Black hawk: the Down 2019 08 17-18 Gulbiniškės

PRADŽIA
2019-08-17 10:00
PABAIGA
2019-08-18 12:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
Milsim 50%, LARP 50% -lygis II (be nuomininkų / naujokų)-
KAINA
19-39
Užsiregistravusių žaidėjų
36
Patvirtintų
34
Apmokėjusių
28

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

Nuo 1969 iki 1991 Somalį valdė Marksistinė-Leninistinė chunta. O 1991 m. viskas pradėjo keistis į blogąją pusę, politiniai pasipriešinimo judėjimai galiausiai užleido vietą sukilėlių klanams - Mogams. Didžiausias pasaulio “policininkas“ - JT KATO (jungtinių tautų karinės agresijos tramdymo organizacija) neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik įsikišti ir suvaldyti susidariusią situaciją.  Abi pusės tiksliai žinojo, jog vėliau ar anksčiau joms teks vienaip ar kitaip susiremti. Tad nedideli sukilėlių būriai nuolat žvalgė teritoriją, bandydami išsiaiškinti realią grėsmę (I FAZĖ). 1993 KATO kareiviai įžengė į Somalį, norėdami atstatyti šalies tvarką – tikėdamiesi išsaugoti, o ne atimti gyvybes. Bet…

JT KATO laikiną bazę su nusileidimo aikštelėmis malūnsparniams įkūrė Etiopijos armijos kontroliuojamoje teritorijoje, prie pat Somalio sienos. (I FAZĖ) Pagrindinis KATO tikslas – sugauti vieną iš svarbiausių Mogų klanų vadų - Azidą Mutombą. Todėl, vykdant šią operaciją, labai svarbus netikėtumo faktorius. KATO vadovybė tikisi, kad Azido pagavimas palauš sukilėlių dvasią ir į šią teritoriją grįš įprasta rutina (VI FAZĖ). Tuo tarpu sukilėlių kariai trokšta tik vieno  - išvalyti savo teritoriją nuo įsibrovėlių (II-VI FAZĖS)

Žaidime, 24 nepertraukiamas valandas, nuolatos veiks 3-4 skirtingos frakcijos, kurios skirtingose žaidimo fazėse turės skirtingas užduotis. Komandos bus priverstos logiškai mąstyti ir kritiškai vertinti susidariusias situacijas, labai tikėtina, kad konfliktai dažniausiai bus sprendžiami ginklais. Žaidimo eigoje visos detalės ir pilnos užduotys bus atskleistos tam tikru metu, jos keisis priklausomai nuo to, kokias užduotis ir scenarijaus išpildymą pasirinks žaidimo pusės.

 

I fazė 12 - 16 val.

JT KATO - įrengti bazę, patruliuoti perimetrą, užtikrinti saugumą konvojams. Užmegzti ryšį su <…>.

MOGAI - išžvalgyti teritoriją, surasti KATO bazės lokaciją ir išsiaiškinti konvojų maršrutus, verbuoti į savo pusę civilius gyventojus. Tam, kad <...>.

 

II fazė 16 - 20 val.

KATO - nepastebėtiems nustatyti sukilėlių klanų lokacijas. Blokuoti ginkluotų grupuočių judėjimą teritorijoje. Gavus vado leidimą suimti įtartinus gyventojus <...>. Užtikrinti saugų humanitarinių resursų pristatymą miesto gyventojams. Užmegzti radio ryšį su ….  tam, kad <…>

MOGAI - bet kokia kaina, nepaisant žmogiškųjų išteklių pagrobti …. ir <…>. Surasti būdus ar partnerius, kurie padėtų apginkluoti kiekvieną savo ar ne savo noru prisijungusį prie sukilėlių judėjimo.

 

III fazė 20 - 24

JT KATO - Jei kariškiams pavyksta užmegzti ryšį su artėjančiais ….., pastarieji organizuoja saugų koridorių ir …….  sutartoje vietoje.

MOGAI - Neleisti . . . . .  pasiekti galutinio tikslo. Perimti iniciatyvą ir <...>

 

IV fazė 24 - 4 val.

JT KATO ir MOGAI - Sugadinti ……….., kad priešininkas taptų nekoordinuotas.

 

V - VI fazės 4 - 12 val.

JT KATO - CLASSIFIED… (priklausomai nuo ankstesnių fazių).

MOGA- UNKNOWN… (priklausomai nuo ankstesnių fazių).

