POD: her Majesty 2020 03 08 Zapyškis

PRADŽIA
2020-03-08 09:00
PABAIGA
2020-03-08 17:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
50% battle, 25% milsim, 25% LARP
KAINA
13eur - 48eur
Užsiregistravusių žaidėjų
91
Patvirtintų
91
Apmokėjusių
91

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

XXI a. Amazonijos džiunglės. NOVA mokslinių tyrinėjimų stotis. Pagrindinė funkcija - super kario genomo kūrimas ir genų inžinerija. Tyrimų centras įslaptintas kariniame lygmenyje, todėl civiliai šį centrą žino tik kaip labai modernų medicinos ir inovacijų tyrimų centrą. Apie tikrąjį NOVOS egzistavimo tikslą žino tik mokslinio centro darbuotojai ir Centrinė Griškėnijos Žvalgyba - CGŽ. Po nežinomybės šydu pridengtoje laboratorijoje daugiausia tyrimų yra atliekama su jaunais 25-30 metų vyrais, kurie čia atvežami iš pačios Griškėnijos, kaip į paprastą gerai apmokamą komandiruotę. Deja, per praėjusius metus, nei vienas negrįžo namo. Namiškiams yra siunčiama suklastota informacija ir nuolatinės pinigų "injekcijos" tam, kad nuslėpti tikrąsias šių tyrimų pasekmes. Didžioji visuomenės dalis tiki, kad vyrai greitu metu grįš sveiki ir gyvi, tik ne trys buvusios NOVA mokslinio centro darbuotojos, kurios įtaria, kad moksliniams tyrimams yra naudojami gyvi žmonės. Visai netrukūs, trys moterys pradingsta. Praėjus 6 mėnesiams, jokių duomenų apie dingusius asmenis nepateikiama. Gyvos ar mirusios? Niekas nežinojo iki sprogimais negriaudėjusio ramaus kovo 7-osios vakaro. Dalis NOVA tyrimų centro buvo visiškai suniokota. Žurnalistai visuomenei praneša faktus apie gatvių kameromis užfiksuotą, neaiškios tapatybės moteriškos lyties sukarintą grupuotę, užpuolusią NOVA tyrimų centrą. CGŽ pateikia visai kitą versiją, jog mokslinių centro laboratorijoje įvyko gamtinių dujų nuotekis ir įvyko avarija. Kol CGŽ dangsto tikrąsias sprogimo priežastis, nacionalinėje televizijoje išplatinamas moteriško balso pranešimas apie slapto super kario genomo kūrimą NOVOJE. Nelaisvėje paimtos ir tyrimams panaudotos trys buvusios NOVOS darbuotojos, kurios ištrūko į laisvę paveiktos mokslinių bandymų įgijo super kario savybių. Pranešime žmonės raginami prisidėti prie MAJESTY grupuotės judėjimo ir gelbėti į nelaisvę paimtus savo artimuosius, bei sukilti prieš NOVA bandymus su žmonėmis.

Kovo 8-ios proga merginoms ir moterims ŽAIDIMAS NEMOKAMAS!

 

SCENARIJUS IR REKVIZITAS – MŪŠIO FRONTAS

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 100.

Žaidimo tipas: 50% battle, 25% milsim, 25% LARP

Komandų užduotys: NOVA tyrimų centro apsauga ir užpuolimo pasėkmių likvidavimas, dingusių atskalūnių paieška ir jų grupuočių neutralizavimas, taktinių užduočių vykdymas siekiant apsaugoti savo pusės interesus. Plačiau kiekvienos komandos užduotys skelbiamos pusių aprašymuose.

Ginklų greičių standartiniai Mūšio fronto limitai (chronuosime). Žaidėjai, nesilaikantys žaidimo taisyklių, bus drausminami arba šalinami iš žaidimo. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę pašalinti iš žaidimo žaidėjus be atskiro paaiškinimo, kurie atrodo neadekvačiai ir nesilaiko žaidimo taisyklių.


