Airsoft'o CQB arena - Deepsand.org

Vilnius

Justiniškių g. 64 Vilnius, LT-05239

54.718645, 25.221921

APRAŠYMAS

2000 kv.m. vidaus patalpų pritaikytų CQB veiksmui.

REIKALAVIMAI

 1. Ginklai: visi iki 100 m/s
 2. Saudymas tik pavieniais šūviais
 3. DSG naudoti draudžiama
 4. Rekomenduojama pilna veido apsauga
 5. Pirotechnika tik organizatorių
 6. Skydo naudojimas leidžiamas
 7. Nešantis skydą gali naudotis tik pistoletu
 8. Skydas nepadeda jeigu granata sprogsta arčiau nei 1m atstumu
 9. Betkoks pataikymas į betkurią kūno dalį laikomas mirtinu.
 10. Išėjimas iš respawno kas 5 min
 11. Pataikymas į ginklą skaitomas mirtinu jeigu nėra antro ginklo.
 12. Ginklas remontuojamas tik saugioje lokacijoje.
 13. Mobilios pertvarus negali būti stumdomos
 14. Akla ugnis draudžiama
 15. Šaudymas per angą galima tik jeigu joje telpa ranka iki alkūnės (vertikaliai ir horizontaliai)