 

Bilietų kainos iki 07.15 (imtinai):

19Eur - Komandoms (5 ir daugiau asmenu registracija, kai mokama vienu pavedimu)

24Eur - Pavieniams kariams (registracija į pasirinkta laisvą pusę kai apmokama individualiai pavedimu)

 

Bilietų kainos iki 07.29 (imtinai):

24Eur - Komandoms (5 ir daugiau asmenu registracija, kai mokama vienu pavedimu)

29Eur - Pavieniams kariams (registracija į pasirinkta laisvą pusę kai apmokama individualiai pavedimu)

 

Bilietų kainos iki 08.14 (imtinai):

29Eur - Komandoms (5 ir daugiau asmenu registracija, kai mokama vienu pavedimu)

34Eur - Pavieniams kariams (registracija į pasirinkta laisvą pusę kai apmokama individualiai pavedimu)

 

REGISTRACIJA UŽDAROMA rugpjūčio 14-tąją 00:00:00

Pavėluota registracija 39€, jeigu bus laisvų vietų.

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS - 100.

 

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Žaidėjai ir ginklai: dėtuvės MID / REAL cap, BB’s savi pagal ginklų limitus (MŪŠIO FRONTO standartiniai greičių limitai) bus ribojimai, maistas savo, vanduo savo, higiena rūpinamės asmeniškai, palapinės statomos tik organizatorių numatytoje vietoje.

Žaidybinai elementai: - organizatorių išduoti daiktai, lipdukai ar kitos priemonės

Nukovimas ir medikas: Kiekviena frakcija turi savo spalvos pleistrus. Pašautas žaidėjas gydomas vieną kartą vienos spalvos pleistru ir tampa pagydytų. Pašautas žaidėjas mažiausiai 10 min. sėdi vienoje vietoje ir kviečia pagalbą. Tai daro mažiausiai kas minutę, garsiai ir aiškiai. Prašyti pagalbos gali ir radijo ryšiu, garsiai šaukdamas. Pašautas negali stovėti, judėti (tik jei trukdo), naudotis ginklais. Nesulaukęs pagalbos 10 min. tampa nukautu. Pašautą transportuoti galima anksčiau, bet tik su neštuvais. Pleistrus gali užklijuoti tik kitas karys, o nuimti tik medikas vietoje pleistro sutvarstydamas bintu. Jei į pagydytą žaidėją pataikoma antrą kartą, jis sėdi vietoje, po 20 min. tampa nukautu ir gali judėti į “mirtveką”, nebent per 20 min. išnešamas neštuvais į ligoninę ar mobiliąją operacinę “Nepaliekame nei vieno”.

Pleistras - Pleistrą gali turėti ir naudoti visi žaidėjai. Negalima med. pagalbos suteikti sau pačiam.      

Medikas - orgų arba vado spec. apmokymus praėjęs karys, turintis spec. žymą ant galvos nugaros.

Chirurgas spec. orgu paskirtas veikėjas su baltu med. chalatu, kepure ir pirštinėmis.

Neštuvai - orgų spec priemonė. Naudoti galima tik keturiese, transportuojant nukautą ar pašautą.

Pagydytas - su tvarsčiu ant rankos ar kojos,  negalintis naudoti granatų, grobti, nešti neštuvų.

Pašautas - gali padėti savo komandai komunikuodamas balsu max 10 min.

Mobilioji operacinė arba ligoninė: orgų nustatyta vieta, pastatas ar palapinė, kur yra chirurgas.

Nukautas - viską pamiršęs lėtai judantis žaidėjas. apšviesta liemene arba šviečiančia lazdele.

Pagrobimas: Jei priešininkas nori pagrobti ar panaudoti kario žaidybinius elementus, turi užklijuoti savo frakcijos pleistrą - auką tampa įkaitu. Tokį žaidėją galima paimti į nelaisvę, bet tai turi daryti mažiausiai du grobikai ir abu laiko po vieną ranką ant įkaito pečių. Parvedus įkaitą į bazę arba pristačius vadui, galima perimti visus priešininko žaidybinius elementus, kitu atveju auka pribaigiama peiliu, o žaidybiniai elementai, išskyrus granatas, sunaikinami aukos akivaizdoje. Svetimos frakcijos pleistras disarmina visus ginklus.

Apieškojimas:  “lootinti” galima 10 min. įkaitus ir su oranžinėmis liemenėmis ar šviesos lazdelėmis. Auka turi pasirinkimą būti apieškomas fiziškai arba sava valia atiduoti visus žaidybinius elementus.

