Black hawk: the Down 2019 08 17-18 Gulbiniškės

PRADŽIA
2019-08-17 10:00
PABAIGA
2019-08-18 12:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
Milsim 50%, LARP 50% -lygis II (be nuomininkų / naujokų)-
GREIČIO LIMITAI
KAINA
19-34
Užsiregistravusių žaidėjų
79
Patvirtintų
69
Apmokėjusių
70

Žaidybinės pusės

PRISEGAMI FAILAI

RENGINIO APRAŠYMAS

Legenda

Nuo 1969 iki 1991 Somalį valdė Marksistinė-Leninistinė chunta. O 1991 m. viskas pradėjo keistis į blogąją pusę, politiniai pasipriešinimo judėjimai galiausiai užleido vietą sukilėlių klanams - Mogams. Didžiausias pasaulio “policininkas“ - JT KATO (jungtinių tautų karinės agresijos tramdymo organizacija) neturėjo kito pasirinkimo, kaip tik įsikišti ir suvaldyti susidariusią situaciją.  Abi pusės tiksliai žinojo, jog vėliau ar anksčiau joms teks vienaip ar kitaip susiremti. Tad nedideli sukilėlių būriai nuolat žvalgė teritoriją, bandydami išsiaiškinti realią grėsmę (I FAZĖ). 1993 KATO kareiviai įžengė į Somalį, norėdami atstatyti šalies tvarką – tikėdamiesi išsaugoti, o ne atimti gyvybes. Bet… 

JT KATO laikiną bazę su nusileidimo aikštelėmis malūnsparniams įkūrė Etiopijos armijos kontroliuojamoje teritorijoje, prie pat Somalio sienos. (I FAZĖ) Pagrindinis KATO tikslas – sugauti vieną iš svarbiausių Mogų klanų vadų - Azidą Mutombą. Todėl, vykdant šią operaciją, labai svarbus netikėtumo faktorius. KATO vadovybė tikisi, kad Azido pagavimas palauš sukilėlių dvasią ir į šią teritoriją grįš įprasta rutina. Tuo tarpu sukilėlių kariai trokšta tik vieno  - išvalyti savo teritoriją nuo įsibrovėlių.

 

Spaudos pranešimas:

Imterpolui pavyko sužinoti sukilėlių vado Azido Mutombos dabartinę išvaizdą. Taip pat paiškėjo, kad jis šiuo metu slapstosi šiaurės rytų europoje prisidengęs kitu vardu, Gvidas Kirvelis. Įtariama, kad jo rankose yra multimilijoninė tarptautinė kompanija per kurią manoma ir yra finansuojami sukilėliai Šomalyje. KATO žvalgyba užfiksavo svarbų telefoninį pokalbį, kurio metu paaiškėjo, jog jis ketina atvykti į Šomalį 2019 08 17. Imterpolas ketina Mutombą suimti Europoje, bet jei napavyktų to padaryti yra ruošiamos KATO pajėgos planui B.

Spaudos pranešimas:

Blogos naujienos! Imterpolui nepavyko sulaikyti Azido Mutombos Europoje. Įtariama, kad jis buvo puikiai informuotas apie imterpolo planus ir parengtą pasalą. Tačiau dar ne viskas prarasta. Etiopios žvalgybai pavyko išsiaiškinti, kad Mutomba planų nepakeitė. Jis vis vien vyksta į savo gimtinę Šomalyje Gulbiniškių regioną pakelti sukilėlių moralę. Manoma, jog Mutombos pagrindinis tikslas įtikinti likusius mieste taikius gyventojus prisidėti prie sukilėlių. Tai nebus sunku padaryti, nes miestas yra atkirstas MOGŲ nuo gėlo vandens baseinų. Šiandien dienos derybos su Šomalio kaimyne Etiopia davė vaisius. Buvo gautas leidimas įsikišti taikdariams su JT KATO pajėgomis, kurios galės įkurti laikiną bazę Etiopios teritorijoje prie pat Šomalio sienos. Misijai vadovaus Pavelas Šilobritas karių dar vadinamas "Bombermen"

 

Žaidime, 20-24 nepertraukiamas valandas, nuolatos veiks 3-4 skirtingos frakcijos, kurios skirtingose žaidimo fazėse turės skirtingas užduotis. Komandos bus priverstos logiškai mąstyti ir kritiškai vertinti susidariusias situacijas, labai tikėtina, kad konfliktai dažniausiai bus sprendžiami ginklais. Žaidimo eigoje visos detalės ir pilnos užduotys bus atskleistos tam tikru metu, jos keisis priklausomai nuo to, kokias užduotis ir scenarijaus išpildymą pasirinks žaidimo pusės.