RENGINIO DETALĖS DALYVIAMS:

 • DATA: 2020m. kovo 08 diena. SEKMADIENIS.
 • VIETA: Zapyškis [buvusi vaikų vasaros stovykla] parkingas WGS koord. 54.938516, 23.609784

DIENOS PROGRAMA DALYVIAMS:

 • REGISTRACIJA 09:00 - 10:30 vietos laiku,
 • INSTRUKTAŽAS ir žaidimas 10:30 - 16:30 vietos laiku,
 • KAREIVIŠKA KOŠĖ ir žaidimo aptarimas nuo 16:30 vietos laiku.

Dalyvio mokestis su savo įranga 13 Eur mokant internetu iki 2020 03 05 vidurnakčio, vėliau 18 Eur (vietoje apmokėjimo nėra). 
NETURITE SAVO ĮRANGOS? JĄ GALITE IŠSINUOMOTI PAS MUS (galėsite pasirinkti įrangos paketą pirkdami bilietą)!
Dalyvio mokestis + bazinis įrangos ir aprangos komplektas 35Eur iki 2020 03 05 vidurnakčio, vėliau 40Eur (sudėtį matysite rinkdamiesi bilietą). Vietoje užsakyti galimybės NĖRA.
Dalyvio mokestis + profesionalus įrangos komplektas 43Eur iki 2020 03 05 vidurnakčio, vėliau 48Eur (komplekto sudėtį matysite rinkdamiesi bilietą). Vietoje užsakyti galimybės NĖRA.

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 100.


Amžiaus CENZAS - N18. Jaunesni asmenys į žaidimą privalo atsivežti raštišką tėvų sutikimą, leidžiantį dalyvauti. Renginio dieną, registratūroje, organizatoriai pasilieka teisę paprašyti jūsų amžių įrodančio dokumento. Parsisiųsti sutikimo formą galite čia: http://bit.ly/n18_leidimas_dalyvauti

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Teritorija ir jos ribos: Nustato organizatorius. Renginio diena bus duodamas žemėlapis. Ribas ir naudojimosi taisykles aptarsime instruktažo metu.

Saugumas ir šaudymo atstumai: Pistoletai iki 110 m/s - 1m., AEG iki 130 m/s – 5m., lengvieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai iki 150 m/s – 15m., sunkieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai virš 150 m/s – 30m. Viso žaidimo metu griežtai dėvime akių ir veido apsaugas. Žaidimo dieną organizatorius gali įvesti papildomų taisyklių, tokių kaip šaudymo rėžimų ribojimas, amunicijos pildymas, pykšt – pokšt taisyklė. Ši informacija papildoma žaidimo dieną instruktažo metu.

Ginklų naudojimas:

Nukovimas. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno dalį skaitomas pataikymu ir mirtinu. Jeigu pataikoma į ginklą - jis laikomas sugadintas, žaidimas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu turite antrą ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą,- granatos nelaikomos ginklu, nebent taip nustato organizatorius), kitokiu atveju žaidėjas laikomas žuvęs ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką. Mirtis nuo granatos ar atotampos panaikina galimybę būti pagydytam ir žaidėjas iš karto keliauja į mirtviaką.

Mediko taisyklė. Tai 2 ar daugiau gyvybių turėjimas (pleistrai ar bintai) ir jų panaudojimas, kai esi nukautas. Pleistrą užklijuoti gali tik komandos draugas, nukautasis negali trauktis iš vietos, kurioje į jį pataikė (išimtis - 2 metrų spindulys, jeigu žaidėjas maišosi normaliai žaidimo eigai) - jį iš tos zonos patraukti gali tik komandos draugas, liesdamas ranka (imituojant sužeistojo vilkimą). Praradus papildomas gyvybes, žaidimas baigiamas ir keliaujama į mirtviaką.

Šaudymo rėžimai. Patalpose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama (nebent nurodoma kitaip instruktažo metu). Iš pastatų ir į pastatus galima atakuoti pasirinktinai: pavieniais ar serijiniais šūviais, iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę (nebent organizatorius renginio dieną nenurodo kitaip). Šaudymas iš pastato 2, 3 ir kitų aukštų gilumos neribojamas (nebent organizatorius renginio diena nurodo kitaip).

Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Rekomenduojama naudoti žodinį įspėjimą „nušautas“, kad būtų išvengta sužalojimų (pykšt – pokšt taisyklė gali būti įvedama reikalui esant, renginio diena. Informuoja organizatorius). Užkluptas žaidėjas laikomas nukautu ir sąžiningai vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandoss mirtviaką. Jeigu kontaktas įvyko "vamzdis į vamzdį" (nesvarbu kokios klasės ginklas), abu žaidėjai laikomi mirusiais ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos mirtviaką.

Rikošetai. Pastatuose nesiskaito, lauke skaitosi (nebent organizatorius renginio diena nurodo kitaip). Pastate būtina įsitikinti 100%, kad šratas kliudė rikošetu, jeigu nesate tikri - prisipažįstate mirę ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos bazę.

Akla ugnis. Draudžiama atakuoti iš už kampo ar kitos slėptuvės, kurioje išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Būtina išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas mirtinu ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į mirtviaką.

Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kitiems žaidėjams. Piktybiškai neprisipažįstantys žaidėjai bus įspėjami ir šalinami iš žaidimo, o kitą kartą nepriimami žaisti.

Nukauto žaidėjo veiksmai:

 • Žuvęs žaidėjas. Privalo balsu duoti ženklą ir iškelti ranką, kad yra nukautas, apsirengti ryškią ORANŽINĘ liemenę ir 5 minutes šauktis mediko arba, jeigu įvertinus situaciją, nėra galimybės sulaukti mediko, keliauti tiesiai į savo komandos mirtviaką. Išėjimas iš mirtviako yra sprendžiamas organizatoriaus ir skelbiamas renginio dieną, priklausomai nuo scenarijaus. 
 • Sužeistas žaidėjas. Pašautas karys gali šauktis mediko. Negali naudoti ginklų ir užduočių elementų ar kitaip pilnavertiškai dalyvauti žaidime (nebent organizatorius renginio dieną nurodo kitaip). Pasitraukti iš nukovimo vietos galima 2 metrų spinduliu tik tada, jeigu žaidėjas atsiduria kryžminėje ugnyje ir trukdo tolimesnei žaidimo eigai.
 • Grįžimas į mirtviaką. Griežtai draudžiama pasakoti būrio draugams apie priešininkų pozicijas ir judėjimus, esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į mirtviaką juos ignoruoja. Mirus draudžiama laisvai vaikščioti ir stebėti priešų pozicijas prisidengiant liemene. Nukautas žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle arba iš karto juda į savo komandos mirtviaką.

Granatų naudojimas:

Airsoft imitacinės granatos skaitomos tik su žirnių arba BB‘s užpildu ir su sprogstamuoju užtaisu, ne galingesniu nei 1g. (jeigu granatos renginio metu nenaudojamos, tai nurodo organizatorius). Atviroje teritorijoje arba didelėje patalpoje (didesnėje nei 50kv.m.) - 5 metrų spinduliu visi žaidėjai laikomi žuvę ir keliauja į mirtviaką. Mažuose kambariuose, ar nedidelėse patalpose - visi žaidėjai laikomi žuvę. Slėptis galima tik už kolonų ar kambario sienos pertvarų. Jokie daiktai rasti pastato viduje (durys, faneros lakštai ar pan.) nelaikomi priedanga.

Skydai:
Skydus galima naudoti tiek originalius, tiek savadarbius, tačiau teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydas turi būti tikro skydo imitacija. Skydininkas (žaidėjas, nešantis skydą) nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis. Išimtis - granata, sprogusi prieš skydą. Norint nukauti skydą, granatą reikia užmesti už skydo. 

Amunicijos pildymas:
Amunicijos pildymas leidžiamas tik bazėse - mirtviakuose. Bet koks amunicijos pildymas žaidimo metu griežtai draudžiamas (nebent kitaip nurodo organizatorius renginio diena).

Radijo ryšys:
Radijo ryšio naudojimas yra leidžiamas ir kanalus nustato organizatorius (priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas, nebent kitaip nurodo organizatorius). Specialiai trukdyti radijo ryšį griežtai draudžiama.

