Juodas vilkas limitai

1. Pistoletas arba šratinis lygiavamzdis. Galingumas iki 109 m/s. Saugus atstumas 1m.
ŠAUDYMAS: Pastate be apribojimų. Lauke be apribojimų.

2. Automatas arba pusiau automatinis ginklas. Galingumas 101 – 130 m/s. Saugus atstumas 5m.
ŠAUDYMAS: Pastate tik pavieniai. Lauke be apribojimų. 

3. Lengvieji kulkosvaidžiai. Galingumas 125 – 151 m/s. Saugus atstumas 15m.
ŠAUDYMAS: Pastate draudžiama. Lauke be apribojimų. 

4. Sunkieji kulkosvaidžiai. Galingumas 151 – 170 m/s. Saugus atstumas 30m.
ŠAUDYMAS: Pastate draudžiama. Lauke be apribojimų. 

5. Snaiperiniai. Galingumas 125 – 150 m/s. Saugus atstumas 15m.
ŠAUDYMAS: Pastate draudžiama. Lauke pavieniai. 

6. Snaiperiniai. Galingumas 151 – 170 m/s. Saugus atstumas 20m.
ŠAUDYMAS: Pastate draudžiama. Lauke pavieniai. 

7. Snaiperiniai bolt action. Galingumas 171 – 200 m/s. Saugus atstumas 30 m.
ŠAUDYMAS: Pastate draudžiama. Lauke pavieniai. 

Granatų naudojimas. Visos ES sertifikuotos petardos, kurių sprogstamasis užtaisas ne daugiau kaip 1gr.
Granatos būtinai turi būti su BB‘s arba neskaldytų žirnių užtaisu. Petardos be užtaiso – nesiskaito.
Dūminės granatos. Visi ES sertifikuoti pramoninio naudojimo užtaisai. Griežtai draudžiama naudoti
savadarbius užtaisus su amonio salietros pagrindu!
Su 2, 3, 4, 5, 6, 7 klasės ginklais leidžiama šaudyti iš pastatų, su sąlyga, kad mažiausiai 1/3 ginklo
vamzdžio yra iškišta pro pastato langus arba duris. Žaidime leidžiama naudoti tik plastikinius šratus.
Pastabos: 1 – 2 klasės įrangos maksimalus leidžiamas plastikinio šrato svoris – 0,28 g. 3 klasės ginklas turi
būti tikro lengvojo kulkosvaidžio kopija (RPK, M249, MK43, MG3). Privalomas 1 klasės ginklas.
Maksimalus leidžiamas plastikinio šrato svoris – 0,30 g. 4 klasės ginklas turi būti tikro sunkiojo
kulkosvaidžio kopija (M240, M60, PKM, 50cal.). Privalomas 1 klasės ginklas. Maksimalus leidžiamas
plastikinio šrato svoris – 0,30 g. 5 – 7 klasės ginklas turi būti tikro snaiperinio ginklo kopija (SVD, SR25,
M14, M21) Turi būti fiziškai panaikinta galimybė šaudyti serijomis. Maksimalus leidžiamas plastikinio šrato
svoris – 0,55 g. Privalomas 1 klasės ginklas. Ginklo greičių matavimas atliekamas tik su su 0,2 g bbs
profesionaliu chronometru. Paklaida matavimuose nenaudojama. T.y. jeigu žaidimo dieną žaidimo
chronometras rodo, kad Jūsų ginklas viršija nustatytas klasės normas, toks ginklas paimamas organizatoriaus
saugojimui iki žaidimo pabaigos, arba dalyvis neįleidžiamas į žaidimo teritoriją.