Viešvilės raketinė bazė

Tauragės apskritis

Viešvilės sen. Jurbarko r.

55.086814, 22.355374

APRAŠYMAS

Šis poligonas - dalis buvusios sovietinės raketinės bazės. Teritorijoje yra pastatų, miško, labai įvairus reljefas. Taip pat - pylimų, buvusių apkasų, kitokios infrastruktūros likučių.

Žaidimui naudojama maždaug 7 hektarų teritorija. Pagal poreikį gali būti plečiama.

REIKALAVIMAI

Teritorijoje reikalaujama nepažeidinėti LR įstatymų, bendrų LSB reikalavimų, bei laikytis žaidimo organizatorių nurodymų.

Juodas vilkas