Transportas:

Žaidimo metu, gali būti naudojamas karinis ar simuliacinis transportas specialioms užduotims vykdyti. Šaudymą iš / į važiuojantį ar stovintį transportą nurodo organizatorius renginio dieną. Transporto stabdymas galima tik fiziškai užtvėrus kelią nepravažiuojama kliūtimi (rąstu ar šlakbaumu). Sugadintas transportas žymimas žalia liemene ant veidrodėlio vairuotojo pusėje (toks transportas tampa nežaidybiniu elementu).

Saugumas ir elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei mirtviakuose:

 • Laisvi pasišaudymai. Mirtviake laisvi pasišaudymai į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Veido, ypač akių apsaugas privaloma dėvėti iki žaidimo galo, nenusiimant jų net mirtviako zonoje.
 • Ginklų chronavimas (galios tikrinimas).
  Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Ateinant chronuotis būtina atsinešti savadarbes „granatas“, kitu atveju - žaidimo metu savadarbėmis granatomis naudotis draudžiama. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša savo ginklo dėtuvę (real ir mid cap tuščia, o bunkerinę pilną, tačiau neprisuktą).

Maklaudas arba Čakas Norisas (sukčiaujantys žaidėjai):
Tai kenkėjas, nesilaikantis anksčiau išvardytų taisyklių, kuris - kambaryje sprogus granatai arba akivaizdžiai nukautas ginklu to nepripažįsta, nesilaiko saugių atstumų, specialiai besielgiantis, taip, kad gadintų šratasvydžio įvaizdį ir misijų eigą visiems žaidėjams. Apie tokį asmenį PRIVALOMA informuoti organizatorius, nurodant žaidėjo registracijos numeriuką, kurį žaidėjas yra užsiklijavęs ant rankų. Akivaizdžiai įrodžius „maklaudavimą“, toks asmuo neteks galimybės dalyvauti nei viename Mūšio fronto renginyje, vykstančiame Lietuvoje ir bus paviešintas sratas.lt platformoje.

PUSĖS

LAISVAI SAMDOMI KARIAI (40%)

Registracija uždaryta

Įvairaus plauko recidyvistai už pinigus vykdantys įvairiausias užduotis. Juos dažnai samdo tiek vyriausybinės organizacijos, tiek nusikalstamos grupuotės. Šiame klane nėra aiškios herarchijos, vadovauja tas, kas turi ilgesnį vamzdį ir daugiau šovinių. Būtent dėl šių vertybių valdžia klane dažnai keičiasi. Užduotys - pačios įvairiausios. Nuo žmonių grobimo iki pinigų padirbinėjimo. Ko galima tikėtis susidurus su šio kariais? Nieko gero.

OBJECTIVE:

 • surasti, sugalvoti ar sukurti būdą, kaip gauti bio-cheminius genų inžinerijus pavyzdžius. Galima draugystė su pasipriešinimo judėjimu MAJESTY ir / ar su Centrine Griškėnijos Žvalgyba. Būtina realiai įvertinti susidariusią situaciją ir bet kokia kaina gauti genetinių tyrimų pavyzdžius;
 • apsaugoti LSK baraką kur ilsisi ir bazuojasi prie grupės prisijungę ar po mūšių pavargę kariai. Barake taip pat laikomi sprogstamieji užtaisai, detonatoriai ir kita gyvybei "nepavojinga" technika. Įranga gali būti pagrobta, pavogta arba išmainyta;
 • sustiprinti savo pajėgas papildoma ginkluote ir amunicija, kuri gali būti gaunama tik NOVA moksliniame centre (specialūs organizatorių išduodami in-game TAG'ai leidžiantys naudoti automatinę ugnį, granatas ir t.t.). 

REKOMENDUOJAME registruotis visiems žaidėjams, kurie nemėgsta diktatūros ir dievina laisvesnį žaidimo stilių (žaidimo eigoje galėsite laikinai keisti pusę). MAX 40 DALYVIŲ!

