War of BOPE

PRADŽIA
2020-03-08 09:00
PABAIGA
2020-03-08 17:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
85% WAR, 15% Economy
KAINA
15-25
Užsiregistravusių žaidėjų
166
Patvirtintų
165
Apmokėjusių
144

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

Renginio laikai:
08:00 - 09:00 dalyvių atvykimas, registracija
09:30 - 10:20 bendras visų žaidėjų "breefingas", pasiruošimas žaidimui

10:30 - 17:00 žaidimas

17:00 - 17:30 - maitinimas, žaidimo aptarimas 
DALYVIO BILIETO KAINA TURINTIEMS SAVO ĮRANGĄ
* 15 € apmokant iki 2020-03-04  23:59
* 25 € apmokant iki 2020-03-06 iki 15:00 
( jei liks laisvų bilietų )

Moterims žaidimas nemokamas :)

(atsiunčiant pavedimo kopijas į TacticalDay el. paštą [email protected] )

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !
 
* bilietą sudaro - teritorijos nuoma, maitinimas, geriamo vandens papildymas, žemėlapiai, žaidimo rekvizitai, geras oras. 
* dalyviui neatvykus į žaidimą, mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį/nuomininką iš anksto suderinus.
RENGINYS SKIRTAS TIK N-18

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Legenda:

Kopusnija. Nuo seno šioje miškais apaugusioje šalyje klestėjo milteliniu pischotropinių medžiagu, vadinamų „sniegu“, verslas. Teritorijoje veikiančios trys kartelio tipo grupuotės gamina, rūšiuoja ir parduoda „sniegą“. Kopusnijoje ne tik dažnai apsilanko prekybininkai ir komersantai, bet net yra įrengtas amunicijos pirkimo ir pardavimo punktas, turintis pavežėjo paslaugą.
 Laisvas „sniego“ judėjimas nepalieka abejingų ir vietos savivaldos, kurie į kovą metą gerai parengtą BOPE skyrių. BOPE užduotis išnaikinti kartelius ir atkurti įstatymo žodį Kopusnijoje. Tuo tarpu karteliai irgi nesnaudžia ir kovoja tarpusavyje dėl įtakos šioje zonoje.

 

Pagrindinės užduotys karteliams: 

 

 1. Paruošti cheminius gaminius perpardavimui. Supakuoti gaminius į mažesnius maišelius. Ne daugiau nei po 10 maišelių per valandą
 2. Surasti ir parduoti komersantui išrūšiuotą „sniegą“
 3. Esant reikalui nupirkti amunicijos ir saugiai pargabenti ją į vadavietę.
 4. Surasti ir sunaikinti priešo kartelį nukaunant vadą ir išlaikant kartelio teritorija minimum 30 min .(užduotis įsigalioja po 12:00).

 

Pagrindinės užduotys BOPE:

 

 1. Trukdyti kartelių darbą ir prekybą.
 2. Surasti ir identifikuoti kartelių vadavietes
 3. Rinkti informaciją infiltravus agentus į kartelius (išduota kartelių spalvų izoliacija)
 4. Suimti kartelio vadą. Sulaukti min. 30 minučių transportavimo komandos ir išgabenti kartelio vadą.

 

Specifinės taisyklės:

 

 1. Produktas, pinigai ir (amunicija iki išdalijimo) transportuojami TIK išduotose dėžėse.
 2. Prekeiviui/komersantui perduodama dėžė su produkcija mainais į dėže su pinigais
 3. Produkto gamyba vyksta tik Kartelių vadavietėse. Vieta nekeičiama. Gamybos vykdyti kitur nėra galimybės!
 4. Sunaikinus kartelį. Kartelio kariai tampa laisvais ir pereina į likusių kartelių pusę pasirinktinai
 5. Transportavimo metu galima perimti produktą arba pinigus, perimant dėžę.
 6. Jeigu nukautas žaidėjas nešė dėžę su turiniu. Jis privalol aukti kol dėžę perims savi arba priešo žaidėjai.
 7. Dėžes su turiniu (pinigai/pleistrai/kita) iš prekybos posto pristatoma į Vadavietę, pleistrai / kita išdalininama tarp žaidėjų. Pinigai dedami į seifą. Seife taip pat galima laikyti neišdalintas žaidybines priemones.
 8. Pinigus ir kitus žaidybinius elementus galima pavogti iš seifo, bet transportuoti tik tam skirtose dėžese. Seifo judinti NEGALIMA!
 9. Tuščios dėžes atimti, perimti iš priešininkų komandos NEGALIMA! Jeigu nukautas skyrius turėjes tuščią dėžę, dėže nešęs asmuo neša ją kartu į mertviaką.
 10. Kiekviena komanda turės viso žaidimo metu 2 dėžes ir seifą.
 

Amunicijos ribojimas:

Žaidimo metu naudojamos tik mechaninės dėtuvės iki 150 BBS. Žaidimas pradedamas tik su 4 užpildytom dėtuvėm. Snaiperiams, pistoletams, shotgunams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, 2 dėtuvės. Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje. Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS, galima neštis tik tuščius Loader/Švirkštus. 
Amuniciją galima pildytis tik savo FOB (forward operating base), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti, apart dalinimosi BBS, esančiais dėtuvėse. 

BUNKERIO tipo dėtuves naudoti draudžiama!

 


Medicinos taisyklė:

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones ( žaidybinis pleistras, bintas). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“. 

Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.
Jei išpakuojamas bintas susigadino, jis laikomas sugadinta bei nenaudojama med. premone ir reikia naudoti naują. Bintas privalo būti naudojamas anta galvos, šalmos, kepurės, panamos ir t.t. Bintą reikia išvynioti visą.
Med. priemonės (žaidybinis pleistras, bintas) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

Pirotechnikos naudojimas:

 

Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Leidžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis ( galingumas 1 g.). Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus. Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių. Granatos naikinimo spindulys lauke yra 3 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja ir 3 m. spindulio taisyklė.

Šaudymo taisyklės:

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m. Jei atstumas yra mažesnis - šaudyti pastato viduje draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama karabinų turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik jei pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.
Pastato antrame aukšte šaudymas galimas visų ginklų turėtojams. Šaudant iš gilumos privaloma įsitikinti, kad prieš šaudančio vamzdį netikėtai neišlys priešininkas ir nebus sukelta traumų. 
Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik tiems, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui. Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama. 
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 130 m/s.
Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.
Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti. 
Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.

PUSĖS

KARTELIO PAJĖGOS - REGISTRACIJA TIK DALYVIAMS SU SAVO ĮRANGA

Žaidėjas atvyksta tik į žaidimą, atvykimas nuo 08:00-09:00

BOPE pajegos: iki 20 žmonių TIK KOMANDOMS MIN 5 žmn.

Registracija uždaryta