ŽAIDIMAS TACTICALDAY / 2019-07-14 VIEVIS

PRADŽIA
2019-07-14 09:00
PABAIGA
2019-07-14 18:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
CQB / airsoft / mūšis pastatų komplekse
KAINA
13-20
Užsiregistravusių žaidėjų
108
Patvirtintų
108
Apmokėjusių
105

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

Renginio laikai:
09:00 - 11:00 kariniai, spec. mokymai
11:00 - 12:00 bendras visų žaidėjų "breefingas", pasiruošimas žaidimui

12:00 - 17:00 žaidimas

17:00 - 18:00 - maitinimas, žaidimo aptarimas 
DALYVIO BILIETO KAINA TURINTIEMS SAVO ĮRANGĄ
* 13 € apmokant iki 2019-07-11 23:59
* 20 € apmokant iki 2019-07-13 iki 15:00 
(atsiunčiant pavedimo kopijas į TacticalDay el paštą, [email protected] 

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !

Dalyvių kiekis ribotas, 100 BILIETŲ su savo įranga žaidėjams !

 

DALYVIO BILIETO KAINA NETURINTIEMS SAVO ĮRANGOS
* 35 € naujoko/nuomininko paketas, apmokant iki 2019-07-12 iki 18:00

* vietoje atsiskaitymo už žaidimą nėra !

Dalyvių kiekis ribotas, 25 BILIETAI nuomininkams !
* bilietą sudaro - teritorijos nuoma, maitinimas, geriamo vandens papildymas, žemėlapiai, žaidimo rekvizitai, geras oras. 
* nuomininko paketą sudaro - teritorijos nuoma, žaidimo bilietas, ginklas G36/AKSU, taktinė liemenė, apranga, veido/akių apsauga, oranžinė liemenė, 1000 šovinių, radijo stotelė (racija), spec. kariniai mokymai 2 val. 
* dalyviui neatvykus į žaidimą, mokestis negrąžinamas. Galimas keitimas į kitą dalyvį/nuomininką iš anksto suderinus.
RENGINYS SKIRTAS TIK N-18

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Legenda:

Po nepavykusios revoliucijos šalis pasidalino į keturis priešiškus regionus, kurie įkūrė savo sostines. Dešimtmetį trukę mūšiai nustatė regionų ribas ir pagaliau baigėsi. Tarp regionų atkurti politiniai ir prekybiniai ryšiai. Įkurta demilitarizuota zona.
Likę be darbo ir nepatekę į konvojinę ar vidaus tarnybas, buvę kariškiai pasitraukė į demilitarizuotą zoną tarp regionų ir įkūrė 4 sostinių grupuotę. Ji puldinėjo prekybininkus bei karinius konvojus ir taip prasimanydavo maisto ir amunicijos. Tačiau po  keletos nepavykusių antpuolių grupuotės viduje kilo nesutarimai ir ši suskilo į dvi dalis - senųjų sostinių grupę KERTRA ir naujųjų sostinių – KAUVIL. Šios grupuotės kovoja tarpusavyje dėl demilitarizuotos zonos ir pro ją vykstančių konvojų.


Pagrindinės žaidimo užduotys:

Amunicijos ribojimas:

Žaidimo metu naudojamos tik mechaninės dėtuvės iki 150 BBS. Žaidėjas gali gabenti tiek dėtuvių, kiek talpina į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Tačiau žaidimas pradedamas tik su dviem užpildytom dėtuvėm, kurios atžymėtos spec. lipduku. Snaiperiams, šaudantiems su mechaniniu užtaisymu, amunicija neribojama. Kulkosvaidininkai pradeda tik su vieną kartą pilnai užpildyta kulkosvaidžio dėtuve. Jeigu žaidimo metu pasibaigė skyriaus kariams šaudmenys, kulkosvaidininkas gali kitiems žaidėjams perduoti/perpilti savo amuniciją, esančią dėtuvėje. Žaidėjams draudžiama neštis Loader/Švirkštus su BBS. 
Amuniciją galima pildytis tik savo TOC (taktinis operacijų centras), jokio pildymosi žaidimo zonoje negali būti, apart dalinimosi BBS, esančiais dėtuvėse. 
Papildomų dėtuvių atrakinimas: Žaidėjai galės atrakinti papildomas dėtuves savo pusės žaidėjams ir taip užtikrinti sau papildomos amunicijos ir didesnę galią prieš priešo pajėgas. Amunicija atrakinama tik radus konvojaus pamestą ammo boxą ir jį pristačius į savo TOC. Pusės vadas, atrakinęs ammo boxą, viduje ras ammo supply ir lipdukus, kurie bus klijuojami ant dėtuvių. Vienas ammo boxas atrakins po vieną papildomą dėtuvę karabinams, o kulkosvaidininkams atrakins galimybę užsipildyti vieną kartą.
Žaidėjai, turintys airsoft pistoletus, žaidimą galės pradėti su viena pilnai užpildyta pistoleto dėtuve. Kiekviena papildoma dėtuvė atsirakins su kiekvienu ammo boxu. Lipdukus klijuos pusės vadas TOCe. 
Dėmesio !!! Taikoma išimtis asmenims, neturintiems mechaninių dėtuvių. Bus galima naudoti bunkerinę dėtuvę, tačiau tik vieną. Jos pildymąsis ribojamas taisyklių, išvardintų aukščiau prie kulkosvaidžio pildymosi.