Centrinė Griškėnijos Žvalgyba (30%)

Registracija uždaryta

Stipriai militarizuota vyriausybinė organizacija. Atsakinga už sklandų NOVA mokslinio centro veikimą. Finansuojama valstybės biudžeto pinigais, todėl turi stiprius vadus ir daug amunicijos. Pagrindinės užduotys - kontroliuoti ir saugoti NOVA perimetrą. Iškilus kritinėms situacijoms, suvaldyti situaciją taip, kad teritorija ir mokslinis centras sulauktų kuo mažiau dėmesio ir viskas grįžtų į senas vėžias. 

OBJECTIVE:

 • stabilizuoti mokslinių tyrimų centro NOVA veikimą apsaugant perimetrą. Galimas kontaktas su LSK dėl pagalbos atliekant užduotį (LSK gali turėti papildomų norų ar užduočių prieš sutinkant suteikti pagalbą);
 • apsaugoti NOVA viduje esančius bio-cheminius genų inžinerijos konteinerius nuo patekimo į įšorinę teritoriją. Bet koks konteinerio eksportas iš centro laikomas netoleruotinu. Jokiais būdais šie konteineriai negali patekti į MAJESTY pasipriešinimo rankas;
 • paimti į nelaisvę inžinierių arba vieną iš MAJESTY grupuotės lyderių apklausai ir pristatyti pas savo komandos vadą* (žaidimo pradžioje organizatorių dedikuotas žaidėjas kontroliuojantis žaidimo misijų eigą). Išsiaiškinus MAJESTY ketinimus užkirsti kelią jų kėslams;
 • CLASSIFIED (galima išsiaiškinti tik atlikus pirmas tris užduotis).

*vado respawn laikas yra 30minučių, todėl praradus vadą, apklausa gali būti neįmanoma. Priešininką laikyti nelaisvėje gali tik pusės vadas, max 5 minutes. Mirus vadui priešininkas gali laisvai keliauti į savo mirtviaką / bazę.

REKOMENDUOJAME registruotis visiems žaidėjams, kurie mėgsta sunkiąją ginkluotę - snaiperius, kulkosvaidžius, granatas ir t.t. MAX 30 DALYVIŲ!

Pasipriešinimo judėjimas "MAJESTY" (30%)

Registracija uždaryta

Pasipriešinimo judėjimas, kurį inicijavo 3 moterys, pabėgusios iš NOVA tyrimų centro. Dėl spėjamai atliktų genų inžinerijos intervencijų, šios veikėjos pasižymi itin aukšta morale, fiziniu pasirengimu, geba taikliai šaudyti, vadovautis logika ir šaltkraujiškai reaguoti kritinėse situacijose. Aplink save subūrusios bendraminčių sekėjų armiją, yra pasiryžusios sunaikinti mokslinių tyrimų centrą, prieš tai išsiaiškinusios ir iki galo atskleidusios jų atliktus darbus plačiajai visuomenei.

OBJECTIVE:

 • surasti laboratorijoje saugomus bio-cheminius genų inžinėrijos mėginius ir pargabenti savo pusės vadui, bei perduoti konteinerius išsiuntimui į užsienį detaliems tyrimams;
 • sau priimtinais būdais (jėga, gudrumu, šantažu ar tiesiog draugystės keliu) gauti sprogstamuosius užtaisus iš LSK barako. Galimas užmezgimas draugiškų santykių su LSK vadais dėl tolimesnių karinių veiksmų (LSK vadovybė gali turėti ypatingų pageidavimų);
 • užminuoti NOVA mokslinių tyrimų stotį pasitelkiant vyr. inžinierių (komandoje dedikuotas VIP žaidėjas* (escort the VIP), kuris vienintelis gali sujungti sprogdiklius su sprogstamosiomis medžiagomis). Inžinierius taip pat turi NOVA centro inžinėrinius brėžinius, bei žino jautriausias sprogimams centro vietas.
 • Užminavus reikiamus taškus palydėti savo komandos vadą* į lokaciją sprogmenų detonavimui (escort the VIP)

*tiek vado, tiek inžinieriaus respawn laikas yra 30minučių, todėl praradus VIPUS, užduotys kurį laiką tampa neįgyvendinamos. Būtina VIP'Ų apsauga.

REKOMENDUOJAME registruotis visoms merginoms - bus daug melo, daug aferų ir manipuliacijų. MAX 30 DALYVIŲ!