Tardymas: tardomasis gali būti tardomas kameroje ne ilgiau nei 1 val. suteikiant galimybę naudotis tualetu ir vandeniu. Negali būti taikomi jokie fizinį ar moralinį skausmą suteikiantys veiksmai. Tardomasis gali būti užrištomis akimis. Tardymo izoliatorius ne mažesnis 2x2 m. su tariamu užraktu. Tardomasis nedelsiant paleidžiamas, kai atsako teisingai bent į vieną raštu užduotą klausimą. Jei tardomasis nežino tikslaus atsakymo nei į vieną iš 3 raštu užduotų klausimų - nedelsiant paleidžiamas. Tardomajam skleisti dezinformaciją galima tik į žodiškai užduotus klausimus - jei klausimas buvo užduotas raštu ir jis žino atsakymą, privalo atsakyti teisingai. Tardytojas gali spręsti ar tardomąjį paleisti gyvą. Tardytojas - vadas arba vado apmokytas spec. žymėjimą (juoda T raidė) turintis karys.

Transporto judėjimas: norint sustabdyti konvojų ar kitą transportą, turi būti paruošta pasala, jos metu imituojamas kelio užminavimas - sprogmenys detonuojami transporto ar konvojaus gale ir priekyje vienu metu. Jei konvojus buvo sustabdytas sprogimo iš priekio, jis gali apsisukti ir judėti atgal. Konvojus ar pavienis transportas negali judėti didesniu nei 10 km greičiu. Transportas su geltona liemene ant šoninių langų nėra žaidybinis elementas.

Safe zona: Žaidėjas i safe zoną eina su oranžine liemene ar šviečiančia lazdele, žaidybinius elementus palikęs bazėje ir informavęs vadą kada grįš į žaidimą. Žaidėjas išeiti įš žaidimo gali tik prieš tai grįžęs į savo bazę arba dėl force majore. Judėdamas tamsiu paros metu, žaidėjas nenaudoja prožektoriaus apšviesti teritorijai, nebent pasišviesti prieš nosį ir tik esant būtinybei, elgiasi kaip nukautas žaidėjas viską ką matė ar išgirdo “pamiršta”.  Rekomenduojama klausyti vado nurodymų ir nepalikti žaidimo be jo žinios, tam kad žaidimas būtų kuo įdomesnis ir tikroviškesnis. Tačiau niekas prieš žaidėjo valią negali apriboti jo laisvės.

Mirtvekas: Nukautas žaidėjas keliauja į bendrą mirtveką ir organizatorių nuožiūra grąžinamas į žaidimą spec. transportu, o jei tenka eiti pačiam, elgiasi kaip nukautas žaidėjas ir nieko neatsimena. “Mirtveko” žaidėjas negali palikti savo nuožiūra, o jei nori pasiekti safe zoną, pirmiausia turi prisistatyti į bazę vadui.

Minų laukas / atotampa: Tik orgų paruošti ir išduoti elementai / vietovės. Žaidėjas užkliuvęs ar kitaip prisilietęs prie atotampos (ištemptos virvės bet kur teritorijoje žemiau kelių) žūsta vietoje ir elgiasi iš karto kaip nukautas žaidėjas. (Pagalba čia jau nepadės :))

Rekomenduojami daiktai: laikrodis ant rankos, racija, kompasas, bloknotas, pieštukas, sausas maisto davinys parai, purškalas nuo erkių ir uodų, žiūronai, individuali vaistinėlė (jeigu reikia), prožektorius, lietpaltis, kelios poros batų ir kojinių, papildomas rūbų komplektas, palapinė, miegmaišis, palapinsiaustė, pilna veido apsauga, popieriniai vienkartiniai indai, šašlykinės, anglis, žibalas.

Daiktai kuriuos išduoda tik organizatoriai - granatos, atotampos, pleistrai, bintai, šviečiančios lazdelės.

PUSĖS

JT KATO

Vienodo rašto camo apranga (išskyrus vokišką flectarn), šalmai, taktinės liemenės.

MOGAI

Bet kokios camo kelnės, vienspalvis aprangos viršus. Turbanas arba veidaskarė arba balaklava. Draudžiami šalmai ir kepurės su snapeliu.

BLACK HAWK

Registracija uždaryta

Pilnas vokiškas FLECTARN setas, taktinis diržas arba liemenė, šalmas arba kepurė.

CIVILIAI

Pilna vienspalvė apranga, nedažyti veidai, be galvos apdangalo. Nešini lazda, vėzdu, pagaliu. Neginkluoti.