Dominavimas teritorijoje, didinant įtakos zoną:


Žaidimo metu reikės užkariauti kuo daugiau teritorijos, iškeliant savo respublikos karinę vėliavą. KERTRA ir KAUVIL pajėgos žaidimą pradės iš savo pusės taktinio operacijų centro (TOC). TOC bus naudojamas užduočių skirstymui ir operacijų valdymui, atliks "mertviako" rolę.
Taip pat TOC bus naudojamas kaip amunicijos sandėlys ir tik TOC bus galima pildytis BBS.
Viso žaidimo metu reikės iškelti kuo daugiau savo pusės karinių vėliavų ir taip perimti kuo didesnę dalį teritorijos.
Vėliavos gaunamos tik radus konvojaus pamestą ammo boxą ir jį pristačius į savo TOC. Viename boxe bus abiejų KERTRA IR KAUVIL vėliavos, tad priešiškos pusės vėliavos į žaidimą nebegrįžta. Iš viso žaidime bus 10 vėliavų stiebų. Vėliavas iškels tik GM. Žaidėjas, pribėgęs prie konkretaus objekto, susisiekia per pusės vadą su GM ir nurodo tikslias savo koordinates. Atėjus GM paduodama vėliava ir ji iškeliama prie objekto. Žaidimą laimi ta kariaujanti pusė, kuri turės daugiausiai iškeltų vėliavų prie objekto.
TOC yra nežaidybinis objektas, kuris naudojamas kaip "mertviakas", todėl jame negali vykti jokie susišaudymai. Iš TOC išleidžiami žaidėjai pagal laikrodžio rodyklę kas 20 min. arba pagal atskirą GM nurodymą (per 1 val. galimi 3 išėjimai ). TOC visuomet bus kariaujančios pusės vadas, todėl bus galima palikti savo asmeninius daiktus, reikalingus žaidimui, t.y. BBS, vanduo, užkandžiai ir t.t 

Ammo box: 

Konvojaus pamesti ammo box (airsoft granatos, dūmai, žaidybiniai pleistrai, vėliavos).
Ammo box gaunamas tuo atveju, kai GM perduoda pusės vadams koordinates, kuriose guli 50'cal metalinė dėžė, turinti konkretų numerį ir užraktą. Gavus nurodymą surasti ir atgabenti ammo box į TOC, reikia kuo greičiau reorganizuoti savo pajėgas ir vykdyti užduotį. Kadangi dėžės turinys bus atidaromas tik TOC'e gavus užrakto kodą. Atgabenus į TOC ne tą 50'cal dėžę su ne tuo numeriu, kodas nebus duotas ir dėžė bus grąžinama į žaidimą.
Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad konvojus naudoja tas pačias dėžes ir vėliavoms, ir amunicijai, todėl atgabenus ammo box galima tikėtis, kad rasite ne ammo, o savo pusės vėliavas !!!
Ammo box galima perimti iš kitos kariaujančios pusės, pvz. gabenote dėžę į TOC ir visi gabenantys žuvo, paskutinis buvęs prie dėžės privalo išbūti prie jos iki tol, kol dėžė bus perimta priešiškų pajėgų arba ją perims savos pajėgos.
 
 

Medicinos taisyklė:

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 5 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones ( žaidybinis pleistras). Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į „mertviaką“. Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į „mertviaką“. 

Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.
Med. priemonės (žaidybinis pleistras) yra perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

 

Pirotechnikos naudojimas:

 

Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“). Leidžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis ( galingumas 1 g.). Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus. Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių. Granatos naikinimo spindulys lauke yra 3 m., o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos ir kiti daiktai, apart solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja ir 3 m. spindulio taisyklė.

 

Šaudymo taisyklės:

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje tik pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m. Jei atstumas yra mažesnis - šaudyti pastato viduje draudžiama.  Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama karabinų turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik jei pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje yra iškišama bent trečdalis ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.
Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui. Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama. 
Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 130 m/s.
Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės. Rikošeto taisyklė galioja pastatuose ir lauke, t.y., jei BBS atšoko nuo sienos, kito žaidėjo, medžio ir t.t., tai toks pataikymas traktuojamas kaip tiesioginis ir žaidėjas vadovaujasi medicinos taisyklėmis.
Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip pašauti ir vadovaujasi medicinos taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu, o kitas su karabinu, tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti. 
Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir skaičiuoja paukščius, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.

Karinė apranga ir ekipuotė www.tacticalforce.lt

PUSĖS

KARINIAI MOKYMAI PRIEŠ ŽAIDIMĄ - 2 VAL.

Registracija uždaryta

SPEC. MOKYMAI: nemokamuose mokymuose gali dalyvauti TIK pirmieji 20 užsiregistravusių žaidėjų + nuomininkai. Mokymai vyks nuo 09:00 - 11:00. Po jų žaidimas.

TIK ŽAIDIMAS

Registracija uždaryta

Žaidėjas atvyksta tik į žaidimą, atvykimas nuo 10:00-11:00