 

Bilietų kainos iki 08.04 (imtinai):

24Eur - Pavieniams kariams

19Eur - Komandoms  (jei registruojasi 5 ir daugiau asmenys, registracijos komentare surašykite narių slapyvardžius sratas.lt)

 

Bilietų kainos iki 08.14 (imtinai):

29Eur - Pavieniams kariams 

24Eur - Komandoms  (jei registruojasi 5 ir daugiau asmenys, registracijos komentare surašykite narių slapyvardžius sratas.lt)

 

REGISTRACIJA UŽDAROMA rugpjūčio 16-tąją 00:00:00

Pavėluota registracija 34€, jeigu bus laisvų vietų.

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS - 80.

 

https://www.facebook.com/events/714059425691029/

 

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

 

Pagrindinės taisyklės ir sąvokos

Mediko taisyklės išaiškinimas: pataikius bbs’ui pirmą kartą, žaidėjas pradeda kraujuoti, sėdi vienoje vietoje ant galvos užsidėjęs liemenę ir kviečia pagalbą iki 10 minučių. Nesulaukęs pagalbos per 10 min. - nukraujuoja ir tampa nukautu, apsivelka liemenę ir eina į mertveką. Tik pirmą kartą pašautam kovotojui galima sustabdyti kraujavimą pleistru. Pleistrą gali nuimti tik medikas arba med. sesuo sutvarstydami žaizdą bintu. Pataikius bbs’ui į subintuotą kovotoją pastarasis negali būti gydomas pleistru, elgiasi kaip kraujuojantis ir kviečia “neštuvus”. Vienintelis būdas išsaugoti jo gyvybę per 30 min. neštuvuose pristačius į mobilią operacinę arba ligoninę ten chirurgas gali “pastatyti” karį ant kojų (nuimti bintą). 

Kraujuojantis - žaidėjas negalintis naudoti ginklų ir judėti. Gali komunikuoti ir per radio ryšį. Lootinamas. Grobiamas jei priešininkas užklijavo pleistrą.

Nukautas - viską pamiršęs lėtai judantis žaidėjas su oranžine liemene. Lootinamas

Sustabdytas kraujavimas - žaidėjas su pleistru. Negali naudoti ginklų. Gali judėti ir komunikuoti.  Lootinamas, grobiamas.

Pleistras - baltas žymėtas pleistras, klijuojamas matomoje vietoje. Gali naudoti visi. Išduoda org. arba vadas. Disarmina visus ginklus.

Medikas - org. arba vado paskirtas karys, turintis raudono kryžiaus žymą. Gali nuimti pleistrą ir sutvarstyti žaizdą bintu.

Med. sesuo - org. arba vado paskirtas personažas. Baltas chalatas dirba tik bazėje arba ligoninėje. 

Bintas - Naudoti gali tik medikas arba med. sesuo, žymėtas. Aplink galvą ar galūnes plačiai užvyniotas tvarstis.

Subintuotas kovotojas - negali nešti neštuvais, gabenti amunicijos papildymo, atlikti mediko pareigų.  Lootinamas. Grobiamas

Neštuvai - tik org. išduota priemonė. Nešti sužeistą karį galima mažiausiai keturiese. Neštuvų perimti iš varžovų negalima.

Mobilioji operacinė arba ligoninė - org. nustatyta vieta, pastatas, palapinė ar transportas kur yra chirurgas su reikiama įranga.

Chirurgas - org. paskirtas veikėjas su baltu med. chalatu, kepure ir pirštinėmis. Gali išgelbėti gyvybę (nuimti bintą) jei žaidėjas į operacinę iš nukovimo vietos buvo atneštas neštuvais per 30 min. nuo pataikymo.

 

Pagrobimas: imti į nelaisvę gali mažiausiai du grobikai. Auką vedasi visą kelią laikydami po vieną ranką ant įkaito pečių. Parvedus įkaitą į bazę būtina pristatyti vadui arba tardytojui. Nelaisvėje galima laikyti ne daugiau nei valandą. (laiką seka auka) Kraujuojančio ar nukauto grobti neįmanoma.

Pasidavęs - rankas iškėlęs žaidėjas sutinkantis su visais reikalavimais. Lootinamas, grobiamas.

Amunicijos pildymas:  amuniciją papildyti galima amunicijos sandėlyje arba karo lauke jei yra amunicijos dėžę ar kuprinę nešantis žymėtas karys.

