TACTICAL DAY War Zone Sekmadienis

PRADŽIA
2020-05-10 09:00
PABAIGA
2020-05-10 17:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
War zone / Battle Royale
KAINA
15-25
Užsiregistravusių žaidėjų
54
Patvirtintų
54
Apmokėjusių
51

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

OPERACIJA: Proveržis į WAR ZONE
MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAČIUS  50

Legenda:

2089-ieji, VIEVARKANDAS. Visų šalių spec. pajėgos siunčia geriausius savo karius į teritoriją, vadinamą WAR ZONE. Ar pavyks išsilaikyti vienam, be draugų ir kolegų pagalbos? Ar rasi amunicijos ir medikamentų? Ar sugebėsi stoti vienas prieš 50 karių ir paskutinis iškelti vėliavą? Atvyk ir parodyk ką gali!

 

ŽAIDĖJAMS GRIEŽTAI PRIVALOMA:

 • Žaidėjai privalo dėvėti kaklaskares ar medicinines kaukes ir pirštines, laikantis COVID-19 saugumo reikalavimų.
 • Turėti pakrautą veikiantį išmanųjį telefoną. Papildomai prašysime įsidiegti programėlę, kad galėtumėme stebėti žaidėjus, esančius WAR ZONE.
 • Atvykti į registraciją nurodytu laiku.
 • Į žaidimą atvyktu automobiliais ne daugiau kaip po du asmenis. (Daugiau nei 2 asmenys gali atvažiuoti tik šeimos nariai.
 • Automobilius stovėjimo aikštelėje statyti ne mažesniu negu 3 metrų atstumu.
 • Laikytis organizatorių nustatyto tarpusavio atstumo.
 • BUS MATUOJAMA TEMPERATŪRA!

ORGANIZATORIAI PASILIEKA TEISĘ NEĮLEISTI ARBA IŠPRAŠYTI ŽAIDĖJĄ, ESANT TEMPERATŪRAI AUKŠTESNEI NEI 37,2 OC ARBA PAŽEIDUS NUSTATYTUS ATSTUMUS BEI SAUGUMO REIKALAVIMUS. ŽAIDĖJUI, NEATVYKUSIAM ARBA PAŽEIDUSIAM NUSTATYUS ŽAIDIMO REIKALAVIMUS, PINIGAI UŽ ŽAIDIMĄ NEBUS GRĄŽINAMI.

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

 • Žaidimo teritorija bus suskirstyta į tris zonas, kurios bus pažymėtos išduotame specialiame žemėlapyje.
 • Pagrindinė žaidimo taisyklė - kiekvienas žaidėjas žaidžia ir kovoja tik už save.
 • Kas 30 min. nustatytų zonų perimetrai mažės, pranešant apie tai specialiu signalu bei per radijo stotį (PMR radijo stotis privaloma).
 • Per pirmas žaidimo 30 min. iš ,,mertviako” į žaidimą galės sugrįžti pirmi penki žaidėjai (visi kiti žaidėjai į žaidimą grįžta tik pasibaigus fazei).
 • Žaidimas turės 90-ties minučių fazes. Pasibaigus fazei visi žaidėjai grįžta į žaidimą.
 • Žaidimo teritorijoje bus išdėstytos dėžės su granatomis bei med. paketais.
 • Iš nukautų žaidėjų GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA perimti amuniciją bei med. priemones (žaidėjas nepanaudotas priemones galės panaudoti kitoje fazėje).
 • Žaidimo teritorijoje GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA statytis barikadas, laužyti ar niokoti teritorijoje esančių pastatų patalpas ar jų inventorių.
 • GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA šaudyti per pastatų langus, duris, kurios pažymėtos STOP juosta.

Amunicijos ribojimas:

 • Žaidimo metu naudojamos tik mechaninės dėtuvės iki 150 BBS. Žaidėjas gali gabenti TIK 4 dėtuves.
 • Žaidėjams draudžiama neštis „loader“/švirkštus su BBS.
 • Amuniciją galima pildytis tik „mertviake“. Jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti!
 • Žaidėjai, turintys airsoft pistoletus, žaidimą galės pradėti su neribojamai užpildytom pistoleto dėtuvėm.

 

Medicinos taisyklė:

 • Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir per 5 minutes gali (jeigu turi) pasigydyti save pleistru. Antrą kartą nukautas žaidėjas vyksta į „mertviaką“.
 • Žaidėjai, nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika, žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“.
 • Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, nedelsiant keliauja į „mertviaką“.

Pirotechnikos naudojimas:

 • Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Leidžiama naudoti tik organizatorių išduotas granatas.
 • Granatos naikinimo spindulys lauke yra 3 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą.
 • Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja ir 3 m. spindulio taisyklė.

Šaudymo taisyklės:

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m. Jei atstumas yra mažesnis - šaudyti pastato viduje draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama karabinų turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik jei pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.
Pastato antrame aukšte šaudymas galimas visų ginklų turėtojams. Šaudant iš gilumos privaloma įsitikinti, kad prieš šaudančio vamzdį netikėtai neišlys priešininkas ir nebus sukelta traumų. 
Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik tiems, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui. Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama. 

Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 130 m/s.

Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.

Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti. 
Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.

PUSĖS

Žaidėjas su savo įranga