidimo eigai.
 • Grįžimas į mirtviaką. Griežtai draudžiama pasakoti būrio draugams apie priešininkų pozicijas ir judėjimus, esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į mirtviaką juos ignoruoja. Mirus draudžiama laisvai vaikščioti ir stebėti priešų pozicijas prisidengiant liemene. Nukautas žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba iš karto juda į savo komandos mirtviaką.

Granatų naudojimas:

Airsoft imitacinės granatos skaitomos tik su žirnių arba BB‘s užpildu ir su sprogstamuoju užtaisu, ne galingesniu nei 1g. (jeigu granatos renginio metu nenaudojamos, tai nurodo organizatorius). Atviroje teritorijoje arba didelėje patalpoje (didesnėje nei 50kv.m.) - 5 metrų spinduliu visi žaidėjai laikomi žuvę ir keliauja į mirtviaką. Mažuose kambariuose, ar nedidelėse patalpose - visi žaidėjai laikomi žuvę. Slėptis galima tik už kolonų ar kambario sienos pertvarų. Jokie daiktai rasti pastato viduje (durys, faneros lakštai ar pan.) nelaikomi priedanga.

Skydai:
Skydus galima naudoti tiek originalius, tiek savadarbius, tačiau teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydas turi būti tikro skydo imitacija. Skydininkas (žaidėjas, nešantis skydą) nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis. Išimtis - granata, sprogusi prieš skydą. Norint nukauti skydą, granatą reikia užmesti už skydo. 

Amunicijos pildymas:
Amunicijos pildymas leidžiamas tik bazėse - mirtviakuose. Bet koks amunicijos pildymas žaidimo metu griežtai draudžiamas (nebent kitaip nurodo organizatorius renginio diena).

Radijo ryšys:
Radijo ryšio naudojimas yra leidžiamas ir kanalus nustato organizatorius (priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas, nebent kitaip nurodo organizatorius). Specialiai trukdyti radijo ryšį griežtai draudžiama.

Transportas:

Žaidimo metu, gali būti naudojamas karinis ar simuliacinis transportas specialioms užduotims vykdyti. Šaudymą iš / į važiuojantį ar stovintį transportą nurodo organizatorius renginio dieną. Transporto stabdymas galima tik fiziškai užtvėrus kelią nepravažiuojama kliūtimi (rąstu ar šlakbaumu). Sugadintas transportas žymimas žalia liemene ant veidrodėlio vairuotojo pusėje (toks transportas tampa nežaidybiniu elementu).

Saugumas ir elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei mirtviakuose:

 • Laisvi pasišaudymai. Mirtviake laisvi pasišaudymai į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Veido, ypač akių apsaugas privaloma dėvėti iki žaidimo galo, nenusiimant jų net mirtviako zonoje.
 • Ginklų chronavimas (galios tikrinimas).
  Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Ateinant chronuotis būtina atsinešti savadarbes „granatas“, kitu atveju - žaidimo metu savadarbėmis granatomis naudotis draudžiama. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša savo ginklo dėtuvę (real ir mid cap tuščia, o bunkerinę pilną, tačiau neprisuktą).

Maklaudas arba Čakas Norisas (sukčiaujantys žaidėjai):
Tai kenkėjas, nesilaikantis anksčiau išvardytų taisyklių, kuris - kambaryje sprogus granatai arba akivaizdžiai nukautas ginklu to nepripažįsta, nesilaiko saugių atstumų, specialiai besielgiantis, taip, kad gadintų šratasvydžio įvaizdį ir misijų eigą visiems žaidėjams. Apie tokį asmenį PRIVALOMA informuoti organizatorius, nurodant žaidėjo registracijos numeriuką, kurį žaidėjas yra užsiklijavęs ant rankų. Akivaizdžiai įrodžius „maklaudavimą“, toks asmuo neteks galimybės dalyvauti nei viename Mūšio fronto renginyje, vykstančiame Lietuvoje ir bus paviešintas sratas.lt platformoje.

PUSĖS

Šešėlandijos verslo partija - ŠVP [50%]

Registracija uždaryta

Šešėlandijos verslo partija arba ŠVP. Partijos lyderis - Zakomas van Delenas, tai verslus tamsaus gymio vyriškis su dviem aukštaisiais verslo magistratūros laipsniais. Tik praėjus rinkimams ir jam ir jo sėbrams patekus į valdžią, Šešėlandijoje viskas apsisuko 180 laipsnių kampu. Dėl prasidėjusių civiliių represijų ir neteisybės, Zakomas pasisamdė apsaugą, kuriai apginkluoti paskyrė tūkstančius mokesčių mokėtojų pinigų. Visos partijos tikslas - kuo stipresnė šalies ekonomika, bet kokia kaina. Visi sukilėliai yra persekiojami ir stebimi. Maišto organizavimas baudžiamas mirtimi. 

Žaidime naudosime mobiliojo telefono APP, kuris veikia pagal GPS. Gyvai galėsite stebėti savo komandos žaidėjus poligone. Skirtingu laiku žaidime atsiras skirtingos teritorijos, kurioms užimti reikės atitinkamo kiekio vienos komandos žaidėjų. Žaidimo zonos žaidime keisis, siekiant išlaikyti dinamiką. Laimės komanda ilgiausią laiką kontroliuojanti strategines žaidimo vietas. Nebus būtina laikyti įjungtą mobilųjį telefoną, užteks jį nešiotis kuprinėje arba kišenėje. APP parsisiuntimo nuorodą gaus visi užsiregistravę žaidėjai.

Šešėlandijos išsilaisvinimo judėjimas - ŠIJ [50%]

Registracija uždaryta

Šešėlandijos išsilaisvinimo judėjimas arba ŠIJ. Aiškaus lyderio neturintis atskalūnų susivienijimas, protestuojantis prieš vietinę valdžią. Vienintelis interesas - neleisti verslininkams kontroliuoti ekonomikos ir skatinti vietinių žmonių pyktį ir nepasitenkinimą valdžia. Grupuotė nuolat verbuoja naujus narius, kuriuos kruopščiai tikrina ir paruošia diversinėms užduotims. Siekiant daryti įtaką regione ir gauti pakankamai fizinės jėgos, gyventojams dažnai žadami neadekvatūs pažadai ir pinigai, bei perkami ginklai.

Žaidime naudosime mobiliojo telefono APP, kuris veikia pagal GPS. Gyvai galėsite stebėti savo komandos žaidėjus poligone. Skirtingu laiku žaidime atsiras skirtingos teritorijos, kurioms užimti reikės atitinkamo kiekio vienos komandos žaidėjų. Žaidimo zonos žaidime keisis, siekiant išlaikyti dinamiką. Laimės komanda ilgiausią laiką kontroliuojanti strategines žaidimo vietas. Nebus būtina laikyti įjungtą mobilųjį telefoną, užteks jį nešiotis kuprinėje arba kišenėje. APP parsisiuntimo nuorodą gaus visi užsiregistravę žaidėjai.