 

Apieškojimas: “lootinti” galima iki 5 min. (laiką seka auka) Auka turi pasirinkimą būti apieškomas fiziškai arba sava valia atiduoda visus žaidybinius elementus. 

Tardymas: tardomasis gali būti tardomas tik tardytojo arba vado ne ilgiau nei 1 val. suteikiant galimybę naudotis tualetu ir vandeniu. Negali būti taikomi jokie fizinį ar moralinį skausmą suteikiantys veiksmai. Tardomasis gali būti užrištomis akimis. Tardomasis nedelsiant paleidžiamas, kai atsako teisingai bent į vieną raštu užduotą klausimą. Jei tardomasis nežino tikslaus atsakymo nei į vieną iš 3 raštu užduotų klausimų - nedelsiant paleidžiamas. Tardomajam skleisti dezinformaciją galima tik į žodžiu užduotus klausimus - jei klausimas buvo užduotas raštu ir jis žino atsakymą, privalo atsakyti teisingai. Tardytojas gali spręsti ar tardomąjį paleisti gyvą. 

Tardytojas - vadas arba vado paskirtas karys. 

Transporto judėjimas: norint sustabdyti konvojų, ruošiama pasala jos metu imituojamas kelio užminavimas - sprogmenys detonuojami transporto ar konvojaus gale ir priekyje vienu metu. Jei konvojus buvo sustabdytas sprogimo iš priekio, jis gali apsisukti ir judėti atgal. Transporto perimti ar kitaip panaudoti negalima. Kabiną ir joje sėdintį vairuotoją atakuoti griežtai draudžiama. Galima atakuoti tik “kuzave” esančius karius.

Safe zona: žaidėjas į safe zoną eina su oranžine liemene. Žaidėjas palikti žaidimą gali tik prieš tai informavęs vadą, išskyrus force majore. Judėdamas tamsiu paros metu, žaidėjas nenaudoja prožektoriaus apšviesti teritorijai, nebent pasišviesti prieš nosį ir tik esant būtinybei. Elgiasi kaip nukautas žaidėjas viską ką matė ar išgirdo “pamiršta”.  Rekomenduojama klausyti vado nurodymų ir nepalikti žaidimo be jo žinios, tam, kad žaidimas būtų kuo įdomesnis ir tikroviškesnis. Gali būti lootinamas. Tačiau niekas prieš žaidėjo valią negali apriboti jo laisvės. 

Mirtvekas: nukautas žaidėjas viską pamiršta ir su liemene eina į bendrą mirtveką. Organizatorių nuožiūra grąžinamas į žaidimą spec. transportu, o jei tenka į bazę grįšti pačiam gauna iš orgų geltoną liemenę. Mirtveko žaidėjas negali palikti savo nuožiūra, o jei nori eiti safe zoną, pirmiausia turi pranešti vadui. Mertveke kovotojas atiduoda visus žaidybinius elementus organizatoriams tam kad nepasimestų rekvizitai.

Žaidybiniai elementai - organizatorių arba vado išduoti visi daiktai, rekvizitai.

 

Minų laukas - atotampa: org. paruošti ar išduoti elementai/vietovės. Žaidėjas užkliuvęs ar kitaip prisilietęs prie atotampos (ištemptos virvės žemiau kelių) žūsta vietoje ir elgiasi iš karto kaip nukautas žaidėjas. Pagalba čia jau nepadės :).

Rekomenduojami daiktai: racija, bloknotas, pieštukas, sausas maisto davinys parai, purškalas nuo erkių ir uodų, prožektorius, lietpaltis, kelios poros batų ir kojinių, papildomas rūbų komplektas, palapinė, miegmaišis, pilna veido apsauga, popieriniai vienkartiniai indai arba daugkartiniai, šašlykinės, anglis, žibalas.

Privaloma: laikrodis ant rankos, akiniai, dėtuvės-midcapai, apranga pagal frakciją, bbs’ai, taisyklių išmanymas. p.s. bus žinių patikrinimas.

PUSĖS

JT KATO

Vienodo rašto camo apranga (išskyrus vokišką flectarn), šalmai, taktinės liemenės.

MOGAI

Bet kokios camo kelnės, vienspalvis aprangos viršus. Turbanas arba veidaskarė arba balaklava. Draudžiami šalmai ir kepurės su snapeliu.

BLACK HAWK

Registracija uždaryta

Pilnas vokiškas FLECTARN setas, taktinis diržas arba liemenė, kepurė.

CIVILIAI

Pilna vienspalvė apranga, nedažyti veidai, be galvos apdangalo. Nešini lazda, vėzdu, pagaliu. Silpnai ginkluoti.